Други в Кермен за 24000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Кермен > Други

Други в Кермен

Допълнителна информация

  Начална цена: 24000.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 317 кв.м.
  Срок: 16.03.2019 до 16.04.2019
  Обявяване: 2019-04-17
  Адрес: гр. Кермен, общ. Сливен
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за Кермен
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

ПЪРВИ АДМИНИСТРАТИВЕН ЕТАЖ със застроена площ от 317 кв.м. /триста и седемнадесет квадратни метра/, състоящ се от коридор, две тоалетни, умивалня и тринадесет стаи /седем на изток и шест на запад/, при следните граници: изток – външен зид и стълбище, запад – външен зид, север – външен зид и юг – стълбище и външен зид, ведно с прилежащите 34,09 % /тридесет и четири цяло и девет стотни процента/ от общите части на административната сграда, равняващи се на 33,75 кв.м. /тридесет и три цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра/ и съответната част от отстъпеното право на строеж върху урегулиран поземлен имот № І-493 /първи за четиристотин и деветдесет и три/, отреден за Културен дом, кметство и площад, в квадрат 31 /тридесет и едно/ по плана на гр. Кермен, при следните съседи: от всички страни – улици.

Продава Други в Кермен за 24000.00 лв. на търг от ЧСИ