Други в Кермен за 22320.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Кермен > Други

Други в Кермен

Допълнителна информация

  Начална цена: 22320.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 251 кв.м.
  Срок: 15.06.2019 до 15.07.2019
  Обявяване: 2019-07-16
  Адрес: гр. Кермен, общ. Сливен
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за Кермен
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

СТОЛОВА със застроена площ от 251 кв.м. /двеста петдесет и един квадратни метра/, състоящ се от коридор, две тоалетни, умивалня, банкетна зала, кухненски бокс, коридор, хладилно помещение, два броя складове, столова, представляваща част от партерния етаж на административното сграда, целият партерен етаж с площ от 299 кв.м. /двеста деветдесет и девет квадратни метра/, при следните граници: изток – външен зид, запад – външен зид, север – външен зид и юг – общ вход и стълбищна клетка, ведно с прилежащите 31,82 % /тридесет и едно цяло и осемдесет и две стотни процента/ от общите части на административната сграда, равняващи се на 31,50 кв.м. /тридесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра/ и съответната част от отстъпеното право на строеж върху урегулиран поземлен имот № І-493 /първи за четиристотин и деветдесет и три/, отреден за Културен дом, кметство и площад, в квадрат 31 /тридесет и едно/ по плана на гр. Кермен, при следните съседи: от всички страни – улици.

Продава Други в Кермен за 22320.00 лв. на търг от ЧСИ