error гр. Пловдив Евтини Жилищна сграда в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив > Жилищна сграда

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти Жилищна сграда в Гр. Пловдив от ЧСИ

Жилищна сграда гр. Пловдив

Цена: 92000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 103 кв.м.

ул. Лазурна № 14, ет. 2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.05.2021 до 21.06.2021
Обявяване на: 2021-06-22
½ (една втора) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор номер 56784.512.940 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, едно, две, точка, девет, четири, нула) съгласно кадастралната карт ...

Жилищна сграда гр. Пловдив

Жилищна сграда гр. Пловдив

Цена: 32600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 32 кв.м.

гр. Пловдив, ул."Карловска" № 30, 1/2 ид.ч.от пи с ид-р 56784.506.737, ведно със сграда с ид-р 56784.506.737.2
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 14.05.2021 до 14.06.2021
Обявяване на: 2021-06-15
½ (една втора) ид.част от Поземлен имот с площ от 227 кв.м. (двеста двадесет и седем кв.м.) с идентификатор номер 56784.506.737 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, с ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград