Магазин в гр. Варна за 48060.90 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Варна > Магазин

Магазин в гр. Варна

Допълнителна информация

  Начална цена: 48060.90 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 31 кв.м.
  Срок: от 24.03.2023 до 24.04.2023
  Обявяване: 2023-04-25
  Адрес: ул. Оборище 9
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Варна
Всички имоти на ЧСИ

МАГАЗИН номер3 /три/, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в гр. Варна, Община Варна, област Варна, ул. Оборище номер9 /девет/, със застроена площ от 30,72 /тридесет цяло седемдесет и две стотни/ кв.м., състоящ се от: помещение, тоалет, умивалня, при граници: магазин номер4; главно ел. табло; асансьорна шахта; стълбище; гараж номер2; магазин номер2; ул.Оборище, заедно с припадащите му се 1,9990% /едно цяло девет хиляди деветстотин и деветдесет десетохилядни процент а/ ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, представляващо УПИ номер V-10 /пет-десет/ в кв. 338 /триста тридесет и осем/ по плана на 9 /девети/ подрайон на гр.Варна - по нотариален акт, а по кадастрална карта и кадастрални регистри представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1501.1060.1.23 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно нула шест едно точка едно точка две три/, с адрес на имора: гр. Варна, р-н Одесос, ул. Оборище номер9, ет.1, обект 3. Самостоятелният обект се намира на етаж: 1 /първи/ в сграда с идентификатор 10135.1501.1060.1 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка едно нула шест нула точка едно/, предназначение: Жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1060 /едно нула едно три пет точка едно пет нула едно точка едно нила шест нула/. Брой нива на обекта: 1 /едно/. Посочена в документа площ: 30.72 /тридесет цяло десемдесет и две стотни/ кв.м., прилежащи части: 1,9990% /едно цяло девет хиляди деветстотин и деветдесет десетохиледни процента/ от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 10135.1501.1060.1.24, 10135.1501.1060.1.21, 10135.1501.1060.1.149; Под обекта: 10135.1501.1060.1.21; Над обекта: 10135.1501.1060.1.2

Продава Магазин в гр. Варна за 48060.90 лв. на търг от ЧСИ