Земеделска земя в Люляк за 310.67 лв.

Имоти > Имоти от чси Люляк > Земеделска земя

Земеделска земя в Люляк

Допълнителна информация

  Начална цена: 310.67 лв.
  Окръжен съд: Стара Загора
  Квадратура: 4013 кв.м.
  Срок: 14.10.2019 до 14.11.2019
  Обявяване: 2019-11-15
  Адрес:
  ЧСИ: Маргарита Димитрова
  Телефон: 042 – 624399; 0 895 662 554
  Email: mardimitrova@abv.bg

Всички имоти за Люляк
Всички имоти на ЧСИ Маргарита Димитрова

1/6 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44687.34.37, номер по предходен план: 034037, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: НИВА, с площ от 4013 кв.м, в местността Райков трап, категория на земята при неполивни условия: девета, при съседи: 44687.34.38, 44687.34.40, 44687.34.39, 44687.34.36, 44687.34.34, 44687.34.35.

Продава Земеделска земя в Люляк за 310.67 лв. на търг от ЧСИ