Многостаен апартамент в Топола за 115200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Топола > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в Топола

Допълнителна информация

  Начална цена: 115200.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 126 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: ж.к. Калиакрия, бл.2, ет.2, ап.9
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Топола
Всички имоти на ЧСИ

АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 72693.149.98.2.9 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, четири, девет, точка, девет, осем, точка, две, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-08-202/22.05.2008г. на Началника на СГКК - Добрич, находящ се в с.Топола, общ.Каварна, ж.к. Калиакрия, б л.2 /две/, ет.2 /втори/, със застроена площ от 125,75 /сто двадесет и пет цяло и седемдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна - трапезария, кухня, две спални, две бани - тоалетна, дрешник - склад, антре и тераса, брой нива на обекта: 1 /едно/, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, като самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 72693.149.98 /седем, две, шест, девет, три, точка, едно, четири, девет, точка, девет, осем/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 72693.149.98.2.10, под обекта: 72693.149.98.2.5; над обекта: 72693.149.98.2.13.

Продава Многостаен апартамент в Топола за 115200.00 лв. на търг от ЧСИ