Етаж от къща в гр. Велики Преслав за 12000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Велики Преслав > Етаж от къща

Етаж от къща в гр. Велики Преслав

Допълнителна информация

  Начална цена: 12000.00 лв.
  Окръжен съд: Шумен
  Квадратура: 86 кв.м.
  Срок: от 22.11.2022 до 22.12.2022
  Обявяване: 2022-12-23
  Адрес: ул.ЮБИЛЕЙНА 67-А
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Велики Преслав
Всички имоти на ЧСИ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 58222.495.303.2.2 / пет осем две две две точка четири девет пет точка три нула три точка две точка две/, съгласно КККР номер РД- 18-44/09.07.2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, заповед за изменение 18-700-16.09.2020г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК – ШУМЕН, адрес на имота: гр.Велики Преслав, общ.Велики Преслав, обл.Шумен, ул.“Юбилейна номер 67, ет.2, самостоятелният обект се намира на етаж 2 в сграда с идентификатор 58222.495.302.2, с предна значение: жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 58222.495.303, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой ника на обекта: 1, площ по документ: 86.00 кв.м. / осемдесет и шест квадратни метра/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта 58222.495.303.2.1, над обекта: няма.  По нот.акт за учредяване на договорна ипотека - недвижимият имот, представляващ: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  с площ от 86 /осемдесет и шест/ кв.м., от двуетажна жилищна сграда, заедно с ½ ид.части от общите части на сградата, построена по отстъпно право на строеж върху държавно урегулирано дворно място, представляващо ½ ид.ч. от УПИ X-42,46 /десет за четиридесет и две и четридесет и шест/ в кв.13 /тринадесет/, цялото място 540 кв.м. по плана на гр. Велики Преслав, при граници на имота: от две страни улица, УПИ IX-44, УПИ VIII-54,45, УПИ XI- общинско.

Продава Етаж от къща в гр. Велики Преслав за 12000.00 лв. на търг от ЧСИ