Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  897 кв.м., Вълче поле
  Попов чаир
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 102.60 лв.
 • Земеделска земя
  2477 кв.м., Вълче поле
  Попов чаир
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 283.50 лв.
 • Земеделска земя
  15029 кв.м., КОСТИНБРОД
  град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 4600.00 лв.
 • Земеделска земя
  301 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 35.10 лв.
 • Земеделска земя
  10797 кв.м., КОСТИНБРОД
  град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1700.00 лв.
 • Земеделска земя
  1672 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 191.70 лв.
 • Земеделска земя
  7238 кв.м., КОСТИНБРОД
  град Костинброд, махала „Шияковци", община Костинброд, област Софийска, местност „Радичевец"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделска земя
  7923 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 905.40 лв.
 • Земеделска земя
  472 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 54.00 лв.
 • Земеделска земя
  631 кв.м., Вълче поле
  Сазлъдере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 72.90 лв.
 • Земеделска земя
  385 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 44.10 лв.
 • Земеделска земя
  5070 кв.м., Вълче поле
  Тикерла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 579.60 лв.
 • Земеделска земя
  181 кв.м., Горно Трапе
  Община Троян, с. Горно трапе, местност "Ливадките"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Земеделска земя
  5070 кв.м., Вълче поле
  Тикерла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 579.60 лв.
 • Земеделска земя
  8665 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 42988.50 лв.
 • Земеделска земя
  1557 кв.м., Вълче поле
  Дряна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 178.20 лв.
 • Земеделска земя
  5941 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 29101.50 лв.
 • Земеделска земя
  17810 кв.м., Вълче поле
  Радойнова нива
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 2034.90 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 16983.00 лв.
 • Земеделска земя
  6920 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 40032.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 16983.00 лв.
 • Земеделска земя
  4615 кв.м., Вълче поле
  Коначетата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 528.30 лв.
 • Земеделска земя
  3557 кв.м., Вълче поле
  Коначетата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 406.80 лв.
 • Земеделска земя
  26463 кв.м., Вълче поле
  Юренска река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 3023.10 лв.
 • Земеделска земя
  2997 кв.м., Градец
  с.Градец, община Костинброд, област София, местност "Дебели Рил"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 580.00 лв.
 • Земеделска земя
  46258 кв.м., Вълче поле
  Бух камък
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 5283.90 лв.
 • Земеделска земя
  1342 кв.м., Градец
  с.Градец, местност „Торището”, община Костинброд, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 280.00 лв.
 • Земеделска земя
  19001 кв.м., Вълче поле
  Крушките
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 2170.80 лв.
 • Земеделска земя
  97 кв.м., Градец
  с.Градец, местност „Торището”, община Костинброд, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 20.00 лв.
 • Земеделска земя
  1600 кв.м., Вълче поле
  Крушките
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 183.60 лв.
 • Земеделска земя
  4509 кв.м., Градец
  с.Градец, местност „Локвата”, община Костинброд, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделска земя
  4100 кв.м., Вълче поле
  Крушките
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 468.90 лв.
 • Земеделска земя
  42244 кв.м., Вълче поле
  Горчивата пръст
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 4825.80 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., Вълче поле
  Горчивата пръст
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 400.50 лв.
 • Земеделска земя
  1552 кв.м., Вълче поле
  Тикерла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 178.20 лв.
 • Земеделска земя
  10798 кв.м., Вълче поле
  Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 1233.90 лв.
 • Земеделска земя
  2436 кв.м., Вълче поле
  Биволски Четрък
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 279.00 лв.
 • Земеделска земя
  5004 кв.м., Вълче поле
  Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 572.40 лв.
 • Земеделска земя
  10798 кв.м., Вълче поле
  Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2017 до 14.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-15
  Виж повече
 • 1233.90 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  Селска река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  14917 кв.м., Вълче поле
  Тръна поляна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 1704.60 лв.
 • Земеделска земя
  4501 кв.м., Вълче поле
  тръна поляна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 514.80 лв.
 • Земеделска земя
  4500 кв.м., Вълче поле
  Тръна поляна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 514.80 лв.
 • Земеделска земя
  3501 кв.м., Вълче поле
  Тръна поляна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 400.50 лв.
 • Земеделска земя
  2464 кв.м., Вълче поле
  Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 282.60 лв.
 • Земеделска земя
  663 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 2991.00 лв.
 • Земеделска земя
  1650 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 4650.00 лв.
 • Земеделска земя
  760 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 2782.00 лв.
 • Земеделска земя
  2188 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 7198.00 лв.
 • Земеделска земя
  673 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 1267.00 лв.
 • Земеделска земя
  1059 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 1254.00 лв.
 • Земеделска земя
  2142 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 2536.00 лв.
 • Земеделска земя
  1653 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 2075.00 лв.
 • Земеделска земя
  477 кв.м., Глогино

  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 545.00 лв.
 • Земеделска земя
  6144 кв.м., Вълче поле
  Бахчата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 702.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Вълче поле
  Дъбовец
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 342.90 лв.
 • Земеделска земя
  4302 кв.м., Габровица

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 94.50 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Вълче поле
  Дъбовец
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 342.90 лв.
 • Земеделска земя
  10602 кв.м., Габровица

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 232.32 лв.
 • Земеделска земя
  13622 кв.м., Вълче поле
  Старата кория
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 1555.20 лв.
 • Земеделска земя
  9208 кв.м., Габровица

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 201.94 лв.
 • Земеделска земя
  2228 кв.м., Вълче поле
  Старата кория
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 254.70 лв.
 • Земеделска земя
  1987 кв.м., Вълче поле
  Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 226.80 лв.
 • Земеделска земя
  2943 кв.м., Габровица

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 64.68 лв.
 • Земеделска земя
  3576 кв.м., Вълче поле
  Крушките
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 408.60 лв.
 • Земеделска земя
  1651 кв.м., Габровица

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 35.46 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Вълче поле
  Крушките
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 171.90 лв.
 • Земеделска земя
  6834 кв.м., Вълче поле
  Крушките
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 781.20 лв.
 • Земеделска земя
  30790 кв.м., Вълче поле
  Крушките
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 3516.30 лв.
 • Земеделска земя
  29337 кв.м., Вълче поле
  Горчивата пръст
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 3351.60 лв.
 • Земеделска земя
  8000 кв.м., Тракиец
  м. Гьол баир
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1000.00 лв.
 • Земеделска земя
  6595 кв.м., Габровица

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 144.57 лв.
 • Земеделска земя
  18024 кв.м., Вълче поле
  Горчивата пръст
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 2059.20 лв.
 • Земеделска земя
  8810 кв.м., Вълче поле
  Елаците
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 1007.10 лв.
 • Земеделска земя
  422 кв.м., Габровица

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 8.19 лв.
 • Земеделска земя
  9790 кв.м., Вълче поле
  Чардачки ниви
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 1118.70 лв.
 • Земеделска земя
  4008 кв.м., Габровица

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 87.75 лв.
 • Земеделска земя
  10016 кв.м., Вълче поле
  Сепетчиева кория
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 1144.80 лв.
 • Земеделска земя
  4801 кв.м., Богьовци
  с.Богьовци, местност „Косовица”, община Костинброд, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделска земя
  1662 кв.м., Вълче поле
  Кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 189.90 лв.
 • Земеделска земя
  4801 кв.м., Богьовци
  с.Богьовци, местност „Косовица”, община Костинброд, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделска земя
  2934 кв.м., Вълче поле
  Кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 335.70 лв.
 • Земеделска земя
  8200 кв.м., Богьовци
  с.Богьовци, местност „Косовица”, община Костинброд, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1380.00 лв.
 • Земеделска земя
  4354 кв.м., Вълче поле
  Кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 497.70 лв.
 • Земеделска земя
  3392 кв.м., Вълче поле
  Кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 387.90 лв.
 • Земеделска земя
  36749 кв.м., Петърч
  с.Петърч, община Костинброд, област Софийска, местност "Локва"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 41800.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Петърч
  с.Петърч, община Костинброд, област Софийска, местност "Локва"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 3400.00 лв.
 • Земеделска земя
  1750 кв.м., Петърч
  с.Петърч, община Костинброд, област Софийска, местност "Локва"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2280.00 лв.
 • Земеделска земя
  2345 кв.м., Петърч
  с.Петърч, община Костинброд, област Софийска, местност "Лозище"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2800.00 лв.
 • Земеделска земя
  91120 кв.м., Вълче поле
  Кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 10407.60 лв.
 • Земеделска земя
  15752 кв.м., Петърч
  с.Петърч, община Костинброд, област Софийска, местност "Праскова"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 34200.00 лв.
 • Земеделска земя
  3580 кв.м., Вълче поле
  Кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 409.50 лв.
 • Земеделска земя
  843 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област Софийска, местност "Лъката"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2280.00 лв.
 • Земеделска земя
  21884 кв.м., Вълче поле
  Крушката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.01.2018 до 13.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-14
  Виж повече
 • 2500.20 лв.
 • Земеделска земя
  5346 кв.м., Вълче поле
  Крушката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 611.10 лв.
 • Земеделска земя
  9352 кв.м., Вълче поле
  Крушките
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 1068.30 лв.
 • Земеделска земя
  21884 кв.м., Вълче поле
  Крушката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2017 до 14.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-15
  Виж повече
 • 2500.20 лв.
 • Земеделска земя
  5346 кв.м., Вълче поле
  Крушката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2017 до 14.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-15
  Виж повече
 • 611.10 лв.
 • Земеделска земя
  1930 кв.м., Вълче поле
  Крушката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 221.40 лв.
 • Земеделска земя
  6271 кв.м., Вълче поле
  Сепетчиева кория
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 717.30 лв.