Парцел в с. Божурец за 4500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Божурец > Парцел

Парцел в с. Божурец

Допълнителна информация

  Начална цена: 4500.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 715 кв.м.
  Срок: от 05.09.2022 до 05.10.2022
  Обявяване: 2022-10-06
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Божурец
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 05009.510.831 с площ от 715.00 кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване-ниско застрояване, с административен адрес с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич, при граници и съседи-имоти с номера: 05009.510.839, 05009.510.838, 05009.510.837, 05009.510.832, 05009.510.956 и 05009.510.830, номер по предходен план: квартал: 48, парцел: 8

Продава Парцел в с. Божурец за 4500.00 лв. на търг от ЧСИ