Паркомясто в КЪРДЖАЛИ за 3419.52 лв.

Имоти > Имоти от чси КЪРДЖАЛИ > Паркомясто

Паркомясто в КЪРДЖАЛИ

Допълнителна информация

  Начална цена: 3419.52 лв.
  Окръжен съд: Кърджали
  Квадратура: 12 кв.м.
  Срок: 10.08.2018 до 10.09.2018
  Обявяване: 2018-09-11
  Адрес: гр.Кърджали, П.К.6600, кв.“Възрожденци“, ул.“Ангел Кънчев“ №1, ет. -1
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за КЪРДЖАЛИ
Всички имоти на ЧСИ

ПАРКОМЯСТО №18 /осемнадесет/, с площ 11,90 /единадесет цяло и деветдесет/ кв.м., представляващо 1/20 /една двадесета/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор №40909.112.129.1.48 /четиридесет хиляди деветстотин и де ...

Продава Паркомясто в КЪРДЖАЛИ за 3419.52 лв. на търг от ЧСИ