Парцел в с. Стефан Караджа за 1643.29 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Стефан Караджа > Парцел

Парцел в с. Стефан Караджа

Допълнителна информация

  Начална цена: 1643.29 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 369 кв.м.
  Срок: от 27.09.2022 до 27.10.2022
  Обявяване: 2022-10-28
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Стефан Караджа
Всички имоти на ЧСИ

1/4 /една четвърт/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-422 /трети- четиристотин четиристотин двадесет и втори/, в квартал 58 /петдесет и осем/ по плана на село Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, целият с площ от 1430 /хиляда четиристотин и тридесет/кв.м., при граници на имота: УПИ I-421, УПИ II-420, УПИ IV-513, а по скица на АГКК представлява 1/4 /една четвърт/ идеална част от поземлен имот с идентификатор номер 69170.501.422/ шестдесет и девет хиляди сто и седемдесет точка п етстотин и едно точка четиристотин двадесет и две/, находящ се в с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ от 1477 кв.м./ хиляда четиристотин седемдесет и седем/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план: квартал 58/ петдесет и осем/, парцел: III/трети/, при съседи: 69170.501.513, 69170.12.322, 69170.12.321, 69170.501.420, 69170.501.421, 69170.501.598.

Продава Парцел в с. Стефан Караджа за 1643.29 лв. на търг от ЧСИ