Земеделска земя в с. Иван Вазово за 86.40 лв.

Имоти > Имоти от чси с. Иван Вазово > Земеделска земя

Земеделска земя в с. Иван Вазово

Допълнителна информация

  Начална цена: 86.40 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 599 кв.м.
  Срок: от 25.01.2022 до 25.02.2022
  Обявяване: 2022-02-28
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за с. Иван Вазово
Всички имоти на ЧСИ

½ (една втора) идеална част от: ИЗОСТАВЕНА НИВА, цялата с площ от 0.599 д.ка (нула цяло петстотин деветдесет и девет хилядни декара), осма категория, представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ номер 003209 (нула, нула, три, две, нула, девет) по картата н ...

Продава Земеделска земя в с. Иван Вазово за 86.40 лв. на търг от ЧСИ