Парцел в гр. София за 1132376.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. София > Парцел

Парцел в гр. София

Допълнителна информация

  Начална цена: 1132376.00 лв.
  Окръжен съд: София град
  Квадратура: 1303 кв.м.
  Срок: от 27.01.2023 до 27.02.2023
  Обявяване: 2023-02-28
  Адрес: ул. Стар Беловодски път
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. София
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 68134.1938.541 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед номер РД-18-68 от 02.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Витоша“, ул. „Стар Беловодски път“, с площ 1303 кв.м., с номер по предходен план 541, кв. 25 и съседи по скица: имоти с идентификатор 68134.1938.614, 68134.1938.1161, 68134.1938.1162, 68134.1938.542, 68134.1938.1155, 68134.1938.539, 68134.1938.1049, представляващ УПИ IX-541 от кв.25 по регулационния план на в.з. „Беловодски път“.

Продава Парцел в гр. София за 1132376.00 лв. на търг от ЧСИ