error гр. Пловдив Евтини Едностаен апартамент в Гр. Пловдив от ЧСИ

Чси Имоти > Гр. Пловдив > Едностаен апартамент

ЧСИ Гр. Пловдив

Всички имоти Едностаен апартамент в Гр. Пловдив от ЧСИ

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 96000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 39 кв.м.

улица “Златю Бояджиев“ № 27, етаж 3, апартамент 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 20.12.2022 до 20.01.2023
Обявяване на: 2023-01-23
АПАРТАМЕНТ номер 4 (четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес улица “Златю Бояджиев“ номер 27 (двадесет и седем), разположен на II (втори) ...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 36800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 39 кв.м.

ул."Лозарска"16,бл.1006,вх.Б,ет.3,ап.23
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.11.2022 до 21.12.2022
Обявяване на: 2022-12-22
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.534.1767.2.8 /пет шест седем осем четири точка пет три четири точка едно седем шест седем точка две точка осем/ съгласно кадастралната карта и кадаст ...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 48480.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 40 кв.м.

ул. Лозарска №6, бл. 1008, вх. "В", ет.1, ап.8
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 21.10.2022 до 21.11.2022
Обявяване на: 2022-11-22
...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 39200.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 46 кв.м.

ул. "Преспа" 12, ет. 5, ап. 37
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 08.11.2021 до 08.12.2021
Обявяване на: 2021-12-09
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.136.1.37 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и шест, точка сто тридесет и шест, точка едно, точка тр ...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 19680.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. „Крайречна“ № 12, ет.7, ап. 27/55
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 23.10.2021 до 23.11.2021
Обявяване на: 2021-11-24
...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 132000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 71 кв.м.

ул. „Златю Бояджиев“ № 1, ет.6
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 29.09.2021 до 29.10.2021
Обявяване на: 2021-11-01
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор номер 56784.506.1164.1.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, шест, точка, едно, едно, шест, четири, точка, едно, точка, осем) съгласно кадас ...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 46 кв.м.

ул. "Преспа" 12, ет. 5, ап. 37
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 27.08.2021 до 27.09.2021
Обявяване на: 2021-09-28
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.136.1.37 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и шест, точка сто тридесет и шест, точка едно, точка тр ...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 43480.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.07.2021 до 13.08.2021
Обявяване на: 2021-08-16
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.498.3.33 /пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка четири девет осем точка три точка три три/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловд ...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 19260.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. „Крайречна“ № 12, ет.7, ап. 27/55
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 02.07.2021 до 02.08.2021
Обявяване на: 2021-08-03
...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 43480.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.06.2021 до 12.07.2021
Обявяване на: 2021-07-13
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.498.3.33 /пет шест седем осем четири точка пет четири нула точка четири девет осем точка три точка три три/, находящ се в гр. Пловдив, общ. Пловд ...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 22000.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 28 кв.м.

гр.Пловдив, бул. Македония № 109, к-с Оазис 6, секция В, вх. В, ет.4, ап.42
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 28.05.2021 до 28.06.2021
Обявяване на: 2021-06-29
...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 21400.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 34 кв.м.

ул. „Крайречна“ № 12, ет.7, ап. 27/55
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 25.04.2021 до 25.05.2021
Обявяване на: 2021-05-26
...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 46 кв.м.

ул. "Преспа" 12, ет. 5, ап. 37
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 19.04.2021 до 19.05.2021
Обявяване на: 2021-05-20
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.526.136.1.37 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин двадесет и шест, точка сто тридесет и шест, точка едно, точка тр ...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 27040.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 47 кв.м.

ул. Пламък № 4, бл.192, вх. А, ет.5, ап.18/82
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 13.03.2021 до 13.04.2021
Обявяване на: 2021-04-14
...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 58698.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 39 кв.м.

ул. Златю Бояджиев № 27
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 12.02.2021 до 12.03.2021
Обявяване на: 2021-03-15
АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес улица “Златю Бояджиев“ № 27 (двадесет и седем), разположен на II (втори) жилищен ...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 65220.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 39 кв.м.

улица “Златю Бояджиев“ № 27, етаж 3, апартамент 4
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 04.11.2020 до 04.12.2020
Обявяване на: 2020-12-07
АПАРТАМЕНТ № 4 (четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с административен адрес улица “Златю Бояджиев“ № 27 (двадесет и седем), разположен на II (втори) жилищен ...

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Едностаен апартамент гр. Пловдив

Цена: 36800.00 лв.

Населено място: гр. Пловдив
Квадратура 39 кв.м.

ул."Лозарска"16,бл.1006,вх.Б,ет.3,ап.23
Окръжен съд: Пловдив
Срок: от 16.10.2020 до 16.11.2020
Обявяване на: 2020-11-17
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.534.1767.2.8 /пет шест седем осем четири точка пет три четири точка едно седем шест седем точка две точка осем/ съгласно кадастралната карта и кадаст ...

Евтини имоти от ЧСИ ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Благоевград