Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  550 кв.м., Юнак
  с. Юнак, местността „Турските гробища“ с ЕКАТТЕ 86057, Общ. Аврен, обл. Варна
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 278.00 лв.
 • Земеделска земя
  692 кв.м., Блъсково
  с. Блъсково с ЕКАТТЕ 04457, общ. Провадия,
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 135.00 лв.
 • Земеделска земя
  6800 кв.м., Марчино
  местност Бьртледжан
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 4320.00 лв.
 • Земеделска земя
  31158 кв.м., Марчино
  местност Бьортледжан
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 22400.00 лв.
 • Земеделска земя
  488 кв.м., Славяново
  местност Под селото
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 240.00 лв.
 • Земеделска земя
  517 кв.м., Мечка
  МЕСТНОСТ "ВЕЛИКИНА ЧЕШМА" - ИД 1272/2016
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 347.00 лв.
 • Земеделска земя
  350 кв.м., Мечка
  МЕСТНОСТ ЧЕРНОВОДА - ИД 1272/2016
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 233.00 лв.
 • Земеделска земя
  485 кв.м., Славяново
  местност Под селото
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 240.00 лв.
 • Земеделска земя
  1940 кв.м., Баба Тонка
  местност Коджа дал
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1360.00 лв.
 • Земеделска земя
  6765 кв.м., Баба Тонка
  местност При дренито
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 3760.00 лв.
 • Земеделска земя
  2178 кв.м., Баба Тонка
  местност Чавдар търла
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделска земя
  6500 кв.м., Баба Тонка
  местност Щурски коренежи
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 4160.00 лв.
 • Земеделска земя
  8723 кв.м., Баба Тонка
  местност Щурски коренежи
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 6960.00 лв.
 • Земеделска земя
  3917 кв.м., Баба Тонка
  местност Бараклъка
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 2160.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Водица
  местност Горните лозя
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Земеделска земя
  1254 кв.м., Зараево
  местност Каршалък
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1040.00 лв.
 • Земеделска земя
  3002 кв.м., Зараево
  местност Канара Дозю
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Земеделска земя
  9784 кв.м., Зараево
  местност Под памуклук
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 6240.00 лв.
 • Земеделска земя
  10001 кв.м., Конак
  местност Неопределена
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Конак
  местност Неопределена
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1680.00 лв.
 • Земеделска земя
  9998 кв.м., Конак
  местност Таш Пунар
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Земеделска земя
  1001 кв.м., Конак
  местност Павая
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 320.00 лв.
 • Земеделска земя
  999 кв.м., Конак
  местност Павая
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 320.00 лв.
 • Земеделска земя
  4176 кв.м., Конак
  НИВА
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 2640.00 лв.
 • Земеделска земя
  2088 кв.м., Храбрино
  местност "Горни ливади"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 2160.00 лв.
 • Земеделска земя
  2725 кв.м., Храбрино
  местност "Крушата"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Земеделска земя
  2725 кв.м., Храбрино
  местност "Крушата"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Земеделска земя
  5500 кв.м., Мечка
  местност "САЛИЕВА КОРИЯ" - ИД 528/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 1056.00 лв.
 • Земеделска земя
  1245 кв.м., Пчеларово

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 7650.00 лв.
 • Земеделска земя
  4999 кв.м., Таваличево
  местността „Брекян“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 5499.90 лв.
 • Земеделска земя
  1001 кв.м., Таваличево
  местността „Циганка“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 2257.20 лв.
 • Земеделска земя
  3700 кв.м., Лиляч
  местността „Десни валог“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 3004.20 лв.
 • Земеделска земя
  2004 кв.м., Лиляч
  местността „Гребани валог“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 2110.50 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Лиляч
  местността „Малио рид“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1944.90 лв.
 • Земеделска земя
  158 кв.м., Огняново
  местност "Алчака"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 540.00 лв.
 • Земеделска земя
  5120 кв.м., Добърчин
  с.Добърчин, община Своге, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 108.00 лв.
 • Земеделска земя
  1870 кв.м., Добърчин
  с.Добърчин, община Своге, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 135.00 лв.
 • Земеделска земя
  624 кв.м., Добърчин
  с.Добърчин, община Своге, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 31.50 лв.
 • Земеделска земя
  810 кв.м., Добърчин
  с.Добърчин, община Своге, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.01.2018 до 18.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-19
  Виж повече
 • 22.50 лв.
 • Земеделска земя
  6008 кв.м., Лакатник
  село Лакатник, община Своге, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1100.00 лв.
 • Земеделска земя
  9932 кв.м., Долина
  с.Долина , общ.Добричка, местност ДВОРНИ МЕСТА-ИР
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 16200.00 лв.
 • Земеделска земя
  7003 кв.м., Конак
  местност Сувджак
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 4480.00 лв.
 • Земеделска земя
  10099 кв.м., Конак
  местност Сарамеше
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 6480.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Манастирица
  местност Чукурдере
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 880.00 лв.
 • Земеделска земя
  2751 кв.м., Посабина
  местност Гееджик
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1520.00 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Опака
  местност Малийо
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Земеделска земя
  8755 кв.м., Голямо Ново
  местност Лещака
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 6320.00 лв.
 • Земеделска земя
  2099 кв.м., Кошничари
  местност В лозята
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 1520.00 лв.
 • Земеделска земя
  9300 кв.м., Миладиновци
  местност Вехти Копак
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 6720.00 лв.
 • Земеделска земя
  5123 кв.м., Преселец
  местност Старите лозя
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 2880.00 лв.
 • Земеделска земя
  5921 кв.м., Стража
  местност Насуф Пунар
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 4240.00 лв.
 • Земеделска земя
  1203 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 16.88 лв.
 • Земеделска земя
  13565 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 556.88 лв.
 • Земеделска земя
  13565 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 18.02.2018 до 18.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 556.88 лв.
 • Земеделска земя
  2726 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 101.25 лв.
 • Земеделска земя
  1046 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 33.75 лв.
 • Земеделска земя
  4694 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 225.00 лв.
 • Земеделска земя
  441 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 11.25 лв.
 • Земеделска земя
  900 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 16.88 лв.
 • Земеделска земя
  796 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 16.88 лв.
 • Земеделска земя
  501 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 11.25 лв.
 • Земеделска земя
  804 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 16.88 лв.
 • Земеделска земя
  804 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 18.01.2018 до 18.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-19
  Виж повече
 • 16.88 лв.
 • Земеделска земя
  629 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 16.88 лв.
 • Земеделска земя
  9697 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 187.50 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Оброчище

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 13504.00 лв.
 • Земеделска земя
  6300 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 112.49 лв.
 • Земеделска земя
  8306 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 149.99 лв.
 • Земеделска земя
  5997 кв.м., Ветрен
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 101.25 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Зимница
  общ. Мъглиж
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 67.50 лв.
 • Земеделска земя
  669 кв.м., Патрешко

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 1184.00 лв.
 • Земеделска земя
  4802 кв.м., Лиляч
  местността "СТРУМА"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 3080.00 лв.
 • Земеделска земя
  668 кв.м., Рибарица
  с. Рибарица, местност "Хаджийското"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 4329.00 лв.
 • Земеделска земя
  1748 кв.м., Камено
  местност Караянос
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1706.40 лв.
 • Земеделска земя
  1378 кв.м., Ломец
  Община Троян, с. Ломец
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 328.00 лв.
 • Земеделска земя
  14797 кв.м., Момино
  местност КЬОКЛУКА
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 7120.00 лв.
 • Земеделска земя
  2364 кв.м., Ломец
  Община Троян, с. Ломец
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 562.00 лв.
 • Земеделска земя
  7509 кв.м., Момино
  местност КОРУ АЛТЪ
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 4960.00 лв.
 • Земеделска земя
  12202 кв.м., Момино
  местност ТЪРЛЪЛЪК
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 9760.00 лв.
 • Земеделска земя
  3702 кв.м., Коритен

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 800.00 лв.
 • Земеделска земя
  2725 кв.м., Храбрино
  местност "Крушата"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Земеделска земя
  2725 кв.м., Храбрино
  местност "Крушата"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Земеделска земя
  2277 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  местността „БОСАК“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 81.60 лв.
 • Земеделска земя
  2322 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  местността „КРАИЩЕ/БАЧОВИЦА“,
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 76.80 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., ВЕЛИНГРАД
  местността „Бустаньовица“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 345.60 лв.
 • Земеделска земя
  7998 кв.м., Друмево

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 1876.86 лв.
 • Земеделска земя
  7998 кв.м., Друмево

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 1876.86 лв.
 • Земеделска земя
  2700 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Коев трап"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 7880.00 лв.
 • Земеделска земя
  17401 кв.м., ХАСКОВО
  м. Акташ кър
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1479.00 лв.
 • Земеделска земя
  671 кв.м., Златевци
  община Габрово
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.01.2018 до 21.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-22
  Виж повече
 • 5044.00 лв.
 • Земеделска земя
  7500 кв.м., ТЪРГОВИЩЕ

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 4320.00 лв.
 • Земеделска земя
  10994 кв.м., Евлогиево

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 3249.00 лв.
 • Земеделска земя
  1497 кв.м., Евлогиево

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 443.00 лв.
 • Земеделска земя
  11975 кв.м., Евлогиево

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 3539.00 лв.
 • Земеделска земя
  2039 кв.м., ПЪРВОМАЙ
  кв. Дебър, местност "Кабата каладж. чеир"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 11040.00 лв.
 • Земеделска земя
  2321 кв.м., ПЪРВОМАЙ
  местност "Георгиева чука"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 2240.00 лв.
 • Земеделска земя
  2223 кв.м., ПЪРВОМАЙ
  местност "Георгиева чука"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 2136.00 лв.
 • Земеделска земя
  4731 кв.м., Дебръщица
  местност „ПОД БАНСКИ ПЪТ“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 960.00 лв.
 • Земеделска земя
  3060 кв.м., Алеко Константиново
  местност „ГЬОЛА“
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-20
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Земеделска земя
  1 кв.м., СВИЩОВ

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 4061.25 лв.