Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  2602 кв.м., Катунище
  МЕСТНОСТ РЕКАТА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 571.20 лв.
 • Земеделска земя
  1599 кв.м., Катунище
  МЕСТНОСТ МОЧУРА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 351.20 лв.
 • Земеделска земя
  2399 кв.м., Катунище
  МЕСТНОСТ МОЧУРА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 526.40 лв.
 • Земеделска земя
  10795 кв.м., Катунище
  МЕСТНОСТ КОТЛЕШНИЦА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 2776.00 лв.
 • Земеделска земя
  2639 кв.м., Катунище
  МЕСТНОСТ РЕКАТА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 584.00 лв.
 • Земеделска земя
  3767 кв.м., Катунище
  МЕСТНОСТ СИНИЛКА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 10.04.2018 до 10.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-11
  Виж повече
 • 245.60 лв.
 • Земеделска земя
  1417 кв.м., Паскалево

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 2720.00 лв.
 • Земеделска земя
  500 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 2288.00 лв.
 • Земеделска земя
  11005 кв.м., Алеково

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 5280.00 лв.
 • Земеделска земя
  20048 кв.м., Созопол
  АЛЕПУ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 181600.00 лв.
 • Земеделска земя
  8151 кв.м., Въгларово
  м. Скрития блок
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 1836.00 лв.
 • Земеделска земя
  1470 кв.м., Върбовка
  общ. Павликени
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 309.60 лв.
 • Земеделска земя
  3672 кв.м., Върбовка
  общ. Павликени
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 771.30 лв.
 • Земеделска земя
  5236 кв.м., Беброво
  общ.Елена
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 1675.52 лв.
 • Земеделска земя
  1212 кв.м., Върбовка
  общ. Павликени
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 254.70 лв.
 • Земеделска земя
  749 кв.м., Върбовка
  общ.Павликени
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 157.50 лв.
 • Земеделска земя
  2250 кв.м., Върбовка
  общ.Павликени
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 457.20 лв.
 • Земеделска земя
  228 кв.м., Върбовка
  община Павликени
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 54.00 лв.
 • Земеделска земя
  5999 кв.м., Орлов дол
  Нива с площ от 5.999дка, VІ-та кат., в местността „Дребен орман”, съставляващи имот № 182015 по плана за земеразделяне на с.Орлов дол
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 1254.40 лв.
 • Земеделска земя
  4025 кв.м., Дражево
  ½ идеална част от НИВА, цялата с площ 4,025дка, четвърта категория, в землището на с. Дражево, общ. Тунджа, в местността БУДАКОВА ЧЕШМА,представляваща имот 007064, имотът е образуван от имот № 007060
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 1080.00 лв.
 • Земеделска земя
  6899 кв.м., Поповица
  общ. Садово, местност "ЧИРПАНСКО ШОСЕ'"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 1552.50 лв.
 • Земеделска земя
  1063 кв.м., Поповица
  общ. Садово, местност "МИГДАЛА"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 247.73 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Поповица
  общ. Садово, местност "ТРЪНКАТА"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 472.50 лв.
 • Земеделска земя
  2840 кв.м., Раковски
  Местност "ГИЕВИЯ САЙ"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-20
  Виж повече
 • 900.00 лв.
 • Земеделска земя
  2 кв.м., Нова Върбовка

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 126.00 лв.
 • Земеделска земя
  3 кв.м., Нова Върбовка

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 333.00 лв.
 • Земеделска земя
  2 кв.м., Нова Върбовка

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 180.00 лв.
 • Земеделска земя
  4 кв.м., Нова Върбовка

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 333.00 лв.
 • Земеделска земя
  1 кв.м., Нова Върбовка

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 63.00 лв.
 • Земеделска земя
  4 кв.м., Нова Върбовка

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 342.00 лв.
 • Земеделска земя
  2 кв.м., Нова Върбовка

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 126.00 лв.
 • Земеделска земя
  4 кв.м., Нова Върбовка

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.03.2018 до 11.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-12
  Виж повече
 • 342.00 лв.
 • Земеделска земя
  1974 кв.м., Езеро
  местност Селските ливади
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 160.00 лв.
 • Земеделска земя
  2250 кв.м., Езеро
  МЕСТНОСТ ПАМУКЛУКА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 800.00 лв.
 • Земеделска земя
  2551 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 3040.00 лв.
 • Земеделска земя
  2183 кв.м., ВЕЛИНГРАД

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 3520.00 лв.
 • Земеделска земя
  1420 кв.м., Куклен
  местност РУПА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 228.00 лв.
 • Земеделска земя
  5103 кв.м., Куклен
  местност КАРАКУШ ТАРЛА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 2052.00 лв.
 • Земеделска земя
  5101 кв.м., Куклен
  ИМОТ № 8194
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 2052.00 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Найден Герово
  местността „ЧУМАКЛИЯ“, имот № 004093, ЕКАТТЕ 51069
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Земеделска земя
  7000 кв.м., Найден Герово
  местността „ЧУМАКЛИЯ“, имот № 004041, ЕКАТТЕ 51069
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Земеделска земя
  8995 кв.м., Найден Герово
  местността „ЧУМАКЛИЯ“,имот № 004054, ЕКАТТЕ 51069
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделска земя
  19973 кв.м., Съединение
  местност„ДЖАПУНСКИ КЛАДЕНЕЦ“,имот № 123030, ЕКАТТЕ 70528
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 19200.00 лв.
 • Земеделска земя
  10427 кв.м., Драгомир
  местността „ДЖИНЧОВО ДЕРЕ, имот № 110039, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 10016.00 лв.
 • Земеделска земя
  16005 кв.м., Драгомир
  местността „ДЖИНЧОВО ДЕРЕ“,имот № 110026, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 15368.00 лв.
 • Земеделска земя
  13319 кв.м., Драгомир
  местността „ГРУЙЧОВИЦА“, имот № 05802, ЕКАТТЕ 234267
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 12800.00 лв.
 • Земеделска земя
  8504 кв.м., Драгомир
  местността „ГРУЙЧОВИЦА“,имот № 058019, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 8168.00 лв.
 • Земеделска земя
  9098 кв.м., Драгомир
  15. местността „КОДЖА КОРИЯ“,имот №  048037, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 8800.00 лв.
 • Земеделска земя
  5859 кв.м., Драгомир
  местността „ЧУМАКЛИЙ“,имот № 042094, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Земеделска земя
  6002 кв.м., Драгомир
  местността „БОСТАНЛЪКА“,имот № 035015, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 5764.00 лв.
 • Земеделска земя
  1980 кв.м., Камено поле

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 921.60 лв.
 • Земеделска земя
  12001 кв.м., Драгомир
  местността „БОСТАНЛЪКА“, имот № 034009, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 11524.00 лв.
 • Земеделска земя
  8951 кв.м., Драгомир
  местността „НОВИ НИВИ“,имот № 033015, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделска земя
  7000 кв.м., Драгомир
  10. местността „ОТАРТАРЛЪК“,имот № 018122, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Земеделска земя
  7000 кв.м., Драгомир
  местността „ОТАТАРЛЪК“, имот № 017069, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 5600.00 лв.
 • Земеделска земя
  9534 кв.м., Драгомир
  местността „ОТАТАРЛЪК“,имот № 017098,ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 7632.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., БУРГАС
  местност "ЧАРДАК ТАРЛА"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 22.02.2018 до 22.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-23
  Виж повече
 • 21404.00 лв.
 • Земеделска земя
  9348 кв.м., Драгомир
  7. местността „ДУДИНСКИ БРЯСТ“,имот № 013005, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 8976.00 лв.
 • Земеделска земя
  9004 кв.м., Драгомир
  местността „АРМАТЛИЙСКО ДЕРЕ“,имот № 01200, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 8648.00 лв.
 • Земеделска земя
  19298 кв.м., ВРАЦА

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 8768.25 лв.
 • Земеделска земя
  5921 кв.м., Драгомир
  5. местност „АРМАТЛИЙСКО ДЕРЕ“, имот № - 007019
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 5688.00 лв.
 • Земеделска земя
  7324 кв.м., Драгомир
  местността„РАБОВИ ЛИВАДИ“, имот № 004005, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 7040.00 лв.
 • Земеделска земя
  9939 кв.м., Драгомир
  3. местността „РАБОВИ ЛИВАДИ“,имот № 004004, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 9600.00 лв.
 • Земеделска земя
  8499 кв.м., Найден Герово
  общ. Съединение, обл. Пловдив
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 2520.00 лв.
 • Земеделска земя
  16420 кв.м., Драгомир
  местността„РАБОВИ ЛИВАДИ“, имот № 004002,2. ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 15764.00 лв.
 • Земеделска земя
  6895 кв.м., Драгомир
  местността „БАЛКАЯ“, имот № 001002, ЕКАТТЕ 23426
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 6624.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Априлово

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 639.60 лв.
 • Земеделска земя
  395 кв.м., Априлово

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 505.60 лв.
 • Земеделска земя
  1923 кв.м., Априлово

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 16.02.2018 до 16.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-19
  Виж повече
 • 2461.60 лв.
 • Земеделска земя
  1010 кв.м., Дряновец
  ул."Братя Миладинови"№13
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 2272.05 лв.
 • Земеделска земя
  989 кв.м., Дряновец
  ул."Братя Миладинови"№13
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 2159.67 лв.
 • Земеделска земя
  1 кв.м., Вардим

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 28.01.2018 до 28.02.2018
  Обявяване на: 2018-03-01
  Виж повече
 • 4061.25 лв.
 • Земеделска земя
  1261 кв.м., Сушево
  с.Сушево, общ.Завет, обл.Разград, в местността "ЛОЗЯТА"
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 1268.80 лв.
 • Земеделска земя
  3829 кв.м., Сушево
  с.Сушево, общ.Завет, обл.Разград, в местността "ЛОЗЯТА",
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 3852.80 лв.
 • Земеделска земя
  3003 кв.м., Банско
  м. „Червено бърдо”, м. „Рахова върба” и м. „Попадиин мост”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 60560.00 лв.
 • Земеделска земя
  1263 кв.м., Банско
  местности „Гарван” и „Мехомийски път”
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 2109.38 лв.
 • Земеделска земя
  3 кв.м., Галатин
  меснтност Метилява лъка
  Окръжен съд: Враца
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 1350.00 лв.
 • Земеделска земя
  19997 кв.м., Съединение
  Местност "ДОЕВ КЛАДЕНЕЦ"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 8400.00 лв.
 • Земеделска земя
  3700 кв.м., Шумата
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 14.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 1216.00 лв.
 • Земеделска земя
  8034 кв.м., Тополчане

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 1084.73 лв.
 • Земеделска земя
  8381 кв.м., ПЪРВОМАЙ

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 3280.00 лв.
 • Земеделска земя
  13123 кв.м., ПЪРВОМАЙ

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 5200.00 лв.
 • Земеделска земя
  2020 кв.м., ПЪРВОМАЙ

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 560.00 лв.
 • Земеделска земя
  7796 кв.м., Долец

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 1800.00 лв.
 • Земеделска земя
  1140 кв.м., ПЪРВОМАЙ
  местност КУНИНЯМАЧ СТ.МОГИЛ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 742.50 лв.
 • Земеделска земя
  14738 кв.м., ПЪРВОМАЙ
  местност МАРАТА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 11475.00 лв.
 • Земеделска земя
  14000 кв.м., Главан

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 15120.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Добруджанка

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Земеделска земя
  3 кв.м., Добруджанка

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Земеделска земя
  4250 кв.м., Ловнидол
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 14.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 827.00 лв.
 • Земеделска земя
  7230 кв.м., Ловнидол
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 14.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 1408.00 лв.
 • Земеделска земя
  810 кв.м., Ловнидол
  община Севлиево
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 14.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 158.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Изгрев
  местност Южука
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделска земя
  3050 кв.м., Божевци
  местност Ламборджик
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделска земя
  3495 кв.м., Черноморец
  гр.Черноморец, местност "Аклади"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 182970.00 лв.
 • Земеделска земя
  3330 кв.м., Созопол
  (35-2017) МЕСТНОСТ БУДЖАКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 88560.00 лв.
 • Земеделска земя
  1137 кв.м., Борима
  Община Троян, с. Борима
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 16.03.2018 до 16.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-17
  Виж повече
 • 875.00 лв.
 • Земеделска земя
  1801 кв.м., Анево
  обл. Пловдив, общ. Сопот, местност: „ИСАКЪТ“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 784.80 лв.
 • Земеделска земя
  1884 кв.м., Анево
  обл. Пловдив, общ. Сопот, местност: „ПОД СЕЛОТО“
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 820.80 лв.
 • Земеделска земя
  175 кв.м., БУРГАС
  (1443-2014) МЕСТНОСТ КАРААЧ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 3550.00 лв.