Къща в Поибрене за 11736.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Поибрене > Къща

Къща в Поибрене

Допълнителна информация

  Начална цена: 11736.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 82 кв.м.
  Срок: 16.06.2019 до 16.07.2019
  Обявяване: 2019-07-17
  Адрес:
  ЧСИ: Георги Тарльовски
  Телефон: 034 918 181
  Email: office@gtarlyovski.com

Всички имоти за Поибрене
Всички имоти на ЧСИ Георги Тарльовски

Имот с пл. № 206, целият с площ - 451 кв.м. /четиристотин петдесет и един квадратни метра/, за който е отреден УПИ I-206 в квартал 24, с площ 415 кв.м., неурегулиран с неприложена дворищна регулация към съседен УПИ II - 207 и улици. Съседите на УПИ I-206 са: запад, север, изток — улици, юг – УПИ II-207 по регулационния план на с. Поибрене, община Панагюрище, област Пазарджик, ведно с построената в имота сграда – двуетажна жилищна сграда със застроена площ 82 кв.м. /осемдесет и два квадратни метра/, съгласно скица на Община Панагюрище, а във връзка с нотариален акт 116, том 1 от 1970 г. представлява – Дворно място в с. Поибрене, община Панагюрище, с площ от 560 кв.м. /петстотин и шестдесет квадратни метра/ и къща застроена на 30 кв.м. /тридесет квадратни метра/, при съседи на поземления имот: Никифор Сапункьов и улица от три страни, за които се отрежда парцел №1- 244, квартал 14 /четиринадесет/, по регулационния план на с. Поибрене.

Продава Къща в Поибрене за 11736.00 лв. на търг от ЧСИ