Парцел в гр. Септември за 3136.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Септември > Парцел

Парцел в гр. Септември

Допълнителна информация

  Начална цена: 3136.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 370 кв.м.
  Срок: от 15.10.2021 до 15.11.2021
  Обявяване: 2021-11-16
  Адрес: УЛ. АСЕН И ПЕТЪР № 19
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Септември
Всички имоти на ЧСИ

Урегулиран поземлен имот XIX – 489 /деветнадесет – четиристотин осемдесет и девет/ в кв. 27 /двадесет и седем/ с площ от 370 /триста и седемдесет/ кв.м. по плана на гр. Септември, област Пазарджик, одобрен със Заповед номер 1517/1980 г. Местонахождение на имота: Област Пазарджик, Община Септември, ЕКАТТЕ 66264, гр. Септември, ул. Асен и Петър 19, кв. 27, УПИ ХIX – 489. Граници на имота: улица, УПИ ХХ – 490, УПИ ХVIII – 487, УПИ V - 474. Забележки: Отстъпено право на строеж на Асен Нанов Българанов.

Продава Парцел в гр. Септември за 3136.00 лв. на търг от ЧСИ