Земеделска земя в Близнаци за 60000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Близнаци > Земеделска земя

Земеделска земя в Близнаци

Допълнителна информация

  Начална цена: 60000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 4075 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: с. Близнаци, м. "Старите лозя"
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Близнаци
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №04426.55.141 /нула, четири, четири, две, шест, точка, пет, пет, точка, едно, четири, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-18/06.03.2015г. на ИД на АГКК, находя ...

Продава Земеделска земя в Близнаци за 60000.00 лв. на търг от ЧСИ