Земеделска земя в Пчеларово за 3672.48 лв.

Имоти > Имоти от чси Пчеларово > Земеделска земя

Земеделска земя в Пчеларово

Допълнителна информация

  Начална цена: 3672.48 лв.
  Окръжен съд: Кърджали
  Квадратура: 1567 кв.м.
  Срок: 26.06.2019 до 26.07.2019
  Обявяване: 2019-07-29
  Адрес: местност "ЧЕРАКЛИ"
  ЧСИ: Росен Сираков
  Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
  Email: rsirakov@gmail.com

Всички имоти за Пчеларово
Всички имоти на ЧСИ Росен Сираков

VІ имот: 1/3 идеална част от: НИВА с площ от 4,701 (четири цяло и седемстотин и една хилядни) декара, пета категория, находяща се в землището на с.Пчеларово, общ.Черноочене, обл. Кърджали, местност "ЧЕРАКЛИ", представляваща имот № 159011 /сто петдесет и девет хиляди и единадесет/ по плана за земеразделяне, при граници: № 159014 - нива на Желю Георгиев Стайков, № 159013- нива на насл. на Господин Тодоров Караиванов, № 159012- нива на насл. на Вълка Господинова Профирова, № 000273 - М естен път на Общината, № 159010 -нива на Атанаса Ташева Стойкова; № 000340 -Дере на Държавата -МОСВ, № 159015 -нива на Георги Георгиев Стойков. По кадастрална карта – Поземлен имот с идентификатор №58829.159.11 НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 3 672,48 /ТРИ ХИЛЯДИ ШЕСТОТИН СЕДЕМДЕСЕТ И ДВА ЛВ. И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСЕМ СТ./ ЛЕВА /90 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 80 % ОТ 1/3 ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЕЛИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ЧСИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДАДЕНО ПИСМЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ, ОТРАЗЕНО В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/.

Продава Земеделска земя в Пчеларово за 3672.48 лв. на търг от ЧСИ