Други в гр. Сандански за 169156.34 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Сандански > Други

Други в гр. Сандански

Допълнителна информация

  Начална цена: 169156.34 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 0 кв.м.
  Срок: от 09.04.2021 до 10.05.2021
  Обявяване: 2021-05-11
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Сандански
Всички имоти на ЧСИ

: 48,398 % идеални части от Ресторант “Байкал”, състоящ се от: търговска сграда и санитарни помещения с площ от 396 кв.м., кухня с площ от 346 кв.м., летен навес с площ от 382 кв.м., летен навес с площ от 57 кв.м. в имот пл. номер 329 в кв. 21 по план на сандански, целият имот с площ от 2 500 кв.м.,  по нот. актове за собственост: Акт 18, том 2. , дв.вх.рег. ном.401 от 29.04.2002 г. и Акт 34, том 2, дв.вх.рег.номер 421 от 07.05.2002 г., а по СКИЦА описан като: КОМПЛЕКС за обществен о хранене, състоящ се от: 65334.300.329.1 - Сграда за обществено хранене с площ - 414 кв. м; 65334.300.329.2  - Сграда за обществено хранене с площ - 345.000 кв. м.; 65334.300.329.3  - Сграда за обществено хранене с площ - 178.000 кв. м. и 65334.300.329.4  -  Сграда за обществено хранене с площ - 61 кв.м.,  находящ се в поземлен имот с идентификатор: 65334.300.329, пл. No - 329, площ по док. - 2358.00 кв. м. и 1/6 (една шеста) идеална част от имот с планоснимачен номер 329, в квартал 21 по плана на гр. Сандански, целият имот с площ от 2 500 кв. м. , при граници по нотариален акт: паркова алея, собствено и държавно (за озеленяване), а съгласно СКИЦА от АГКК е описан като: поземлен имот с идентификатор: 65334.300.329 , пл. No - 329, площ по док. - 2358.00 кв. м.

Продава Други в гр. Сандански за 169156.34 лв. на търг от ЧСИ