Парцел в с. Божурец за 11016.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Божурец > Парцел

Парцел в с. Божурец

Допълнителна информация

  Начална цена: 11016.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 631 кв.м.
  Срок: от 05.09.2022 до 05.10.2022
  Обявяване: 2022-10-06
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Божурец
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 05009.510.836 (пет хиляди и девет, точка, петстотин и десет, точка, осемстотин тридесет и шест),  с площ от 631.00 (шестстотин и тридесет и един) кв. м. с адрес с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при граници и съседи: 05009.510.835, 05009.510.834, 05009.510.833, 05009.510.832,  05009.510.837 и 05009.510.955, номер по предходен план квартал 48, па рцел 13

Продава Парцел в с. Божурец за 11016.00 лв. на търг от ЧСИ