Двустаен апартамент в ШУМЕН за 48000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ШУМЕН > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ШУМЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 48000.00 лв.
  Окръжен съд: Шумен
  Квадратура: 65 кв.м.
  Срок: 09.08.2019 до 09.09.2019
  Обявяване: 2019-09-10
  Адрес: ул. „Самара“№1, вх. 3, ет. 4, ап. 50
  ЧСИ: Яница Валентинова Джинджева
  Телефон: 054 - 800438
  Email: J.V.G@abv.bg

Всички имоти за ШУМЕН
Всички имоти на ЧСИ Яница Валентинова Джинджева

ЖИЛИЩЕ №50, находящо се на ІV-ти етаж в жилищна сграда ЕЖБ блок 16, вход В, построена върху държавна земя, квартал 565, улица „Самара“№1 в гр.Шумен, състоящо се от две стаи, кухня и сервизно помещение със застроена площ от 64,53кв.м., заедно с избено помещение №11 със застроена площ от 3,76кв.м. и 1259/100000ид.части от общите части на сградата и право на строеж върху 71,29кв.м., при граници на жилището: от изток – двор; запад – жилище 49 и двор; юг – жилище и двор; от горе – V – ти жилищен етаж; отдолу – ІІІ – ти жилищен етаж, а на избеното помещение: изток – двор; запад – изба №10; юг – общ коридар; отгоре – І – ви жилищен етаж; отдолу – земя/съгласно нотариален акт №107, том Х, дело №4051/31.10.1996г. По описа на ШРС/, а съгласно схема №15 – 431891/07.09.2017г.издадена от СГКК гр.Шумен: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № 83510.658.109.2.50, с предназначение: жилище, апартамент с площ от 64,53кв.м., намиращ се в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор №83510.658.109, при граници и съседи: на същия етаж: имоти с идентификатори №№83510.658.109.2.51, 83510.658.109.2.49; под него:№83510.658.109.2.47, над него:№83510.658.109.2.53, с адрес на имота:град Шумен, п.к.9700, улица „Самара“№1, вход 3, етаж 4, апартамент №50, Община Шумен, област Шумен.

Продава Двустаен апартамент в ШУМЕН за 48000.00 лв. на търг от ЧСИ