Къща в гр. Самоков за 21000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Самоков > Къща

Къща в гр. Самоков

Допълнителна информация

  Начална цена: 21000.00 лв.
  Окръжен съд: София окръг
  Квадратура: 60 кв.м.
  Срок: от 29.10.2020 до 30.11.2020
  Обявяване: 2020-12-01
  Адрес: гр. САМОКОВ, ул."ЖИТНА ЧАРШИЯ" № 22
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Самоков
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 198.00 кв.м., с идентификатор № 65231.906.35 по кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на ИД на АК, изменена по ИК-23-94-1509/29.05.2007г., с трайно предназначение – урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване, при граници на имота по скица: имоти №№ 65231.906.34, 49, 36, 30, ведно с построената върху описания по-горе имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ по документ за собствен ост 60.00 кв.м., а по скица 66.00 кв.м., с идентификатор № 65231.906.35.1, с предназначение – еднофамилна жилищна сграда, състояща се от: на партера – кухня, стая и баня с тоалетна, на първия етаж – една стая и на втория етаж – една стая.

Продава Къща в гр. Самоков за 21000.00 лв. на търг от ЧСИ