Къща с парцел в с. Орешак за 54000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Орешак > Къща с парцел

Къща с парцел в с. Орешак

Допълнителна информация

  Начална цена: 54000.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 82 кв.м.
  Срок: от 09.07.2021 до 09.08.2021
  Обявяване: 2021-08-10
  Адрес: с. Орешак, ул. Иван Павлов № 130
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Орешак
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 477 кв.м., находящ се в село Орешак, община Троян, обл.Ловешка, с адрес: ул.Иван Павлов номер 130, с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване ( до 10м.), стар идентификатор номер 46, с пълен идентификационен номер 53707.503.38, съгласно кадастралната карта на селото, одобрена със Заповед номер РД-18-58/04.09.2006г. на изп.директор на АК, при съседи: имот номер 53707.503.227 - незастроен и мот за жилищни нужди, имот номер 53707.503.39 - ниско застрояване ( до 10м.), имот номер 53707.503.34 - незастроен имот за жилищни нужди и имот номер 53707.503.194 - за второстепенна улица, ведно с построените в този имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с пълен идентификационен номер 53707.503.38.1 със застроена площ от 82 кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ с пълен идентификационен номер 53707.503.38.2 със застроена площ от 44 кв.м. и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с пълен идентификационен номер 53707.503.38.3 със застроена площ от 7 кв.м., както и всички други трайни подобрения в имота

Продава Къща с парцел в с. Орешак за 54000.00 лв. на търг от ЧСИ