Земеделска земя в Тополи за 45000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Тополи > Земеделска земя

Земеделска земя в Тополи

Допълнителна информация

  Начална цена: 45000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 2171 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: с. Тополи, м. "Ачмите"
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Тополи
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

2 171 /две хиляди сто седемдесет и един/ кв. метра идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72709.26.67 /седем, две, седем, нула, девет, точка, две, шест, точка, шест, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с ...

Продава Земеделска земя в Тополи за 45000.00 лв. на търг от ЧСИ