Многостаен апартамент в Топола за 80100.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Топола > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в Топола

Допълнителна информация

  Начална цена: 80100.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 102 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ж.к.Калиакрия, бл.1, ет.3, ап.40
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Топола
Всички имоти на ЧСИ

АПАРТАМЕНТ № 40 /четиридесет/с идентификатор № 72693.149.98.1.40 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, четири, девет, точка, девет, осем, точка, едно, точка, четири, нула/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-08-202/22.05.2008г. на Началника на СГКК - Добрич, находящ се в с.Топола, общ.Каварна, ж.к.Калиакрия, бл.1 /едно/, ет.3 /трети/, със ЗП 102,03 /сто и две цяло и три стотни/кв.м., състоящ се от дневна - трапезария, кухня, две спални, две бани - тоалетна, дрешник - склад, антре и тераса, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници и съседи: на същия етаж: 72693.149.98.1.39, 72693.149.98.1.41 под обекта: - 72693.149.98.1.28; над обекта: - няма. Самостоятелният обект се намира в Сграда № 1 /едно/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 72693.149.98 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, четири, девет, точка, девет, осем/.

Продава Многостаен апартамент в Топола за 80100.00 лв. на търг от ЧСИ