Парцел в Горица за 90000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Горица > Парцел

Парцел в Горица

Допълнителна информация

  Начална цена: 90000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 5000 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: с. Горица, м. "Кокино хома"
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Горица
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №16078.501.42 /едно, шест, нула, седем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-32/14.05.2015г. на ИД на АГКК, находящ ...

Продава Парцел в Горица за 90000.00 лв. на търг от ЧСИ