error гр. Сливен Евтини Имоти в Гр. Сливен от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Сливен >

ЧСИ Гр. Сливен

Всички имоти в Гр. Сливен от ЧСИ

Парцел гр. Сливен

Цена: 2880.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 532 кв.м.

гр. Сливен, ул. Здравец 2- а
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 22.02.2021 до 22.03.2021
Обявяване на: 2021-03-23
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.701.88/шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка седемстотин и едно точка осемдесет иосем/ по кадастралната ...

Парцел с къща гр. Сливен

Парцел с къща гр. Сливен

Цена: 174400.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 884 кв.м.

гр. Твърдица, ул. Ал. Стамболийски № 28-29
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 22.02.2021 до 22.03.2021
Обявяване на: 2021-03-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72165.506.2228 /седемдесет и две хиляди сто шестдесет и петточка петстотин и шест точка две хиляди двеста двадесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралнитерегистр ...

Парцел гр. Сливен

Парцел гр. Сливен

Цена: 71964.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 3000 кв.м.

м. "Юрта"
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 23.02.2021 до 23.03.2021
Обявяване на: 2021-03-24
Поземлен имот с идентификатор №67338.848.35 с площ 3000 кв.м., находящ се в гр.Сливен, местност „Юрта”, с начин на трайно ползване - оранжерия с трайна конструкция, ведно с всички подобрен ...

Жилищна сграда гр. Сливен

Жилищна сграда гр. Сливен

Цена: 51408.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 71 кв.м.

ул. "Мир" №8
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 23.02.2021 до 23.03.2021
Обявяване на: 2021-03-24
- 1/2 ид.ч. от от поземлен имот с идентификатор №67338.702.440, целият с площ 716 кв.м, находящ се в гр.Сливен, кв.Речица ул.Мир №8, ведно с построената в имота двуетажна жилищна сграда с идентификато ...

Двустаен апартамент гр. Сливен

Двустаен апартамент гр. Сливен

Цена: 36000.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 60 кв.м.

кв. "Дружба", ет.1
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 09.03.2021 до 09.04.2021
Обявяване на: 2021-04-12
- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.560.57.1.3 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ...

Тристаен апартамент гр. Сливен

Тристаен апартамент гр. Сливен

Цена: 50040.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 110 кв.м.

ж.к. "Даме Груев" бл.6, вх. "Б", ет.2, ап.5
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 25.02.2021 до 25.03.2021
Обявяване на: 2021-03-26
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.563.149.2.5 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен к ...

Тристаен апартамент гр. Сливен

Цена: 120240.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 138 кв.м.

ж.к. "Дружба", ет.1, ап.2
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 24.02.2021 до 24.03.2021
Обявяване на: 2021-03-25
Самостоятелен обет в сграда с идентификатор №67338.558.19.1.2 , с адрес : гр. Сливен, кв. “Дружба“ , ет.1 , ап.2 , с предназначение : жилище, апартамент, с площ по документ : 137.57 кв.м., ...

Парцел гр. Сливен

Парцел гр. Сливен

Цена: 106200.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 1166 кв.м.

м. Орта синур
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 17.02.2021 до 17.03.2021
Обявяване на: 2021-03-18
Поземлен имот с идентификатор №67338.406.542, находящ се в гр. Сливен м. Орта синур, с площ 1166 кв. м., ведно с построената в имота масивна сграда с идентификатор №№67338.406.542.1, на два етажа със ...

Парцел гр. Сливен

Парцел гр. Сливен

Цена: 9776.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 1344 кв.м.

м. Орта синур
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 17.02.2021 до 17.03.2021
Обявяване на: 2021-03-18
Поземлен имот с идентификатор 67338.406.514 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Няма издадена заповед за изменение в КККР. Имотът ...

Магазин гр. Сливен

Цена: 120600.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 106 кв.м.

ул. Неофит Бозвели 28-8
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 18.02.2021 до 18.03.2021
Обявяване на: 2021-03-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.532.112.1.8 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен у ...

Жилищна сграда гр. Сливен

Жилищна сграда гр. Сливен

Цена: 8827.20 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 41 кв.м.

ул. "Работническа" №44
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 26.02.2021 до 26.03.2021
Обявяване на: 2021-03-29
Поземлен имот с идентификатор 67338.502.17 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Работническ ...

Жилищна сграда гр. Сливен

Жилищна сграда гр. Сливен

Цена: 37656.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 67 кв.м.

ул. "Средногорска" №14
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 22.02.2021 до 22.03.2021
Обявяване на: 2021-03-23
Сграда идентификатор 67338.702.111.1 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Средногорска&rdqu ...

Къща гр. Сливен

Къща гр. Сливен

Цена: 22560.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 64 кв.м.

УЛ.КАЛЕТО 2 А
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 11.02.2021 до 11.03.2021
Обявяване на: 2021-03-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.516.158 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и шестнадесет точка сто петдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Вила гр. Сливен

Вила гр. Сливен

Цена: 1920.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 600 кв.м.

ГР. СЛИВЕН, МЕСТНОСТ БАТМИШ
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 09.02.2021 до 09.03.2021
Обявяване на: 2021-03-10
½ ид.ч. /една втора идеална част/ от Поземлен имот с идентификатор № 67338.433.44(шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин тридесет и три точкачетиридесет и четири) по ...

Производствен имот гр. Сливен

Производствен имот гр. Сливен

Цена: 71136.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 1960 кв.м.

МЕСТНОСТ ДЕБЕЛАТА КУРИЯ
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 09.02.2021 до 09.03.2021
Обявяване на: 2021-03-10
...

Къща с парцел гр. Сливен

Къща с парцел гр. Сливен

Цена: 5800.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 350 кв.м.

гр. Сливен, ул. Мочурите № 17
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 09.02.2021 до 09.03.2021
Обявяване на: 2021-03-10
1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.516.169 /шестдесет иседем хиляди триста тридесет и осем, точка, петстотин и шестнадесет, точка, сто шестдесет и девет/ покадастра ...

Производствен имот гр. Сливен

Производствен имот гр. Сливен

Цена: 30960.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 116 кв.м.

МЕСТНОСТ ДЪЛБОКИ ДОЛ
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 01.02.2021 до 01.03.2021
Обявяване на: 2021-03-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.412.407 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и дванадесет точка четиристотин и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Търговски имот гр. Сливен

Търговски имот гр. Сливен

Цена: 237744.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 833 кв.м.

КВ.РЕЧИЦА
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 01.02.2021 до 01.03.2021
Обявяване на: 2021-03-02
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.845.74 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка осемстотин четиридесет и пет точка седемдесет и четири/ по кадастралната карта и кадастралните регис ...

Офис гр. Сливен

Офис гр. Сливен

Цена: 14480.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 28 кв.м.

УЛ."ПЕЙО ЯВОРОВ" №76
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 01.02.2021 до 01.03.2021
Обявяване на: 2021-03-02
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.519.99.4.9 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и деветнадесет точка деветдесет и девет точка четири точка девет/ в гр. ...

Офис гр. Сливен

Офис гр. Сливен

Цена: 20000.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 38 кв.м.

УЛ."ПЕЙО ЯВОРОВ" №76
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 01.02.2021 до 01.03.2021
Обявяване на: 2021-03-02
...

Парцел гр. Сливен

Парцел гр. Сливен

Цена: 10080.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 307 кв.м.

ул.Пейо Яворов № 76
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 01.02.2021 до 01.03.2021
Обявяване на: 2021-03-02
182,7/307 ид.ч. /сто осемдесет и две цяло и седем десети върху триста и седем идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.519.99 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петс ...

Парцел гр. Сливен

Парцел гр. Сливен

Цена: 80311.50 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 4000 кв.м.

гр. Сливен, местност Кубашкото
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 23.01.2021 до 23.02.2021
Обявяване на: 2021-02-24
Поземлен имот с идентификатор № 67338.100.41 /шестдесет и седем хиляди триста тридесети осем точка сто точка четиридесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри нагр. Сливен, община Сл ...

Вила гр. Сливен

Вила гр. Сливен

Цена: 7200.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 799 кв.м.

ГР. СЛИВЕН, МЕСТНОСТ СУХА ЧЕШМА
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 23.01.2021 до 23.02.2021
Обявяване на: 2021-02-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.413.390 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет иосем точка четиристотин и тринадесет точка триста и деветдесет/, по кадастралната карта икадастралните регистри ...

Търговски имот гр. Сливен

Търговски имот гр. Сливен

Цена: 55200.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 83 кв.м.

ГР. СЛИВЕН, КВ. СТОЯН ЗАИМОВ БЛ. 71, Е 1, ОБЕКТ 45
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 23.01.2021 до 23.02.2021
Обявяване на: 2021-02-24
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.562.11.1.45 /шестдесет и седемхиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и две точка единадесет точка едно точкачетиридесет и пет/ по ...

Парцел с къща гр. Сливен

Парцел с къща гр. Сливен

Цена: 82000.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 1053 кв.м.

гр. Твърдица, ул. Жельо войвода № 15
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 23.01.2021 до 23.02.2021
Обявяване на: 2021-02-24
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72165.502.1004 /седемдесет и две хиляди стошестдесет и пет точка петстотин и две точка хиляда и четири/, по кадастралната карта икадастралните регистри на гр. Твърди ...

Други гр. Сливен

Други гр. Сливен

Цена: 122080.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 14623 кв.м.

ГР. СЛИВЕН, МЕСТНОСТ КАРАНДИЛА
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 23.01.2021 до 23.02.2021
Обявяване на: 2021-02-24
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.303.67 /шестдесет и седем хиляди тристатридесет и осем точка триста и три точка шестдесет и седем/, по кадастралната карта икадастралните регистри на гр. Сливен, ...

Производствен имот гр. Сливен

Производствен имот гр. Сливен

Цена: 37929.60 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 566 кв.м.

МЕСТНОСТ ДЕБЕЛАТА КУРИЯ
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 22.01.2021 до 22.02.2021
Обявяване на: 2021-02-23
...

Магазин гр. Сливен

Магазин гр. Сливен

Цена: 77044.93 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 60 кв.м.

ул.Харамиите № 18, ет.1, обект 14
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 18.01.2021 до 18.02.2021
Обявяване на: 2021-02-19
...

Производствен имот гр. Сливен

Производствен имот гр. Сливен

Цена: 216216.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 874 кв.м.

кв.Промишлена зона
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 18.01.2021 до 18.02.2021
Обявяване на: 2021-02-19
...

Тристаен апартамент гр. Сливен

Тристаен апартамент гр. Сливен

Цена: 43280.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 83 кв.м.

КВ.РЕЧИЦА, ул.Тодор Асенов № 2, ет.7, ап.25
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 18.01.2021 до 18.02.2021
Обявяване на: 2021-02-19
...

Вила гр. Сливен

Вила гр. Сливен

Цена: 8720.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 35 кв.м.

местност ГЮРГЮНЛЮКА
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 17.01.2021 до 17.02.2021
Обявяване на: 2021-02-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.413.525 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин и тринадесет точка петстотин двадесет и пет/, находящ се в гр. Сливен, местност Гюргюн ...

Парцел с къща гр. Сливен

Парцел с къща гр. Сливен

Цена: 28000.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 211 кв.м.

УЛ.НИКОЛА МИХАЙЛОВСКИ 9
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 11.01.2021 до 11.02.2021
Обявяване на: 2021-02-12
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идф.№ 67338.515.80 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и петнадесет точка осемдесет/, по кадастралната карта на гр.Сливен, с адрес на поземления имот: гр.С ...

Ателие, Таван гр. Сливен

Ателие, Таван гр. Сливен

Цена: 19512.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 38 кв.м.

ул. "Харкан" №129, вх. Д, ет.4, ателие 9
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 19.01.2021 до 19.02.2021
Обявяване на: 2021-02-22
  1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.539.7.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, пос ...

Къща с парцел гр. Сливен

Къща с парцел гр. Сливен

Цена: 35280.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 65 кв.м.

ул. "Чаталджа" №2
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 22.01.2021 до 22.02.2021
Обявяване на: 2021-02-23
Поземлен имот с идентификатор №67338.505.121, с адрес : гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Чаталджа“ №2, целият с площ 252 кв.м., с трайно предназначение : урбанизирана територия, ...

Тристаен апартамент гр. Сливен

Тристаен апартамент гр. Сливен

Цена: 56160.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 101 кв.м.

ж.к. "Сини Камъни" бл.7, вх. "д", ет.7, ап.25
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 05.01.2021 до 05.02.2021
Обявяване на: 2021-02-08
   Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 67338.523.75.1.25 по кадастрална карта на гр. Сливен, одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра и с администра ...

Тристаен апартамент гр. Сливен

Тристаен апартамент гр. Сливен

Цена: 42811.20 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 120 кв.м.

кв. "Речица", ул. "Коста Велков" 21, ет.2, ап.2
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 08.01.2021 до 08.02.2021
Обявяване на: 2021-02-09
     Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.702.446.1.2  по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 г. на Агенция по кадастъра. Имо ...

Тристаен апартамент гр. Сливен

Тристаен апартамент гр. Сливен

Цена: 57024.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 104 кв.м.

ул. "Владислав Очков" №45-А, ет.2, ап.2
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 18.01.2021 до 18.02.2021
Обявяване на: 2021-02-19
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.518.92.1.2 по кадастрална карта на гр.Сливен. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Владислав Очков” 45-а ет.2 ап.2 и попада в сграда № 1, раз ...

Къща с парцел гр. Сливен

Къща с парцел гр. Сливен

Цена: 17812.80 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 1228 кв.м.

кв. "Дебела кория"
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 04.01.2021 до 04.02.2021
Обявяване на: 2021-02-05
   Поземлен имот с идентификатор №67338.590.244, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, це ...

Парцел гр. Сливен

Парцел гр. Сливен

Цена: 85536.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 6291 кв.м.

МЕСТНОСТ АРКАРА КОРУЧ
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 04.01.2021 до 04.02.2021
Обявяване на: 2021-02-05
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.98.43 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка деветдесет и осем точка четиридесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сли ...

Магазин гр. Сливен

Магазин гр. Сливен

Цена: 48240.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 97 кв.м.

бул. Христо Ботев бл. 45, вх. В, ет. 0, обект 23
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.532.8.4.23 /шестдесет и седемхиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка осем точка четири точкадвадесет и три/ по кадастрал ...

Производствен имот гр. Сливен

Производствен имот гр. Сливен

Цена: 68800.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 1519 кв.м.

ГР. СЛИВЕН, КВ. РЕЧИЦА
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 24.10.2020 до 24.11.2020
Обявяване на: 2020-11-25
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.868.391 /шестдесет и седем хиляди тристатридесет и осем точка осемстотин шестдесет и осем точка триста деветдесет и едно/, покадастралната карта и кадастралните р ...

Заведение гр. Сливен

Заведение гр. Сливен

Цена: 43440.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 76 кв.м.

кв."Клуцохор", ет.0 /нула/, обект 5 /пет
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 19.10.2020 до 19.11.2020
Обявяване на: 2020-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67338.542.24.1.5 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка пет/ по кадаст ...

Офис гр. Сливен

Офис гр. Сливен

Цена: 76480.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 142 кв.м.

гр.Сливен, кв."Клуцохор", ет.2 /втори/, обект 3 /три/
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 19.10.2020 до 19.11.2020
Обявяване на: 2020-11-20
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67338.542.24.1.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин четиридесет и две точка двадесет и четири точка едно точка три/ по кадаст ...

Магазин гр. Сливен

Магазин гр. Сливен

Цена: 36960.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 48 кв.м.

кв. "Клуцохор", ет. 1/едно/, обект 1/едно/
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 19.10.2020 до 19.11.2020
Обявяване на: 2020-11-20
...

Заведение гр. Сливен

Заведение гр. Сливен

Цена: 53040.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 120 кв.м.

УЛ.Г.С.РАКОВСКИ № 111, ЕТ.2
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 12.10.2020 до 12.11.2020
Обявяване на: 2020-11-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 67338.514.234.1.8 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и четири точка едно точка осем/, попадащ ...

Производствен имот гр. Сливен

Производствен имот гр. Сливен

Цена: 79040.00 лв.

Населено място: гр. Сливен
Квадратура 1960 кв.м.

МЕСТНОСТ ДЕБЕЛАТА КУРИЯ
Окръжен съд: Сливен
Срок: от 12.10.2020 до 12.11.2020
Обявяване на: 2020-11-13
Поземлен имот с идентификатор 67338.464.21 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка четиристотин шестдесет и четири точка двадесет и един/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители