Парцел в гр. Септември за 3120.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Септември > Парцел

Парцел в гр. Септември

Допълнителна информация

  Начална цена: 3120.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 368 кв.м.
  Срок: от 15.10.2021 до 15.11.2021
  Обявяване: 2021-11-16
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Септември
Всички имоти на ЧСИ

Урегулиран поземлен имот XI /единадесет/ в кв. 172 /сто седемдесет и две/ с площ от 368 /триста шестдесет и осем/ кв.м. по плана на гр. Септември, одобрен със Заповед номер 1517/1980 г. Местонахождение на имота: Област Пазарджик, Община Септември, ЕКАТТЕ 66264, гр. Септември, 18, кв.172, УПИ XI. Граници на имота: От две страни улици, УПИ XII и УПИ Х.

Продава Парцел в гр. Септември за 3120.00 лв. на търг от ЧСИ