Къща в СЕВЛИЕВО за 9000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЕВЛИЕВО > Къща

Къща в СЕВЛИЕВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 9000.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 46 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: село Шумата
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за СЕВЛИЕВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ-60 /три римско за планоснимачен номер шестдесет/ в квартал 13 /тринадесети/ по плана на село Шумата, Община Севлиево, урегулиран с площ от 1750 /хиляда седемстотин и петдесет/ квадратни метра и собствено място с площ от 1 632 /хиляда шестстотин тридесет и два/ квадратни метра, ЗАЕДНО с построените в имота ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, с дървен гредоред със застроена площ от 46 /четиридесет и шест/ квадратни метра, НАВЕС, както и всички подобрения, приращения и н асаждения в имота, при граници на имота: улица, урегулиран поземлен имот ІV-61 /четири римско за планоснимачен номер шестдесет и едно/, урегулиран поземлен имот ХІ-61 /единадесет римско за планоснимачен номер шестдесет и едно/ и урегулиран поземлен имот ІІ-60 /две римско за планоснимачен номер шестдесет/. Забележка: Едноетажната масивна жилищна сграда е пристроена на двуетажна масивна жилищна сграда, завършена в груб строеж. Строителни документи за пристрояването на сградата не са предоставени. НАЧАЛНА ЦЕНА: 9 000 /девет хиляди/ лева

Продава Къща в СЕВЛИЕВО за 9000.00 лв. на търг от ЧСИ