Земеделски имот в с. Искрец за 164311.00 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Искрец > Земеделски имот

Земеделски имот в с. Искрец

Допълнителна информация

  Начална цена: 164311.00 лв.
  Окръжен съд: София окръг
  Квадратура: 306574 кв.м.
  Срок: от 20.04.2021 до 20.05.2021
  Обявяване: 2021-05-21
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Искрец
Всички имоти на ЧСИ

ИМОТ номер 000028 по картата за възстановената собственост на с. Искрец, с площ 306574 кв.м., при граници: имоти номер номер 175013, 083005, 083003, 083001, 083002, 000184, 079016, 079015, 000181, 179012, 079011, 079010, 079009, 079008, 079007, 079001, 000176, 080007, 080008, 048006, 048007, 048008, 048010, 175140, 048014, 000146, 175011, 048020, 175015, 175122, 175015, 048027, 048025, 000149, 175164, 000149, 178002, 088008, 088003, 088002, 088001; 088004, 088005, 088006, 088007, 000190, 000506 , 175020, 000071, 083013, 083017, 083018, 083019, . 000188, 083016, 175014, 083010, 000187, 175013, 086001, 086002, 086003, 086004, 086005, 087001 и 087002, актуван с Акт за частна общинска собственост номер 1443/1 1 .08.2005г..

Продава Земеделски имот в с. Искрец за 164311.00 лв. на търг от ЧСИ