Земеделска земя в КОСТИНБРОД за 13360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КОСТИНБРОД > Земеделска земя

Земеделска земя в КОСТИНБРОД

Допълнителна информация

  Начална цена: 13360.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 3000 кв.м.
  Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
  Обявяване: 2018-10-24
  Адрес: гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за КОСТИНБРОД
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

ИМОТ №620068 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, категория на земята при неполивни условия – шеста, ...

Продава Земеделска земя в КОСТИНБРОД за 13360.00 лв. на търг от ЧСИ