Многостаен апартамент в Топола за 90900.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Топола > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в Топола

Допълнителна информация

  Начална цена: 90900.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 128 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ж.к.Калиакрия, бл.3 , ап.1
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Топола
Всички имоти на ЧСИ

АПАРТАМЕНТ № 1/едно/с идентификатор № 72693.149.98.3.1 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, четири, девет, точка, девет, осем, точка, три, точка, едно/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изп.директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-08-202/22.05.2008г. на Началника на СГКК - Добрич, находящ се в с.Топола, общ.Каварна, ж.к.Калиакрия, бл.3 /трети/, ет.0 /нула/, със ЗП 128,19 /сто двадесет и осем цяло и деветнадесет стотни/кв.м., състоящ се от дневна - тр апезария, кухня, две спални, две бани - тоалетна, дрешник - склад, антре и тераса, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници и съседи: на същия етаж: 72693.149.98.3.2, под обекта: - няма; над обекта: 72693.149.98.3.5. Самостоятелният обект се намира в Сграда № 3 /три/, разположена в Поземлен имот с идентификатор № 72693.149.98 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, четири, девет, точка, девет, осем/.

Продава Многостаен апартамент в Топола за 90900.00 лв. на търг от ЧСИ