Многостаен апартамент в РАЗЛОГ за 42400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РАЗЛОГ > Многостаен апартамент

Многостаен апартамент в РАЗЛОГ

Допълнителна информация

  Начална цена: 42400.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 108 кв.м.
  Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
  Обявяване: 2019-07-11
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РАЗЛОГ
Всички имоти на ЧСИ

АПАРТАМЕНТ №10, представляващ самостоятелен обект с идентификатор №61813.527.28.3.10 (шест, едно, осем, едно, три, точка, пет, две, седем, точка, две, осем, точка, три, точка, десет) в сграда с идентификатор 61813.527.28.3 (шест, едно, осем, едно, три, точка, пет, две, седем, точка, две, осем, точка, три), находящ се на първи етаж, като площта на апартамента е 96.72 /деветдесет и шест цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра, заедно с 0.94% /нула цяло и деветдесет и четири в ърху сто/ идеалните части на общите части на сградата, съответстващи на 11.67 /единадесет цяло и шестдесет и седем стотни/ кв. м, или обща площ съгласно строителната документация е от 108.39 /сто и осем цяло и тридесет и девет стотни/, а по кадастрална схема е 108.00 /сто и осем/ кв.м, състоящ се от: дневна/трапезария/кухненски бокс, антре, 3 /три/ стални, тераса, 2 /две/ бани с тоалетна , при съседи: на същия етаж - имот 61813.527.28.3.8, под обекта - имот 61813.527.28.3.11, а над обекта - имот 61813.527.28.3.21, под обекта - няма, който апартамент се намира във вход 5 /пет/ на СЕКЦИЯ “С” на ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61813.527.28 (и стар идентификатор на имота №527028), по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 г.на изп. директор на АК, находящ се в гр. Разлог, общ. Разлог, област Благоевград, адрес: Кукурево, с площ от 9 684 (девет хиляди шестотин осемдесет и четири) квадратни метра, при съседи на имота по скица: имот - нива №61813.526.21, имот - нива №61813.526.22, имот - за селскостопански, горски, ведомствен път №61813.526.423, имот - за почивен лагер №61813.526.26, имот- за селскостопански, горски, ведомствен път №61813.527.426 и имот - за селскостопански, горски, ведомствен път №61813.527.435, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот

Продава Многостаен апартамент в РАЗЛОГ за 42400.00 лв. на търг от ЧСИ