Чси Имоти > Асеновград > Бензиностанция

ЧСИ Асеновград

Всички имоти Бензиностанция в Асеновград от ЧСИ

Няма резултати за Бензиностанция в Асеновград, вижте резултати за Бензиностанция в окръжен съд Пловдив

Бензиностанция Козаново

Цена: 78000.00 лв.

Населено място: Козаново
Квадратура 2061 кв.м.

ул. Свобода № 60
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 27.06.2017 до 27.07.2017
Обявяване на: 2017-07-28
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37633.100.403 (три, седем, шест, три, три, точка, едно, нула, нула, точка, четири, нула, три) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Бензиностанция Козаново

Бензиностанция Козаново

Цена: 97500.00 лв.

Населено място: Козаново
Квадратура 2061 кв.м.

ул. Свобода № 60
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.03.2017 до 24.04.2017
Обявяване на: 2017-04-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37633.100.403 (три, седем, шест, три, три, точка, едно, нула, нула, точка, четири, нула, три) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени ...

Бензиностанция Козаново

Бензиностанция Козаново

Цена: 27075.00 лв.

Населено място: Козаново
Квадратура 2061 кв.м.

ул."Свобода"№60
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.02.2017 до 28.03.2017
Обявяване на: 2017-03-29
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 37633.100.403 /тридесет и седем хиляди шестстотин тридесет и три, точка, сто, точка, четиристотин и три/, находящ се в с. Козаново, общ. Асеновград, обл. Плов ...

Бензиностанция Зелениково

Бензиностанция Зелениково

Цена: 2500.00 лв.

Населено място: Зелениково
Квадратура 80 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 08.11.2015 до 08.12.2015
Обявяване на: 2015-12-09
ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., представляваща ГСМ и ДВА БРОЯ ЦИСТЕРНИ /КОЛОНКИ/ с площ от 6 (шест)кв.м. и 12 (дванадесет) кв.м., ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 2580000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

ул.Васил Левски №170
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.10.2015 до 05.11.2015
Обявяване на: 2015-11-06
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.504.528 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, четири, точка, пет, две, осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 2700400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

Бензиностанция "Векта"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.08.2015 до 28.09.2015
Обявяване на: 2015-09-29
Поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 /пет шест седем осем четири точка пет нула четири точка пет две осем /  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрен ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 3225000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

ул.Васил Левски №170
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 10.07.2015 до 10.08.2015
Обявяване на: 2015-08-11
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.504.528 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, четири, точка, пет, две, осем), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 2700400.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

Бензиностанция "ВЕКТА"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 25.05.2015 до 25.06.2015
Обявяване на: 2015-06-26
Поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 /пет шест седем осем четири точка пет нула четири точка пет две осем /  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 3375500.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

Бензиностанция "ВЕКТА" Север
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 19.02.2015 до 19.03.2015
Обявяване на: 2015-03-20
Поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 /пет шест седем осем четири точка пет нула четири точка пет две осем /  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 2941107.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

Бензиностанция "ВЕКТА" Север
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.11.2014 до 04.12.2014
Обявяване на: 2014-12-05
Поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 /пет шест седем осем четири точка пет нула четири точка пет две осем /  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 108082.40 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 954 кв.м.

ул. „Дилянка № 27-29
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 17.10.2014 до 17.11.2014
Обявяване на: 2014-11-18
ИД 20148250400372 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.503.48 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, три, точка, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 2941107.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

Бензиностанция "ВЕКТА" Север
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.10.2014 до 04.11.2014
Обявяване на: 2014-12-05
Поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 /пет шест седем осем четири точка пет нула четири точка пет две осем /  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрен ...

Бензиностанция Тополово

Бензиностанция Тополово

Цена: 65400.00 лв.

Населено място: Тополово
Квадратура 67 кв.м.

Поземлен имот с идентификатор 72789.502.245, находящ се в с.Тополово , общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-300-5-33/15.05.2004г.на Изпълнителен директор на АГКК
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.07.2014 до 12.08.2014
Обявяване на: 2014-08-13
Поземлен имот с идентификатор 72789.502.245, находящ се в с.Тополово , общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД- ...

Бензиностанция Поповица

Бензиностанция Поповица

Цена: 41100.00 лв.

Населено място: Поповица
Квадратура 57 кв.м.

местност"Чирпанско поле"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 14.04.2014 до 14.05.2014
Обявяване на: 2014-05-15
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 016088 (нула, едно, шест, нула, осем, осем), находящ се в землището на с. Поповица, с ЕКАТТЕ 57621, общ. Садово, обл. Пловдив, местността "Чирпанско поле", с площ от 1,600 ...

Бензиностанция Поповица

Бензиностанция Поповица

Цена: 41100.00 лв.

Населено място: Поповица
Квадратура 57 кв.м.

местност"Чирпанско поле"
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.02.2014 до 04.03.2014
Обявяване на: 2014-03-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 016088 (нула, едно, шест, нула, осем, осем), находящ се в землището на с. Поповица, с ЕКАТТЕ 57621, общ. Садово, обл. Пловдив, местността "Чирпанско поле", с площ от 1,600 ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 2941107.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

ВЕКТА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.11.2013 до 12.12.2013
Обявяване на: 2013-12-13
Поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 /пет шест седем осем четири точка пет нула четири точка пет две осем /  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрен ...

Бензиностанция Васил Левски

Цена: 942622.50 лв.

Населено място: Васил Левски
Квадратура 14291 кв.м.

с. Васил Левски, общ.Карлово - БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ, И ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 15.10.2013 до 15.11.2013
Обявяване на: 2013-11-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000722 (седемстотин двадесет и две) в землището на с. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 10207, с площ от 6,253 дка (шест декара двеста петдесет и три кв.м.), ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 2941107.20 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

ВЕКТА КОМПЛЕКС
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 04.06.2013 до 04.07.2013
Обявяване на: 2013-07-05
Поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 /пет шест седем осем четири точка пет нула четири точка пет две осем / по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 3676384.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

ВЕКТА
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 07.03.2013 до 07.04.2013
Обявяване на: 2013-04-08
ул. Васил Левски № 170 Площ: 3014 кв.м / три хиляди и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за бензиностанция и газс ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 3676384.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 2016 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 24.12.2012 до 24.01.2013
Обявяване на: 2013-01-25
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ВЕКТА" - комплекса на Карловско шосе ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 4595480.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.

ВЕКТА ООД гр. Пловдив, ул. Васил Левски № 170
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 05.10.2012 до 05.11.2012
Обявяване на: 2012-11-06
Поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 /пет шест седем осем четири точка пет нула четири точка пет две осем / по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени ...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 5106096.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 531 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 02.06.2012 до 02.07.2012
Обявяване на: 2012-07-03
...

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Бензиностанция ПЛОВДИВ

Цена: 6382620.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 3014 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 09.04.2012 до 09.05.2012
Обявяване на: 2012-05-10
Поземлен имот с идентификатор 56784.504.528 /пет шест седем осем четири точка пет нула четири точка пет две осем / по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

имоти асеновград имоти в асеновград чси асеновград асеновград имоти имоти асеновград чси имоти асеновград чси чси асеновград имоти асеновград асеновград имоти имоти в асеновград