Търговски имот в СЛИВЕН за 50000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЛИВЕН > Търговски имот

Търговски имот в СЛИВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 50000.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 59 кв.м.
  Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
  Обявяване: 2019-07-16
  Адрес: ул. Иван Вазов № 17, ет. 0, ателие 3
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за СЛИВЕН
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.531.91.2.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка деветдесет и едно точка две точка три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18- 31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.531.91 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка деветдесет и едно/, находящ се в гр. Сливен, ул. „Иван Вазов“ № 17, ет.0, ателие № 3, целият с площ 58.81 кв.м. /петдесет и осем цяло осемдесет и една стотни квадратни метра/, с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.531.91.2.2, под обекта: няма, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор № 67338.531.91.2.5 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.531.91.2.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 8.94кв.м. /осем цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра/ от общите части на сградата, ведно със съответното правото на строеж за самостоятелния обект върху терена, образуващ поземлен имот с идентификатор № 67338.531.91 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и едно точка деветдесет и едно/.

Продава Търговски имот в СЛИВЕН за 50000.00 лв. на търг от ЧСИ