Гараж в гр. Горна Оряховица за 4392.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Горна Оряховица > Гараж

Гараж в гр. Горна Оряховица

Допълнителна информация

  Начална цена: 4392.00 лв.
  Окръжен съд: Велико Търново
  Квадратура: 16 кв.м.
  Срок: от 17.05.2022 до 17.06.2022
  Обявяване: 2022-06-20
  Адрес: гр.Горна Оряховица, "Тутракан"№2
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Горна Оряховица
Всички имоти на ЧСИ

1/2 /една втора/ идеална част от СГРАДА с идентификатор 16359.514.2113.3, съгласно Скица номер15-1324096-06.12.2021 г. на СГКК гр. Велико Търново, находяща се в гр.Горна Оряховица, общ.Горна Оряховица, обл. Велико Търново по КККР, одобрени със Заповед РД-18-1539/31.08.2018 г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр.Горна Оряховица, ул.“Тутракан“номер2, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.2113, със застроена площ от 16,00 кв.м./шестнад есет кв.метра/, брой етажи: 1/един/, с предназначение: Хангар, депо, гараж, посочена площ по документ за собственост 21,00 кв.м., ведно със съответните идеални части от поземления имот с идентификатор 16359.514.2113.

Продава Гараж в гр. Горна Оряховица за 4392.00 лв. на търг от ЧСИ