Етаж от къща в ГОРНА ОРЯХОВИЦА за 37088.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГОРНА ОРЯХОВИЦА > Етаж от къща

Етаж от къща в ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Допълнителна информация

  Начална цена: 37088.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 52 кв.м.
  Срок: 28.07.2019 до 28.08.2019
  Обявяване: 2019-08-29
  Адрес: ул."Отец Герасим"№10
  ЧСИ: Силвия Велчева Косева
  Телефон: 062 - 605080
  Email: silvi_kosseva@abv.bg

Всички имоти за ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Всички имоти на ЧСИ Силвия Велчева Косева

1/4 /една четвърт/ идеална част от ДВОРНО МЯСТО с идентификатор 16359.514.1837 с площ по документ за собственос 440,00 /четиристотин и четиридесет кв.м./, а съгласно КККР е с площ 436 кв.м представляващо УПИ VII-1837/седем римско за хиляда осемстотин тридесет и седем арабско/ в квратал 267 /двеста шестдесет и седми/ по плана на гр. Горна Оряховица при съседи: 16359.514.1836,16359.514.3763, 16359.514.3765.16359.514.7146.16359.514.9838 и РЕАЛНО ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от източната половин а от построената в това дворно място двуетажна жилищна сграда-близнак, с идентификатор 16359.514.1837.1 със застроена площ 52,00 кв.м., /петдесет и два кв.м.,/ състоящ се от: две стаи, коридор и килер, заедно придаващите се към него ИЗБА от 54,00 кв.м.,/петдесет и четири кв.м./ и ПРИСТРОЙКА с идентификатор16359.514.1837.4 в северната част на дворното място с площ според документ за собственост 12,00 кв.м., /дванадесет кв.м./, според КККР с площ 7 кв.м, състояща се от баня и тоалетна.

Продава Етаж от къща в ГОРНА ОРЯХОВИЦА за 37088.00 лв. на търг от ЧСИ