Парцел в с. Драшкова поляна за 12110.40 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Драшкова поляна > Парцел

Парцел в с. Драшкова поляна

Допълнителна информация

  Начална цена: 12110.40 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 919 кв.м.
  Срок: от 09.07.2021 до 09.08.2021
  Обявяване: 2021-08-10
  Адрес: с. Драшкова поляна, м. Копакът
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Драшкова поляна
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 23621.35.29 /двадесет и три хиляди шестстотин двадесет и едно точка тридесет и пет точка двадесет и девет/, находящ се в землището на село Драшкова поляна, община Априлци, обл. Ловеч, местност „КОПАКЪТ“, с площ по скица от 919 кв.м. /деветстотин и деветнадесет кв.м./, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор номер 350028 /триста и петдесет хиляди и двадесет и осем/ при граници: съседи: идентификатори: номер23621.35.73, 23621.35.60, 23621.36.10

Продава Парцел в с. Драшкова поляна за 12110.40 лв. на търг от ЧСИ