Парцел в с. Самотино за 450623.52 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Самотино > Парцел

Парцел в с. Самотино

Допълнителна информация

  Начална цена: 450623.52 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 28077 кв.м.
  Срок: от 20.05.2022 до 20.06.2022
  Обявяване: 2022-06-21
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Самотино
Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот с идентификатор 65259.25.142, с. Самотино, общ. Бяла, обл. Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1/25.01.2016 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изм ...

Продава Парцел в с. Самотино за 450623.52 лв. на търг от ЧСИ