Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  13124 кв.м., Семчиново

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 24.04.2018 до 24.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 7792.00 лв.
 • Земеделска земя
  15780 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 24.04.2018 до 24.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 10400.00 лв.
 • Земеделска земя
  69946 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 24.04.2018 до 24.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 41128.00 лв.
 • Земеделска земя
  51357 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 24.04.2018 до 24.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 33080.00 лв.
 • Земеделска земя
  23179 кв.м., Злокучене

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 24.04.2018 до 24.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 10256.00 лв.
 • Земеделска земя
  23179 кв.м., Злокучене

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 24.04.2018 до 24.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 10256.00 лв.
 • Земеделска земя
  7571 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 24.04.2018 до 24.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 5720.00 лв.
 • Земеделска земя
  27778 кв.м., Бошуля

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 24.04.2018 до 24.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 10264.00 лв.
 • Земеделска земя
  7917 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 24.04.2018 до 24.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 4696.00 лв.
 • Земеделска земя
  67 кв.м., Равнец
  (674-2010) МЕСТОНСТ ЧАМУРЛИЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 141.60 лв.
 • Земеделска земя
  20947 кв.м., Радойново
  (674-2010) МЕСТНОСТ КУКУТО
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 4445.60 лв.
 • Земеделска земя
  39 кв.м., Равнец
  (674-2010) МЕСТНОСТ БАБАЧЕВ КОВАНЛЪК
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 83.20 лв.
 • Земеделска земя
  111 кв.м., Равнец
  (674-2010) МЕСТНОСТ ЧАМУРЛИЯТА.
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 240.00 лв.
 • Земеделска земя
  6591 кв.м., Тертер

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 6720.00 лв.
 • Земеделска земя
  11292 кв.м., Тертер

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 11360.00 лв.
 • Земеделска земя
  4951 кв.м., Тертер

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 3040.00 лв.
 • Земеделска земя
  3732 кв.м., Горно Ботево
  с. Горно Ботево, местност "Бреста"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 3200.00 лв.
 • Земеделска земя
  13000 кв.м., Змеица
  4/6 идеални части от ЗАЛЕСЕНО ПАСИЩЕ, М. БРАЛОТО
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 10400.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Тополово
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 72789.82.11 с.Тополово, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта на гр.Асеновград, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед №300-5-33 /15.05.2004г, на ИД на АГКК
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 2320.00 лв.
 • Земеделска земя
  5744 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 131546.40 лв.
 • Земеделска земя
  9401 кв.м., СВИЛЕНГРАД
  местност ЛЕВЧЕНСКИ ПЪТ
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 1925.60 лв.
 • Земеделска земя
  15701 кв.м., СЛИВЕН
  местност Пандар бунар
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 11200.00 лв.
 • Земеделска земя
  11005 кв.м., Алеково

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 4752.00 лв.
 • Земеделска земя
  14000 кв.м., Главан

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 13608.00 лв.
 • Земеделска земя
  409 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  гр.Стара Загора, местност "Бойчо Бунар"
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-19
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Земеделска земя
  6077 кв.м., Балик

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 11080.00 лв.
 • Земеделска земя
  2879 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
  М. БЛАТАТА
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 13.05.2018 до 13.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-14
  Виж повече
 • 19577.60 лв.
 • Земеделска земя
  2750 кв.м., Горица
  местност Денча
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 1840.00 лв.
 • Земеделска земя
  902 кв.м., Чилнов
  МЕСТНОСТ ПАПРАТЛЪКА - ИД 817/2017
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 587.00 лв.
 • Земеделска земя
  4560 кв.м., Бинкос
  местност Герменлика
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 681.84 лв.
 • Земеделска земя
  2085 кв.м., Бинкос
  местност Герменлика
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 311.76 лв.
 • Земеделска земя
  1401 кв.м., Бинкос
  местност Безалъка
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 201.60 лв.
 • Земеделска земя
  2401 кв.м., Бинкос
  местност Селим Бахча
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 345.60 лв.
 • Земеделска земя
  2599 кв.м., Бинкос
  местност Дурбалъка
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 374.40 лв.
 • Земеделска земя
  3319 кв.м., Бинкос
  местност Янаклъка
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 429.84 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., БУРГАС
  м. Под шосето
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 24554.00 лв.
 • Земеделска земя
  3294 кв.м., БУРГАС
  м. Соката
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 14407.00 лв.
 • Земеделска земя
  1146 кв.м., Созопол
  м. Буджака
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 20.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 70918.00 лв.
 • Земеделска земя
  5272 кв.м., Горни Дъбник

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-13
  Виж повече
 • 1820.00 лв.
 • Земеделска земя
  3600 кв.м., Горни Дъбник

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-13
  Виж повече
 • 1148.00 лв.
 • Земеделска земя
  4718 кв.м., Горни Дъбник

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 12.05.2018 до 12.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-13
  Виж повече
 • 1505.00 лв.
 • Земеделска земя
  2611 кв.м., Доганово
  местност ИБРИЕВО
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 1566.72 лв.
 • Земеделска земя
  1997 кв.м., Доганово
  местност НАД ОВЧАРНИКА
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 1198.80 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Доганово
  местност НАД ОВЧАРНИКА
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 600.48 лв.
 • Земеделска земя
  943 кв.м., Доганово
  местност ЧОБАН БАИР
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 565.92 лв.
 • Земеделска земя
  1001 кв.м., Доганово
  местност ТЕРАСИТЕ
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 600.48 лв.
 • Земеделска земя
  442 кв.м., Доганово
  местност ГОВЕДАРСКИ ПЪТ
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 265.92 лв.
 • Земеделска земя
  4100 кв.м., АЙТОС
  м. Чеменлията
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 5560.00 лв.
 • Земеделска земя
  6100 кв.м., АЙТОС
  м. Чеменлията
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 9240.00 лв.
 • Земеделска земя
  5054 кв.м., Вакарел
  местността "ИЛЧОВИ КРУШИ"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 25967.25 лв.
 • Земеделска земя
  5820 кв.м., Борисово
  местност Тетра баир
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 753.26 лв.
 • Земеделска земя
  14881 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, местност Индж.Блато
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 140000.00 лв.
 • Земеделска земя
  17764 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр.Несебър, местност Индж.Блато
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 176000.00 лв.
 • Земеделска земя
  2475 кв.м., РУСЕ
  МЕСТНОСТ БАТМИШ - ИД 894/2016
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 1980.00 лв.
 • Земеделска земя
  1054 кв.м., Каменово

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 161.60 лв.
 • Земеделска земя
  196 кв.м., Добринище
  М. ШЕБЕЛИЦА
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 64.80 лв.
 • Земеделска земя
  542 кв.м., Добринище
  М. ГРАМАДАТА
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 288.00 лв.
 • Земеделска земя
  802 кв.м., Добринище
  М. БИТКОВИЦА
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 452.80 лв.
 • Земеделска земя
  1751 кв.м., Добринище
  М. ВЪКОВИЯ
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 1048.00 лв.
 • Земеделска земя
  6298 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2808.00 лв.
 • Земеделска земя
  1749 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 763.20 лв.
 • Земеделска земя
  5004 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2232.00 лв.
 • Земеделска земя
  5500 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2455.20 лв.
 • Земеделска земя
  5001 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2232.00 лв.
 • Земеделска земя
  4102 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 1778.40 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 648.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., ЛОМ
  местност "Блатото"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 1296.00 лв.
 • Земеделска земя
  214723 кв.м., Орсоя
  местност "Втори дялове"
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 133992.00 лв.
 • Земеделска земя
  4600 кв.м., Сан-стефано
  (2225-2016) МЕСТНОСТ ТАЛАМБАЗА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2872.00 лв.
 • Земеделска земя
  1534 кв.м., Сан-стефано
  (2225-2016) МЕСТНОСТ ТАЛАМБАЗА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 953.60 лв.
 • Земеделска земя
  500 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 2016.00 лв.
 • Земеделска земя
  483 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 2066.40 лв.
 • Земеделска земя
  4674 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 603.00 лв.
 • Земеделска земя
  2089 кв.м., Козаре
  (1962- 2012) МЕСТНОСТ ТАШКОВИЦА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 2053.60 лв.
 • Земеделска земя
  1253 кв.м., Козаре
  (1962-2012) МЕСТНОСТ НАД СЕЛО
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 1066.40 лв.
 • Земеделска земя
  525 кв.м., Козаре
  (1962-2012) МЕСТНОСТ ЧЕРВЕНАКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 520.00 лв.
 • Земеделска земя
  853 кв.м., Козаре
  (1962-2012) МЕСТНОСТ МАНАФ ТАРЛА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 840.00 лв.
 • Земеделска земя
  360 кв.м., Козаре
  (1962-2012) МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 313.60 лв.
 • Земеделска земя
  8391 кв.м., Сърнево
  (455-2014) МЕСТНОСТ КАЙРЯКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 6848.00 лв.
 • Земеделска земя
  1787 кв.м., Железник
  (864-2013) МЕСТНОСТ КАРАНДЖИКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.04.2018 до 18.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-21
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделска земя
  4889 кв.м., Изворово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Земеделска земя
  3389 кв.м., Калофер

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 25.04.2018 до 25.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 4896.00 лв.
 • Земеделска земя
  4315 кв.м., Смядово
  местността „АВРАДИ“
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 1760.00 лв.
 • Земеделска земя
  6892 кв.м., Смядово
  местността „АВРАДИ“
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Земеделска земя
  365 кв.м., Въглен
  с. Въглен, м-ст Гробищата
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-19
  Виж повече
 • 273.60 лв.
 • Земеделска земя
  3070 кв.м., Беловец

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 3000.00 лв.
 • Земеделска земя
  2848 кв.м., Созопол
  местност Соленки
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделска земя
  4195 кв.м., Созопол
  местност Соленки
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 8676.00 лв.
 • Земеделска земя
  7194 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Горния чукар"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 719.00 лв.
 • Земеделска земя
  149864 кв.м., Старо Оряхово
  С.СТАРО ОРЯХОВО, ОБЩ.ДОЛНИ ЧИФЛИК
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 100000.00 лв.
 • Земеделска земя
  1762 кв.м., Кичево
  С.КИЧЕВО, ОБЩ.АКСАКОВО
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 2100.00 лв.
 • Земеделска земя
  2171 кв.м., Тополи
  С.ТОПОЛИ, ОБЛ.ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 51516.00 лв.
 • Земеделска земя
  5399 кв.м., ГАБРОВО
  местност "Лехата"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 6998.00 лв.
 • Земеделска земя
  13312 кв.м., ГАБРОВО
  местност" Лехата"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 15.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 6998.00 лв.
 • Земеделска земя
  3 кв.м., Баурене

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 14.04.2018 до 14.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-15
  Виж повече
 • 2736.00 лв.
 • Земеделска земя
  3 кв.м., Баурене

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 14.04.2018 до 14.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-15
  Виж повече
 • 2520.00 лв.
 • Земеделска земя
  3760 кв.м., Шуменци

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 16.04.2018 до 16.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-17
  Виж повече
 • 4608.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., СРЕДЕЦ
  (277-2013) МЕСТНОСТ ХОДЖЕВЕЦ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 403.20 лв.
 • Земеделска земя
  4701 кв.м., Григорево
  с.Григорево, община Елин Пелин, област София, местност „Вържески ливади“
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.04.2018 до 15.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-16
  Виж повече
 • 88110.00 лв.
 • Земеделска земя
  5001 кв.м., СРЕДЕЦ
  (277-2013) МЕСТНОСТ СЪСЕНБАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 17.04.2018 до 17.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-18
  Виж повече
 • 1000.80 лв.