Земеделска земя в Пиргово за 1296.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Пиргово > Земеделска земя

Земеделска земя в Пиргово

Допълнителна информация

  Начална цена: 1296.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 2492 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Пиргово
Всички имоти на ЧСИ

II. ИМОТ № 331018 , находящ се в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе, в местността ПОПОВИЧКА, с начин на трайно ползване ЛОЗЕ, с площ от 2.492 дка, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи: ...

Продава Земеделска земя в Пиргово за 1296.00 лв. на търг от ЧСИ