Чси Имоти > Бургас > Производствен имот

ЧСИ Бургас

Всички имоти Производствен имот в Бургас от ЧСИ

Производствен имот БУРГАС

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
СГРАДА в гр. БУРГАС, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ЮГ ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 36640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 202 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
СГРАДА в гр. БУРГАС, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 20640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 119 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.06.2020 до 20.07.2020
Обявяване на: 2020-07-21
СГРАДА в гр. БУРГАС, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 68688.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.

гр. Бургас, п.к.8000, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.06.2020 до 02.07.2020
Обявяване на: 2020-07-03
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 470000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1054 кв.м.

(949-2010)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ПЛОЩ 3162КВ.М. С ТРАЙНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА - УРБАНИЗИРАНА, НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ - ЗА ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА НА ТРИ ЕТАЖА , С ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 209304.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 151 кв.м.

(1330-2018) ВЪРЛИ БРЯГ -ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.06.2020 до 15.07.2020
Обявяване на: 2020-07-16
ПРОИЗВОДСТВЕН ИМОТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ СКЛАДОВА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И ИНФРАСТРУКТУРНА СГРАДА НА ДВЕ НИВА, С ПЛОЩ 151КВ.М. , ВЕДНО С ПОЗЕМЛЕН ИМОТС ПЛОЩ 569КВ.М., РАЗПОЛЖЕН В ГР.БУРГАС ВЪРЛИ БРЯГ ...

Производствен имот БУРГАС

Цена: 90597.60 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 10300 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.05.2020 до 29.06.2020
Обявяване на: 2020-06-30
10 300 кв.м./19 402 кв.м. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДИ в гр.БУРГАС, кв. „КРАЙМОРИЕ” ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 161640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4604 кв.м.

м. Караянос
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.05.2020 до 22.06.2020
Обявяване на: 2020-06-23
Поземлен имот и сгради в гр. Бургас, кв. "Долно езерово", м. "Караянос" ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 470000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1054 кв.м.

(949-2010)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 29.02.2020 до 30.03.2020
Обявяване на: 2020-03-31
2755КВ.М. ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 3162КВ.М., НАХОДЯЩ СЕ В ГР.БУРГАС ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА , ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО ПРОМИШЛЕНА СГРАДА , СЪС ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 1054КВ.М. ...

Производствен имот БУРГАС

Цена: 76320.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.02.2020 до 12.03.2020
Обявяване на: 2020-03-13
2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 208000.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 969 кв.м.

гр.Бургас, ул."Река Ерма" № 7
Окръжен съд: Бургас
Срок: 16.02.2020 до 16.03.2020
Обявяване на: 2020-03-17
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.825.203, с площ от 969 кв.м., ведно с изградените в имота: СГРАДА с идентификатор № 07079.825.203.1, със застроена площ от 241 кв.м., брой етажи 2. СГРАДА с идентифик ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 3888.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.8, с площ от 14 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична продан ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 53640.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 264 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.7, с площ от 264 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прода ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 41040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 202 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.5, с площ от 202 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прода ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 23040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 119 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.02.2020 до 09.03.2020
Обявяване на: 2020-03-10
СГРАДА N 07079.663.5.4, с площ от 119 кв.м., с административен адрес: гр. Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прод ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 432864.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1245 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.01.2020 до 26.02.2020
Обявяване на: 2020-02-27
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.1, с площ от 1245 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.3 Подробно описание на недви ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 179600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4604 кв.м.

гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Караянос"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 22.12.2019 до 22.01.2020
Обявяване на: 2020-01-23
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.6.393, с площ от 4604 кв.м., с адрес: гр.Бургас, кв."Долно Езерово", местност "Караянос", ведно с построените в имота СГРАДА N 07079.6.393.1, с площ от 759 кв.м., бро ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 87724.80 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.

гр.Бургас, кв.Сарафово, местност „ПОД ШОСЕТО”,
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
ИМОТ № 007023 /нула, нула, седем хиляди двадесет и три/, по плана за земеразделяне на землището на гр.Бургас , кв.”Сарафово”, общ. Бургас, с площ от 3.000 дка /три декара/, представляващ П ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 5819040.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 92828 кв.м.

гр. Бургас,Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 13.12.2019 до 13.01.2020
Обявяване на: 2020-01-14
1. 2/3 ид.ч./две трети идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.662.9545 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, девет хил ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 261041.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1119 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ В ПРИЛОЖЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН. ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 2777199.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 23810 кв.м.

1/2 ИДЕАЛНА ЧАСТ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ В ПРИЛОЖЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН. ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 2613670.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 11204 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ В ПРИЛОЖЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН. ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 228849.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 981 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ В ПРИЛОЖЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН. ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 138060.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 551 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 06.12.2019 до 06.01.2020
Обявяване на: 2020-01-07
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ В ПРИЛОЖЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН. ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 4320.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 14 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
СГРАДА N 07079.663.5.8, с площ от 14 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прода ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 59600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 264 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
СГРАДА N 07079.663.5.7, с площ от 264 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прод ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 45600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 202 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
СГРАДА N 07079.663.5.5, с площ от 202 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прод ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 25600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 119 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 09.11.2019 до 09.12.2019
Обявяване на: 2019-12-10
СГРАДА N 07079.663.5.4, с площ от 119 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона Подробно описание на недвижимото имущество в приложеното обявление за публична прод ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 480960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1245 кв.м.

гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.3
Окръжен съд: Бургас
Срок: 02.11.2019 до 02.12.2019
Обявяване на: 2019-12-03
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА N 07079.659.483.1.1, с площ от 1 245 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, Южна промишлена зона, ул."Индустриална" N 94, ет.3 Подробно описание на недв ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 86760.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.

гр. Бургас, п.к.8000, Южна промишлена зона,
Окръжен съд: Бургас
Срок: 15.10.2019 до 15.11.2019
Обявяване на: 2019-11-18
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 6465600.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 92828 кв.м.

гр. Бургас, Южна промишлена зона
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
1. 2/3 ид.ч./две трети идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.662.9545 /нула, седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и две, точка, девет хил ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 97472.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 2716 кв.м.

гр.Бургас, кв.Сарафово, местност „ПОД ШОСЕТО”
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.09.2019 до 30.10.2019
Обявяване на: 2019-10-31
ИМОТ № 007023 /нула, нула, седем хиляди двадесет и три/, по плана за земеразделяне на землището на гр.Бургас , кв.”Сарафово”, общ. Бургас, с площ от 3.000 дка /три декара/, представляващ П ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 180504.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 4604 кв.м.

гр.Бургас, местност "Караянос"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 30.08.2019 до 30.09.2019
Обявяване на: 2019-10-01
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ N 07079.6.393, с площ от 4 604 кв.м., с административен адрес: гр.Бургас, местност "Караянос", ведно с построените в имота СГРАДА N 07079.6.393.1, с площ от 759 кв.м. СГРАД ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 96400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 96400.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1364 кв.м.

гр. Бургас, п.к.8000, Южна промишлена зона,
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07079.663.26 /седем хиляди и седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, двадесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на ...

Производствен имот БУРГАС

Производствен имот БУРГАС

Цена: 660960.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 1054 кв.м.

(949-2010)
Окръжен съд: Бургас
Срок: 12.08.2019 до 12.09.2019
Обявяване на: 2019-09-13
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД.№ 07079.662.20, НАХОДЯЩ СЕ В ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ГР. БУРГАС, С ПЛОЩ ОТ 3098КВ.М., ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В НЕГО СГРАДА СЪС ЗАСТОРЕНА ПЛОЩ 1054КВ.М. ДВУЕТАЖНА СТОПАНСКА ...

Евтини имоти от ЧСИ БУРГАС?

Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие. Бургас се намира в най-западната точка на Черно море в едноименния Бургаски залив. Градът е разположен в източната част на Бургаската низина, която се намира на изток от Горнотракийската низина. Разположен на брега на Черно море, Бургас дава името на едноименния залив, който е най-големият и най-вдаденият в континента на Източното Черноморие.

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители

Намери адвокати в Бургас

имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас търгове имоти в бургас от съдия изпълнител апартаменти в бургас от съдия изпълнител чси бургас чси бургас търгове частен съдебен изпълнител бургас ивелина божилова чси бургас апартаменти от съдия изпълнител бургас