Производствен имот в Долни чифлик за 19749.60 лв.

Имоти > Имоти от чси Долни чифлик > Производствен имот

Производствен имот в Долни чифлик

Допълнителна информация

  Начална цена: 19749.60 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 244 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес:
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за Долни чифлик
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

Недвижим имот, находят се в гр.Долни чифлик. общ.Долни чифлик, област Варна, а именно : ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА, изградена в поземлен имот № V /пет римско/, в кв. 37 тридесет и седем/, по плана на гр.Долни чифлик, включваща следните обекти : АДМИНИСТРАТИВНА БИТОВА СГРАДА - полумасивна, с РЗП 244 /двеста четиридесет и четири/ кв.м,; СКЛАД "ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ" - полумасивна с РЗП 100 /сто/ кв.м,; ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОМЕЩЕНИЕ - масивна /нова част/, полумасивна /стара част/ с РЗП 329 /триста двадесет и девет/кв.м, ПАРАКОТЕЛНО - полумасивна сграда с РЗП 60 /шестдесет/ кв.м, СКЛАД - навес за суровини - полумасивна сграда с РЗП 333 /тристй тридесет и три/ кв.м; БАНЯ с РЗП 9/девет/ кв.м, ТОАЛЕТ с РЗП 19 /деветнадесет/ кв.м, ТУНЕЛ, свързващ мазутното стопанство с паракотелното - масивна сграда с РЗП 60 /шестдесет/ кв.м, ведно с всички транот прикрепени подобрения, при граници на ПИ : улица, терен на "Тича" и терен на РПК - кланница.

Продава Производствен имот в Долни чифлик за 19749.60 лв. на търг от ЧСИ