Гараж в гр. Варна за 8794.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Варна > Гараж

Гараж в гр. Варна

Допълнителна информация

  Начална цена: 8794.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 17 кв.м.
  Срок: от 19.03.2023 до 19.04.2023
  Обявяване: 2023-04-20
  Адрес: гр. Варна, ул. „Бачо Киро“ № 22 - А, ет. -1
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Варна
Всички имоти на ЧСИ

1 / 2 ид.ч. от Гараж 7 с идентификатор номер 10135.1506.238.2.2 с площ от 16,76 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Бачо Киро“ номер 22 - А, ет. -1, Самостоятелният обект се намира на етаж -1 в сграда с идентификатор номер 10135.1506.238.2, брой надземни етажи 8, брой подземни етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - многофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор номер 10135.1506.238, предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, както и 0,2413 % ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1506.238.2.2.3, под обекта: няма и над обекта: 10135.1506.238.2.5, КАКТО и 12,26 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с идентификатор номер 10135.1506.238 целия с площ от 989,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Бачо Киро“ номер 22 - А. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Високо застрояване ( над 15 m ), при  граници и съседи: 10135.1506.392, 10135.1506.233, 10135.1506.218, 10135.1506.230, 10135.1506.228, 10135.1506.237.

Продава Гараж в гр. Варна за 8794.00 лв. на търг от ЧСИ