Двустаен апартамент в гр. София за 104400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. София > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в гр. София

Допълнителна информация

  Начална цена: 104400.00 лв.
  Окръжен съд: София град
  Квадратура: 60 кв.м.
  Срок: от 14.06.2021 до 14.07.2021
  Обявяване: 2021-07-15
  Адрес: ж.к. "Фондови жилища", бл. 4, вх. "Д", ет. 2, ап. 115
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. София
Всички имоти на ЧСИ

АПАРТАМЕНТ номер115 /сто и петнадесет/, находящ се в град София, Столична община, район „Сердика“, ж.к. „Фондови жилища, блок 4 (четири), във вход „Д“, разположен на II (втори) етаж, със застроена площ от 60,47 кв.м. /шестдесет цяло и четиридесет и седем квадратни метра/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, при съседи: от изток – апартамент номер114 /сто и четиринадесет/, от запад – двор, от север – двор и от юг &nd ash; двор, заедно с прилежащото му ЗИМНИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ номер6 /шест/, с полезна площ 3,39 кв.м. /три цяло и тридесет и девет стотни квадратни метра/, при съседи: от изток – коридор, от запад – двор, от север – мазе номер5 /пет/ и от юг – мазе номер7 /седем/, както и 1,837% /едно цяло осемстотин тридесет и седем хилядни върху сто/ идеални части от общите части на вход „Г“ и вход „Д“ на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, попадащо в I /първа/ зона по 27 /двадесет и седем/ лева на квадратен метър, който по скица представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.512.101.4.33, с адрес: гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011г на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обет: няма данни за изменение. Адрес на имота: гр. София, район „Сердика“, бл. 4, вх. „Д“, ет. 2, ап. 115. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 /втори/ в сграда с идентификатор 68134.512.101.4, с предназначение: Жилищна сграда – многофамилна. Сградата е рзположена в поземления имот с идентификатор 68134.512.101, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – 68134.512.101.4.32; Под обекта: 68134.512.101.4.30; Над обекта: 68134.512.101.4.36.

Продава Двустаен апартамент в гр. София за 104400.00 лв. на търг от ЧСИ