Имоти > Земеделска земя

Всички имоти в Земеделска земя от ЧСИ

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 522.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 496 кв.м.

(442-2018) МЕСТНОСТ КУРУ БАИР
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя БУРГАС

Земеделска земя БУРГАС

Цена: 3168.00 лв.

Населено място: БУРГАС
Квадратура 3006 кв.м.

(442-2018) МЕСТНОСТ ЯЛАНДЖАКА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Созопол

Земеделска земя Созопол

Цена: 2160.00 лв.

Населено място: Созопол
Квадратура 547 кв.м.

(1462-2014) МЕСТНОСТ РАВАДИНОВО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Созопол

Земеделска земя Созопол

Цена: 3146.40 лв.

Населено място: Созопол
Квадратура 794 кв.м.

(1462-2014) МЕСТНОСТ РАВАДИНОВО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Свободиново

Земеделска земя Свободиново

Цена: 1094.40 лв.

Населено място: Свободиново
Квадратура 750 кв.м.

местност ЯНЪ БОДЖАР
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Созопол

Земеделска земя Созопол

Цена: 1111.20 лв.

Населено място: Созопол
Квадратура 279 кв.м.

(1462-2014) МЕСТНОСТ СОЛЕНКИ
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Свободиново

Земеделска земя Свободиново

Цена: 2008.62 лв.

Населено място: Свободиново
Квадратура 1256 кв.м.

местност КИРЕЗ ТАРЛА
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Пчеларово

Земеделска земя Пчеларово

Цена: 2980.80 лв.

Населено място: Пчеларово
Квадратура 1000 кв.м.

местността "Узун чаир"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Пчеларово

Земеделска земя Пчеларово

Цена: 2069.60 лв.

Населено място: Пчеларово
Квадратура 704 кв.м.

местността "УЗУН ЧАИР"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Пчеларово

Земеделска земя Пчеларово

Цена: 4550.40 лв.

Населено място: Пчеларово
Квадратура 1595 кв.м.

местността „ПЪРЖЕНАК”
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Пчеларово

Земеделска земя Пчеларово

Цена: 2301.60 лв.

Населено място: Пчеларово
Квадратура 800 кв.м.

местност „Диньов бент"
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Вакарел

Земеделска земя Вакарел

Цена: 39690.00 лв.

Населено място: Вакарел
Квадратура 3138 кв.м.

с.Вакарел, местност "Дренов рът", Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя Борика

Земеделска земя Борика

Цена: 1180.00 лв.

Населено място: Борика
Квадратура 2944 кв.м.

с.Борика, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя Борика

Земеделска земя Борика

Цена: 900.00 лв.

Населено място: Борика
Квадратура 2199 кв.м.

с.Борика, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя Равнец

Земеделска земя Равнец

Цена: 141.60 лв.

Населено място: Равнец
Квадратура 67 кв.м.

(674-2010) МЕСТНОСТ ЧАМУРЛИЯТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Острово

Земеделска земя Острово

Цена: 2836.80 лв.

Населено място: Острово
Квадратура 6855 кв.м.

в землището на село Островче в местността ''ЮК ЕКИНЛИК''
Окръжен съд: Разград
Срок: 08.03.2019 до 08.04.2019
Обявяване на: 2019-04-09

Земеделска земя Тертер

Земеделска земя Тертер

Цена: 90.18 лв.

Населено място: Тертер
Квадратура 501 кв.м.

с.Тертер, местността „ЛОЗЯ ВКОР.“
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27

Земеделска земя Равнец

Земеделска земя Равнец

Цена: 4445.60 лв.

Населено място: Равнец
Квадратура 2094 кв.м.

(674-2010) МЕСТНОСТ КОКУТО
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Тертер

Земеделска земя Тертер

Цена: 93.60 лв.

Населено място: Тертер
Квадратура 1 кв.м.

с.Тертер, местността „ЛОЗЯ ВКОР.“
Окръжен съд: Разград
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27

Земеделска земя Равнец

Земеделска земя Равнец

Цена: 83.20 лв.

Населено място: Равнец
Квадратура 39 кв.м.

(674-2010) МЕСТНОСТ БАБАЧЕВ КОВАНЛЪК
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Очуша

Земеделска земя Очуша

Цена: 30220.00 лв.

Населено място: Очуша
Квадратура 57002 кв.м.

с.Очуша, община Костенец, област Софийска
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя Равнец

Земеделска земя Равнец

Цена: 240.00 лв.

Населено място: Равнец
Квадратура 111 кв.м.

(674-2010) МЕСТНОСТ ЧАМУРЛИЯТА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Брестово

Земеделска земя Брестово

Цена: 1512.00 лв.

Населено място: Брестово
Квадратура 4080 кв.м.

с. Брестово, общ. Ловеч, обл. Ловеч, местността "Бучи"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 12.03.2019 до 12.04.2019
Обявяване на: 2019-04-15

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 696.00 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 5499 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.03.2019 до 24.04.2019
Обявяване на: 2019-04-25

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 1164.00 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 8100 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 24.03.2019 до 24.04.2019
Обявяване на: 2019-04-25

Земеделска земя Воденичане

Земеделска земя Воденичане

Цена: 9026.40 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 19283 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11661.300.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Воденичане, общ.Стралджа, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ОВОЩНА ГРАДИНА, с площ 19283 кв.м.
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 25.03.2019 до 25.04.2019
Обявяване на: 2019-04-26

Земеделска земя Воденичане

Земеделска земя Воденичане

Цена: 928.00 лв.

Населено място: Воденичане
Квадратура 1473 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11661.300.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Воденичане, общ.Стралджа, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, с площ 1473 кв.м.,
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 25.03.2019 до 25.04.2019
Обявяване на: 2019-04-26

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 14113.44 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2519 кв.м.

местност Крушата
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

Цена: 12393.00 лв.

Населено място: Нови Искър
Квадратура 2702 кв.м.

местност Крушата
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя Черноглавци

Земеделска земя Черноглавци

Цена: 1224.00 лв.

Населено място: Черноглавци
Квадратура 12900 кв.м.

местността „ЧОГИЛАТА“
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12

Земеделска земя Черноглавци

Земеделска земя Черноглавци

Цена: 1440.00 лв.

Населено място: Черноглавци
Квадратура 15000 кв.м.

местността „ДЖАФЕР КОРУ“
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12

Земеделска земя Черноглавци

Земеделска земя Черноглавци

Цена: 1422.00 лв.

Населено място: Черноглавци
Квадратура 14998 кв.м.

местността „САЛАР ЕКИНЛИК“
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.03.2019 до 11.04.2019
Обявяване на: 2019-04-12

Земеделска земя Солник

Земеделска земя Солник

Цена: 2629.33 лв.

Населено място: Солник
Квадратура 14990 кв.м.

с. Солник, м-ст „Дългия церак“, общ. Долни чифлик, обл. Варна.
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя Обел

Земеделска земя Обел

Цена: 6522.00 лв.

Населено място: Обел
Квадратура 3110 кв.м.


Окръжен съд: Благоевград
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Изворово

Земеделска земя Изворово

Цена: 4320.00 лв.

Населено място: Изворово
Квадратура 2446 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 27.02.2019 до 27.03.2019
Обявяване на: 2019-03-28

Земеделска земя Воднянци

Земеделска земя Воднянци

Цена: 5400.00 лв.

Населено място: Воднянци
Квадратура 3000 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Дебрене

Земеделска земя Дебрене

Цена: 10160.00 лв.

Населено място: Дебрене
Квадратура 5333 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02

Земеделска земя Росеново

Земеделска земя Росеново

Цена: 8640.00 лв.

Населено място: Росеново
Квадратура 5000 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Земеделска земя ПЛОВДИВ

Цена: 120000.00 лв.

Населено място: ПЛОВДИВ
Квадратура 11699 кв.м.

гр.Пловдив, местност Рогошко шосе-север
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Бенковски

Земеделска земя Бенковски

Цена: 20560.00 лв.

Населено място: Бенковски
Квадратура 10002 кв.м.

с.Бенковски, местност ВЛАДИМИРОВСКИ ПЪТ
Окръжен съд: Добрич
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Буковец

Земеделска земя Буковец

Цена: 180.00 лв.

Населено място: Буковец
Квадратура 577 кв.м.

в местността "Край село"
Окръжен съд: Видин
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя ВИДИН

Земеделска земя ВИДИН

Цена: 720.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 1001 кв.м.

в местността "Герена"
Окръжен съд: Видин
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя ВИДИН

Земеделска земя ВИДИН

Цена: 3600.00 лв.

Населено място: ВИДИН
Квадратура 4002 кв.м.

в местността "Мирия"
Окръжен съд: Видин
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Михалци

Земеделска земя Михалци

Цена: 3400.40 лв.

Населено място: Михалци
Квадратура 8500 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Михалци

Земеделска земя Михалци

Цена: 1511.20 лв.

Населено място: Михалци
Квадратура 3778 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Михалци

Земеделска земя Михалци

Цена: 7622.80 лв.

Населено място: Михалци
Квадратура 19055 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Михалци

Земеделска земя Михалци

Цена: 388.00 лв.

Населено място: Михалци
Квадратура 970 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Мирчовци

Земеделска земя Мирчовци

Цена: 11638.80 лв.

Населено място: Мирчовци
Квадратура 29097 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Михалци

Земеделска земя Михалци

Цена: 3600.40 лв.

Населено място: Михалци
Квадратура 9001 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Михалци

Земеделска земя Михалци

Цена: 2917.20 лв.

Населено място: Михалци
Квадратура 7292 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Михалци

Земеделска земя Михалци

Цена: 488.40 лв.

Населено място: Михалци
Квадратура 1221 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Михалци

Земеделска земя Михалци

Цена: 1879.20 лв.

Населено място: Михалци
Квадратура 4697 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Пиргово

Земеделска земя Пиргово

Цена: 806.40 лв.

Населено място: Пиргово
Квадратура 3483 кв.м.


Окръжен съд: Русе
Срок: 04.03.2019 до 04.04.2019
Обявяване на: 2019-04-05

Земеделска земя Михалци

Земеделска земя Михалци

Цена: 1200.40 лв.

Населено място: Михалци
Квадратура 3001 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Михалци

Земеделска земя Михалци

Цена: 3200.00 лв.

Населено място: Михалци
Квадратура 7999 кв.м.

общ. Павликени
Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Гроздьово

Земеделска земя Гроздьово

Цена: 2624.00 лв.

Населено място: Гроздьово
Квадратура 3255 кв.м.

с. Гроздьово, м-ст Костурката
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.03.2019 до 22.04.2019
Обявяване на: 2019-04-23

Земеделска земя ШУМЕН

Земеделска земя ШУМЕН

Цена: 480.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 5000 кв.м.

квартал Дивдядово, местност "Пикла"
Окръжен съд: Шумен
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя ШУМЕН

Земеделска земя ШУМЕН

Цена: 480.00 лв.

Населено място: ШУМЕН
Квадратура 5000 кв.м.

кв. Дивдядово, местност "Пикла"
Окръжен съд: Шумен
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Земеделска земя Шкорпиловци

Земеделска земя Шкорпиловци

Цена: 21960.00 лв.

Населено място: Шкорпиловци
Квадратура 3000 кв.м.

местност "ЧОТОКЛУКА" по плана на земеразделяне на село Шкорпиловци, община Долни чифлик
Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя Цонево

Земеделска земя Цонево

Цена: 2507.04 лв.

Населено място: Цонево
Квадратура 4396 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Изгрев

Земеделска земя Изгрев

Цена: 1728.00 лв.

Населено място: Изгрев
Квадратура 2001 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя Изгрев

Земеделска земя Изгрев

Цена: 7776.00 лв.

Населено място: Изгрев
Квадратура 9000 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 25.02.2019 до 25.03.2019
Обявяване на: 2019-03-26

Земеделска земя Ливада

Земеделска земя Ливада

Цена: 1424.00 лв.

Населено място: Ливада
Квадратура 560 кв.м.

м-ст Гробищата
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 960.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1502 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 1088.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1701 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 728.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1300 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 840.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1500 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 848.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1330 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Секулово

Земеделска земя Секулово

Цена: 7400.00 лв.

Населено място: Секулово
Квадратура 11 кв.м.


Окръжен съд: Силистра
Срок: 28.02.2019 до 28.03.2019
Обявяване на: 2019-03-29

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 560.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 784.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1634 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Косовец

Земеделска земя Косовец

Цена: 17360.00 лв.

Населено място: Косовец
Квадратура 33995 кв.м.

с.Косовец, общ.Поморие, м."Старо село"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 760.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1584 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 944.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1964 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 536.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1120 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 1344.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 2098 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 1728.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 2706 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 592.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1053 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 776.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1213 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 776.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 1379 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен

Земеделска земя Ветрен

Цена: 1632.00 лв.

Населено място: Ветрен
Квадратура 2550 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Ветрен дол

Земеделска земя Ветрен дол

Цена: 1216.00 лв.

Населено място: Ветрен дол
Квадратура 1894 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Семчиново

Земеделска земя Семчиново

Цена: 1472.00 лв.

Населено място: Семчиново
Квадратура 3063 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Горно Вършило

Земеделска земя Горно Вършило

Цена: 1256.00 лв.

Населено място: Горно Вършило
Квадратура 2609 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Горно Вършило

Земеделска земя Горно Вършило

Цена: 1296.00 лв.

Населено място: Горно Вършило
Квадратура 2692 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Горно Вършило

Земеделска земя Горно Вършило

Цена: 1296.00 лв.

Населено място: Горно Вършило
Квадратура 2692 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Горно Вършило

Земеделска земя Горно Вършило

Цена: 1144.00 лв.

Населено място: Горно Вършило
Квадратура 2384 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Веселие

Земеделска земя Веселие

Цена: 1600.00 лв.

Населено място: Веселие
Квадратура 4000 кв.м.

местност Праматарката
Окръжен съд: Бургас
Срок: 26.02.2019 до 26.03.2019
Обявяване на: 2019-03-27

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 13950.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 6031 кв.м.

гр.Търговище, местност Гинов кладенец
Окръжен съд: Търговище
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Земеделска земя ТЪРГОВИЩЕ

Цена: 8100.00 лв.

Населено място: ТЪРГОВИЩЕ
Квадратура 3016 кв.м.

гр.Търговище, местност Гинов кладенец
Окръжен съд: Търговище
Срок: 18.03.2019 до 18.04.2019
Обявяване на: 2019-04-19

Земеделска земя Каблешково

Земеделска земя Каблешково

Цена: 6120.00 лв.

Населено място: Каблешково
Квадратура 5267 кв.м.

гр. Каблешково, общ. Поморие, м. "БАДЕМИТЕ"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
Обявяване на: 2019-03-21

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 252.00 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 2612 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2019 до 03.04.2019
Обявяване на: 2019-04-04

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 1044.00 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 5080 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2019 до 03.04.2019
Обявяване на: 2019-04-04

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 164.00 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 2000 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2019 до 03.04.2019
Обявяване на: 2019-04-04

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 2112.00 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 7699 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2019 до 03.04.2019
Обявяване на: 2019-04-04

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 2112.00 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 7699 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 03.03.2019 до 03.04.2019
Обявяване на: 2019-04-04

Земеделска земя Дойренци

Земеделска земя Дойренци

Цена: 393.60 лв.

Населено място: Дойренци
Квадратура 790 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 12.03.2019 до 12.04.2019
Обявяване на: 2019-04-15

Земеделска земя Тънково

Земеделска земя Тънково

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 817 кв.м.

(2934-2017) МЕСТНОСТ БОРУНА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19

Земеделска земя Кошарица

Земеделска земя Кошарица

Цена: 2333.34 лв.

Населено място: Кошарица
Квадратура 792 кв.м.

(2934-2017) МЕСТНОСТ РАЗЛИВА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 18.02.2019 до 18.03.2019
Обявяване на: 2019-03-19

Земеделска земя Тънково

Земеделска земя Тънково

Цена: 3000.00 лв.

Населено място: Тънково
Квадратура 817 кв.м.

(2934-2017) МЕСТНОСТ БОРУНА
Окръжен съд: Бургас
Срок: 21.02.2019 до 21.03.2019
Обявяване на: 2019-03-22

Земеделска земя Каменар

Земеделска земя Каменар

Цена: 936.00 лв.

Населено място: Каменар
Квадратура 5700 кв.м.

м. Колибата
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.02.2019 до 19.03.2019
Обявяване на: 2019-03-20

Земеделска земя ТРОЯН

Земеделска земя ТРОЯН

Цена: 416.00 лв.

Населено място: ТРОЯН
Квадратура 2182 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 01.03.2019 до 01.04.2019
Обявяване на: 2019-04-02

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители