Имоти > Земеделска земя

Всички имоти в Земеделска земя от ЧСИ

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 702.00 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 5499 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Ъглен

Земеделска земя Ъглен

Цена: 1177.20 лв.

Населено място: Ъглен
Квадратура 8100 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 19.11.2018 до 19.12.2018
Обявяване на: 2018-12-20

Земеделска земя Чифлик

Земеделска земя Чифлик

Цена: 97.20 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 468 кв.м.

село Чифлик
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Чифлик

Земеделска земя Чифлик

Цена: 2365.20 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 2388 кв.м.

село Чифлик
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Чифлик

Земеделска земя Чифлик

Цена: 2598.48 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 2619 кв.м.

село Чифлик
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Чифлик

Земеделска земя Чифлик

Цена: 90.72 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 440 кв.м.

село Чифлик
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Чифлик

Земеделска земя Чифлик

Цена: 1639.44 лв.

Населено място: Чифлик
Квадратура 1654 кв.м.

село Чифлик
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Сушица

Земеделска земя Сушица

Цена: 4947.04 лв.

Населено място: Сушица
Квадратура 8999 кв.м.


Окръжен съд: Велико Търново
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23

Земеделска земя Гурмазово

Земеделска земя Гурмазово

Цена: 24000.00 лв.

Населено място: Гурмазово
Квадратура 1575 кв.м.

с.Гурмазово, община Божурище, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
Обявяване на: 2018-11-22

Земеделска земя Пролеша

Земеделска земя Пролеша

Цена: 14000.00 лв.

Населено място: Пролеша
Квадратура 4800 кв.м.

с.Пролеша, община Божурище, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
Обявяване на: 2018-11-22

Земеделска земя Пролеша

Земеделска земя Пролеша

Цена: 11000.00 лв.

Населено място: Пролеша
Квадратура 3700 кв.м.

с.Пролеша, община Божурище, Софийска област
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
Обявяване на: 2018-11-22

Земеделска земя БЕРКОВИЦА

Земеделска земя БЕРКОВИЦА

Цена: 7068.96 лв.

Населено място: БЕРКОВИЦА
Квадратура 1664 кв.м.

местност "Калешница"
Окръжен съд: Монтана
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Райкова могила

Земеделска земя Райкова могила

Цена: 336.80 лв.

Населено място: Райкова могила
Квадратура 5003 кв.м.

м. Ташлъка
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
Обявяване на: 2018-11-22

Земеделска земя Райкова могила

Земеделска земя Райкова могила

Цена: 119.60 лв.

Населено място: Райкова могила
Квадратура 717 кв.м.

м. Малката кория
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
Обявяване на: 2018-11-22

Земеделска земя Брестник

Земеделска земя Брестник

Цена: 36800.00 лв.

Населено място: Брестник
Квадратура 11251 кв.м.

местност Лаута
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.11.2018 до 03.12.2018
Обявяване на: 2018-12-04

Земеделска земя Райкова могила

Земеделска земя Райкова могила

Цена: 800.00 лв.

Населено място: Райкова могила
Квадратура 4710 кв.м.

м. Съроглу
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
Обявяване на: 2018-11-22

Земеделска земя Райкова могила

Земеделска земя Райкова могила

Цена: 256.00 лв.

Населено място: Райкова могила
Квадратура 1434 кв.м.

м. Сазеолу
Окръжен съд: Хасково
Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
Обявяване на: 2018-11-22

Земеделска земя Тополово

Земеделска земя Тополово

Цена: 2320.00 лв.

Населено място: Тополово
Квадратура 2000 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 72789.82.11 с.Тополово, общ.Асеновград, обл.Пловдив по кадастралната карта на гр.Асеновград, обл.Пловдивска, одобрена със Заповед №300-5-33 /15.05.2004г, на ИД на АГКК
Окръжен съд: Пловдив
Срок: 28.10.2018 до 28.11.2018
Обявяване на: 2018-11-29

Земеделска земя Любеново

Земеделска земя Любеново

Цена: 3478.00 лв.

Населено място: Любеново
Квадратура 8746 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 273.77 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 2975 кв.м.

местност "Тахталии"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 272.62 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 3950 кв.м.

местност "Тахталии"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 92.65 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 1342 кв.м.

местност "Боруни/Влати"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 159.50 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 2334 кв.м.

местност "Боруни/Влати"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 110.02 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 789 кв.м.

местност "Петел"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 184.19 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 1361 кв.м.

местност "Делджилери"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 280.97 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 1049 кв.м.

местност "Делджилери"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 189.33 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 700 кв.м.

местност "Делджилери"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 273.12 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 4249 кв.м.

местност "Тахталии"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 92.80 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 1072 кв.м.

местност "Тахталии"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 1596.71 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 5900 кв.м.

местност "Хановете"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Сърница

Земеделска земя Сърница

Цена: 793.12 лв.

Населено място: Сърница
Квадратура 3085 кв.м.

местност "Хановете"
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Дойранци

Земеделска земя Дойранци

Цена: 320.00 лв.

Населено място: Дойранци
Квадратура 5066 кв.м.

м. "Тюлю Балък"
Окръжен съд: Шумен
Срок: 05.11.2018 до 05.12.2018
Обявяване на: 2018-12-06

Земеделска земя Варвара

Земеделска земя Варвара

Цена: 58240.00 лв.

Населено място: Варвара
Квадратура 12845 кв.м.


Окръжен съд: Бургас
Срок: 03.11.2018 до 03.12.2018
Обявяване на: 2018-12-04

Земеделска земя Горно Трапе

Земеделска земя Горно Трапе

Цена: 440.00 лв.

Населено място: Горно Трапе
Квадратура 181 кв.м.

Община Троян, с. Горно трапе, местност "Ливадките"
Окръжен съд: Ловеч
Срок: 10.11.2018 до 10.12.2018
Обявяване на: 2018-12-11

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 272.16 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 2352 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 113.76 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 973 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Стакевци

Земеделска земя Стакевци

Цена: 257.04 лв.

Населено място: Стакевци
Квадратура 2219 кв.м.


Окръжен съд: Видин
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Тракиец

Земеделска земя Тракиец

Цена: 685.44 лв.

Населено място: Тракиец
Квадратура 8000 кв.м.

м. Гьол баир
Окръжен съд: Хасково
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23

Земеделска земя Генерал Кантарджиево

Земеделска земя Генерал Кантарджиево

Цена: 1933.20 лв.

Населено място: Генерал Кантарджиево
Квадратура 2000 кв.м.

1/2 ид.ч. от Нива в село Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, м-ст Кайряк
Окръжен съд: Варна
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23

Земеделска земя Голям чардак

Земеделска земя Голям чардак

Цена: 648.00 лв.

Населено място: Голям чардак
Квадратура 1030 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 03.12.2018 до 03.01.2019
Обявяване на: 2019-01-04

Земеделска земя Зимен

Земеделска земя Зимен

Цена: 472.50 лв.

Населено място: Зимен
Квадратура 1666 кв.м.

местност "БОСТАН ТАРЛА"
Окръжен съд: Бургас
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Ласкар

Земеделска земя Ласкар

Цена: 616.00 лв.

Населено място: Ласкар
Квадратура 1400 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Ласкар

Земеделска земя Ласкар

Цена: 440.00 лв.

Населено място: Ласкар
Квадратура 1000 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Ласкар

Земеделска земя Ласкар

Цена: 1144.00 лв.

Населено място: Ласкар
Квадратура 2600 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Ласкар

Земеделска земя Ласкар

Цена: 2640.00 лв.

Населено място: Ласкар
Квадратура 6000 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Ракитово

Земеделска земя Ракитово

Цена: 640.00 лв.

Населено място: Ракитово
Квадратура 1348 кв.м.

местност: „СРЕДОКА“
Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 20.10.2018 до 20.11.2018
Обявяване на: 2018-11-21

Земеделска земя Ласкар

Земеделска земя Ласкар

Цена: 221.00 лв.

Населено място: Ласкар
Квадратура 502 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Ласкар

Земеделска земя Ласкар

Цена: 659.00 лв.

Населено място: Ласкар
Квадратура 1499 кв.м.


Окръжен съд: Плевен
Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
Обявяване на: 2018-12-18

Земеделска земя Овчарово

Земеделска земя Овчарово

Цена: 720.00 лв.

Населено място: Овчарово
Квадратура 5699 кв.м.

м. Алмалък
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.11.2018 до 11.12.2018
Обявяване на: 2018-12-12

Земеделска земя Овчарово

Земеделска земя Овчарово

Цена: 180.00 лв.

Населено място: Овчарово
Квадратура 1517 кв.м.

м. Минчова чешма
Окръжен съд: Шумен
Срок: 11.11.2018 до 11.12.2018
Обявяване на: 2018-12-12

Земеделска земя Орляк

Земеделска земя Орляк

Цена: 1416.01 лв.

Населено място: Орляк
Квадратура 728 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
Обявяване на: 2018-11-27

Земеделска земя Мировци

Земеделска земя Мировци

Цена: 1890.00 лв.

Населено място: Мировци
Квадратура 2355 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Сираково

Земеделска земя Сираково

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: Сираково
Квадратура 6000 кв.м.


Окръжен съд: Добрич
Срок: 23.10.2018 до 23.11.2018
Обявяване на: 2018-11-26

Земеделска земя Черногорово

Земеделска земя Черногорово

Цена: 1308.00 лв.

Населено място: Черногорово
Квадратура 4200 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23

Земеделска земя ПАЗАРДЖИК

Земеделска земя ПАЗАРДЖИК

Цена: 2460.00 лв.

Населено място: ПАЗАРДЖИК
Квадратура 7901 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23

Земеделска земя Черногорово

Земеделска земя Черногорово

Цена: 1088.00 лв.

Населено място: Черногорово
Квадратура 3502 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23

Земеделска земя Черногорово

Земеделска земя Черногорово

Цена: 932.00 лв.

Населено място: Черногорово
Квадратура 2999 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23

Земеделска земя Черногорово

Земеделска земя Черногорово

Цена: 732.00 лв.

Населено място: Черногорово
Квадратура 4701 кв.м.


Окръжен съд: Пазарджик
Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
Обявяване на: 2018-11-23

Земеделска земя Зайчино Ореше

Земеделска земя Зайчино Ореше

Цена: 981.00 лв.

Населено място: Зайчино Ореше
Квадратура 4731 кв.м.


Окръжен съд: Шумен
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Калотина

Земеделска земя Калотина

Цена: 320.00 лв.

Населено място: Калотина
Квадратура 1000 кв.м.

общ. Драгоман, местност Поле
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 16.10.2018 до 16.11.2018
Обявяване на: 2018-11-19

Земеделска земя Балабаново

Земеделска земя Балабаново

Цена: 25680.70 лв.

Населено място: Балабаново
Квадратура 4924 кв.м.

землището на с.Балабаново, общ.Момчилград, обл.Кърджали
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Балабаново

Земеделска земя Балабаново

Цена: 22002.60 лв.

Населено място: Балабаново
Квадратура 4924 кв.м.

землището на с.Балабаново, общ.Момчилград, обл.Кърджали.
Окръжен съд: Кърджали
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Пресяка

Земеделска земя Пресяка

Цена: 2712.00 лв.

Населено място: Пресяка
Квадратура 4441 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.11.2018 до 07.12.2018
Обявяване на: 2018-12-10

Земеделска земя Пресяка

Земеделска земя Пресяка

Цена: 1192.00 лв.

Населено място: Пресяка
Квадратура 1497 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.11.2018 до 07.12.2018
Обявяване на: 2018-12-10

Земеделска земя Пресяка

Земеделска земя Пресяка

Цена: 120.00 лв.

Населено място: Пресяка
Квадратура 20 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.10.2018 до 07.11.2018
Обявяване на: 2018-11-10

Земеделска земя Пресяка

Земеделска земя Пресяка

Цена: 2624.00 лв.

Населено място: Пресяка
Квадратура 4297 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.10.2018 до 07.11.2018
Обявяване на: 2018-11-10

Земеделска земя Пресяка

Земеделска земя Пресяка

Цена: 4504.00 лв.

Населено място: Пресяка
Квадратура 6979 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.10.2018 до 07.11.2018
Обявяване на: 2018-11-10

Земеделска земя Пресяка

Земеделска земя Пресяка

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: Пресяка
Квадратура 1499 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.10.2018 до 07.11.2018
Обявяване на: 2018-11-10

Земеделска земя Пресяка

Земеделска земя Пресяка

Цена: 5568.00 лв.

Населено място: Пресяка
Квадратура 8633 кв.м.


Окръжен съд: Ловеч
Срок: 07.11.2018 до 07.12.2018
Обявяване на: 2018-12-10

Земеделска земя Ветово

Земеделска земя Ветово

Цена: 120.00 лв.

Населено място: Ветово
Квадратура 583 кв.м.

местност Татарски Лозя
Окръжен съд: Русе
Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
Обявяване на: 2018-11-30

Земеделска земя Българин

Земеделска земя Българин

Цена: 393.60 лв.

Населено място: Българин
Квадратура 1713 кв.м.

местността "ДРЕБАЛАТА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Българин

Земеделска земя Българин

Цена: 859.20 лв.

Населено място: Българин
Квадратура 3867 кв.м.

местността "КАВАК ДЕРЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя ВРАЦА

Земеделска земя ВРАЦА

Цена: 15528.60 лв.

Населено място: ВРАЦА
Квадратура 10201 кв.м.


Окръжен съд: Враца
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 10800.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 3900 кв.м.

м. Баадалата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 16800.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 4679 кв.м.

м. Баадалата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Земеделска земя СЕВЛИЕВО

Цена: 10400.00 лв.

Населено място: СЕВЛИЕВО
Квадратура 2700 кв.м.

м. Баадалата
Окръжен съд: Габрово
Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
Обявяване на: 2018-11-20

Земеделска земя Трапоклово

Земеделска земя Трапоклово

Цена: 800.00 лв.

Населено място: Трапоклово
Квадратура 955 кв.м.

местност Мерджемека
Окръжен съд: Сливен
Срок: 13.10.2018 до 13.11.2018
Обявяване на: 2018-11-14

Земеделска земя Трапоклово

Земеделска земя Трапоклово

Цена: 2320.00 лв.

Населено място: Трапоклово
Квадратура 3000 кв.м.

местност Ченгеля
Окръжен съд: Сливен
Срок: 13.10.2018 до 13.11.2018
Обявяване на: 2018-11-14

Земеделска земя Трапоклово

Земеделска земя Трапоклово

Цена: 880.00 лв.

Населено място: Трапоклово
Квадратура 1126 кв.м.

местност Голям юрт
Окръжен съд: Сливен
Срок: 13.10.2018 до 13.11.2018
Обявяване на: 2018-11-14

Земеделска земя Трапоклово

Земеделска земя Трапоклово

Цена: 1120.00 лв.

Населено място: Трапоклово
Квадратура 1250 кв.м.

МЕСТНОСТ ГОЛЯМ ЮРТ
Окръжен съд: Сливен
Срок: 13.10.2018 до 13.11.2018
Обявяване на: 2018-11-14

Земеделска земя Равно поле

Земеделска земя Равно поле

Цена: 144000.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 5340 кв.м.

с. Равно поле
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Равно поле

Земеделска земя Равно поле

Цена: 258400.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 9588 кв.м.

с. Равно поле
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Борово

Земеделска земя Борово

Цена: 352.00 лв.

Населено място: Борово
Квадратура 2000 кв.м.

местност Лехчеела
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2018 до 14.11.2018
Обявяване на: 2018-11-15

Земеделска земя Равно поле

Земеделска земя Равно поле

Цена: 18400.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 683 кв.м.

с. Равно поле
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Равно поле

Земеделска земя Равно поле

Цена: 631200.00 лв.

Населено място: Равно поле
Квадратура 23247 кв.м.

с. Равно поле
Окръжен съд: Софийски градски
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Борово

Земеделска земя Борово

Цена: 880.00 лв.

Населено място: Борово
Квадратура 5000 кв.м.

местност Маджунката
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2018 до 14.11.2018
Обявяване на: 2018-11-15

Земеделска земя Борово

Земеделска земя Борово

Цена: 422.22 лв.

Населено място: Борово
Квадратура 2399 кв.м.

местност Расти баир
Окръжен съд: Русе
Срок: 14.10.2018 до 14.11.2018
Обявяване на: 2018-11-15

Земеделска земя СЛИВЕН

Земеделска земя СЛИВЕН

Цена: 8800.00 лв.

Населено място: СЛИВЕН
Квадратура 2000 кв.м.

местност Аркара коруч
Окръжен съд: Сливен
Срок: 13.10.2018 до 13.11.2018
Обявяване на: 2018-11-14

Земеделска земя Родопи

Земеделска земя Родопи

Цена: 1094.40 лв.

Населено място: Родопи
Квадратура 2006 кв.м.

местността "ЧАКЪРТАРЛА"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Родопи

Земеделска земя Родопи

Цена: 2131.20 лв.

Населено място: Родопи
Квадратура 4200 кв.м.

местността "ТАШКЮПРИЯ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Родопи

Земеделска земя Родопи

Цена: 1641.60 лв.

Населено място: Родопи
Квадратура 3173 кв.м.

местността КОМЛУКА
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Родопи

Земеделска земя Родопи

Цена: 4915.20 лв.

Населено място: Родопи
Квадратура 9301 кв.м.

местността "ГАШКИТЕ"
Окръжен съд: Хасково
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Клисура

Земеделска земя Клисура

Цена: 1280.00 лв.

Населено място: Клисура
Квадратура 4794 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Клисура

Земеделска земя Клисура

Цена: 1200.00 лв.

Населено място: Клисура
Квадратура 4272 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Клисура

Земеделска земя Клисура

Цена: 1760.00 лв.

Населено място: Клисура
Квадратура 6516 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Клисура

Земеделска земя Клисура

Цена: 15280.00 лв.

Населено място: Клисура
Квадратура 56200 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Клисура

Земеделска земя Клисура

Цена: 60880.00 лв.

Населено място: Клисура
Квадратура 223687 кв.м.


Окръжен съд: Пловдив
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Тенево

Земеделска земя Тенево

Цена: 410.40 лв.

Населено място: Тенево
Квадратура 1385 кв.м.

½ ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ СЛЕДНИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ, КАКТО СЛЕДВА: нива, цялата с площ от 1.385 дка в местността "Старите лозя", четвърта категория, съставляваща имот № 042192 по КВС
Окръжен съд: Ямбол
Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
Обявяване на: 2018-12-14

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 252.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 1259 кв.м.

местност "Али Кочевото"
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 828.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 4140 кв.м.

местност "Батаджика"
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Земеделска земя Изворско

Земеделска земя Изворско

Цена: 13769.39 лв.

Населено място: Изворско
Квадратура 4999 кв.м.


Окръжен съд: Варна
Срок: 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 2018-11-16

Земеделска земя Долни чифлик

Земеделска земя Долни чифлик

Цена: 649.00 лв.

Населено място: Долни чифлик
Квадратура 3243 кв.м.

м. "БОАЗА"
Окръжен съд: Варна
Срок: 12.10.2018 до 12.11.2018
Обявяване на: 2018-11-13

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители