Етаж от къща в ПАЗАРДЖИК за 26344.80 лв.

Имоти > Имоти от чси ПАЗАРДЖИК > Етаж от къща

Етаж от къща в ПАЗАРДЖИК

Допълнителна информация

  Начална цена: 26344.80 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 96 кв.м.
  Срок: 02.08.2019 до 02.09.2019
  Обявяване: 2019-09-03
  Адрес: ул.”Петър Бонев" № 32
  ЧСИ: Деница Станчева
  Телефон: 034 444 044
  Email: denica.stancheva@yahoo.com

Всички имоти за ПАЗАРДЖИК
Всички имоти на ЧСИ Деница Станчева

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от масивна триетажна жилищна сграда с идентификатор 55155.506.182.1/ пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, едно, осем, две, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК със застроена площ 96 кв. м. /деветдесет и шест квадратни метра/ по действащия кадастрален план, а по титул за собственост - масивна двуетажна жилищна сградата със застроена площ от 90.00 кв.м./ деветдесет квадратни метра/, в гр. Пазарджик. ул.”Петър Бонев" № 32 /тридесет и две/, построена в ПИ №412 /четиристотин и дванадесет/, за който е отреден УПИ IV-412 /четвърти-римско, четиристотин и дванадесет - арабско/, в кв. 15 /петнадесети/ по плана на гр. Пазарджик, при граници на имота: ПИ № 409: ПИ № 7121; УПИ I-Жилищно строителство и гаражи, и от двете страни - улица.

Продава Етаж от къща в ПАЗАРДЖИК за 26344.80 лв. на търг от ЧСИ