Земеделска земя в СЕВЛИЕВО за 161.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЕВЛИЕВО > Земеделска земя

Земеделска земя в СЕВЛИЕВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 161.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 505 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: село Кръвеник
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за СЕВЛИЕВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел № 40 /четиридесет/ от масив № 277 /двеста седемдесет и седем/ по плана на село Кръвеник, ЕКНМ 40275, община Севлиево с площ от 0,505 /нула цяло петстотин и пет хилядни/ дка., с начин на трайно ползване – ливада, категория на земята при неполивни условия - пета, находящ се в местността „ГОЛЯМ ГРОЗАВ”, при граници и съседи: парцел №39 – естествени ливади на наследниците на Йонко Ненов Йонков, парцел №41 – естествени ливади на Йонко Петков Йонков, парцел № 32 – естествени ливади на Радослав Димитров Пеев, парцел № 43 - естествени ливади на наследниците на Найден Якимов Ненов и парцел №47 – естествени ливади на кметство с. Кръвеник. НАЧАЛНА ЦЕНА: 161 /сто шестдесет и един/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Земеделска земя в СЕВЛИЕВО за 161.00 лв. на търг от ЧСИ