Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  5054 кв.м., Вакарел
  местността "ИЛЧОВИ КРУШИ"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.12.2017 до 15.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-16
  Виж повече
 • 28852.50 лв.
 • Земеделска земя
  15300 кв.м., Ботуня

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Земеделска земя
  4688 кв.м., Мраморен

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1000.00 лв.
 • Земеделска земя
  17401 кв.м., ХАСКОВО
  м. Акташ кър
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-19
  Виж повече
 • 1643.33 лв.
 • Земеделска земя
  4999 кв.м., Таваличево
  местността „Брекян“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 6111.00 лв.
 • Земеделска земя
  1001 кв.м., Таваличево
  местността „Циганка“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 2508.00 лв.
 • Земеделска земя
  3700 кв.м., Лиляч
  местността „Десни валог“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 3338.00 лв.
 • Земеделска земя
  2004 кв.м., Лиляч
  местността „Гребани валог“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 2345.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Лиляч
  местността „Малио рид“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 2161.00 лв.
 • Земеделска земя
  18 кв.м., Баница

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 11.11.2017 до 11.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-12
  Виж повече
 • 15552.00 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Балкански

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 4860.00 лв.
 • Земеделска земя
  1198 кв.м., Топчии

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 810.00 лв.
 • Земеделска земя
  21 кв.м., Топчии

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 12150.00 лв.
 • Земеделска земя
  14 кв.м., Балкански

  Окръжен съд: Разград
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Земеделска земя
  2002 кв.м., Венец
  с.Венец,общ.Карнобат
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 700.00 лв.
 • Земеделска земя
  3999 кв.м., Долна Гращица
  м. „Търнето/горни Търне“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2850.00 лв.
 • Земеделска земя
  13920 кв.м., Долна Гращица
  м.“ Проклетията/Гробища“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 11248.00 лв.
 • Земеделска земя
  9408 кв.м., Долна Гращица
  м. „Раклите/Анговица“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 9531.00 лв.
 • Земеделска земя
  3298 кв.м., Долна Гращица
  м. „Раклите/Анговица“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2350.00 лв.
 • Земеделска земя
  7904 кв.м., Долна Гращица
  м.“Раклите/Анговица“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 5934.00 лв.
 • Земеделска земя
  18196 кв.м., Долна Гращица
  м. „ Д. Ракли/Г. Ракли“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 15945.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Генерал Кантарджиево
  1/2 ид.ч. от Нива в с.Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, м-ст "Кайряк"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1832.62 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Генерал Кантарджиево
  1/4 ид.ч. от Нива в с.Генерал Кантарджиево общ.Аксаково, м-ст "Кайряк"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 948.37 лв.
 • Земеделска земя
  6960 кв.м., Раждавица
  м. "Каловица"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 15.11.2017 до 15.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-18
  Виж повече
 • 9137.60 лв.
 • Земеделска земя
  2221 кв.м., Салаш

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 170107.50 лв.
 • Земеделска земя
  0 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛОЗЕ с площ от 0.375 дка, в местността „Стари лозя”, съставляваща имот № 036011 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 036007, 000158, 036013, 036010
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 58.00 лв.
 • Земеделска земя
  0 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛОЗЕ с площ от 0.375 дка, в местността „Стари лозя”, съставляваща имот № 036011 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 036007, 000158, 036013, 036010
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 58.00 лв.
 • Земеделска земя
  4499 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛИВАДА с площ от 4.499 дка, в местността „Долни лозя”, съставляваща имот № 026084 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 026014, 000339, 026083, 000329
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Земеделска земя
  11320 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 11.320 дка, в местността „Сък чанлък”, съставляваща имот № 077092 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 077091,000286, 077093, 000116
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 3520.00 лв.
 • Земеделска земя
  8114 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 8.114 дка, в местността „Крушака”, съставляваща имот № 038032 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 038031, 000330, 038019, 038021, 038018
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 2528.00 лв.
 • Земеделска земя
  2528 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 8.114 дка, в местността „Крушака”, съставляваща имот № 038032 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 038031, 000330, 038019, 038021, 038018
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 8114.00 лв.
 • Земеделска земя
  6400 кв.м., Коларово
  м. Могилите/Финкая
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 1728.00 лв.
 • Земеделска земя
  3908 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 3.908 дка, в местността „До село”, съставляваща имот № 027036 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 027027, 000245, 027035, 027020, 027021
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 1184.00 лв.
 • Земеделска земя
  4299 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 4.299 дка, в местността „Крушака”, съставляваща имот № 038033 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 038034, 000314, 038021, 038017
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 1280.00 лв.
 • Земеделска земя
  9105 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху Нива с площ от 9.105 дка, в местността „Ормански път”, съставляваща имот № 066188 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа, при граници: имот № 066187, 000269, 066189, 066081, 066080
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 30.10.2017 до 30.11.2017
  Обявяване на: 2017-12-01
  Виж повече
 • 2688.00 лв.
 • Земеделска земя
  2300 кв.м., Славяново
  м. Селска ряка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 96.00 лв.
 • Земеделска земя
  48727 кв.м., Кочериново
  местност „ГАБЕРО“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 20797.60 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Бараково
  местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 11405.60 лв.
 • Земеделска земя
  12991 кв.м., Бараково
  местност: „СРЕДЕН РИД“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 14880.00 лв.
 • Земеделска земя
  2700 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 1080.00 лв.
 • Земеделска земя
  3166 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 1280.00 лв.
 • Земеделска земя
  2400 кв.м., Вресово
  (2084-2011) МЕСТНОСТ МЕРАТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2700.00 лв.
 • Земеделска земя
  1175 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 480.00 лв.
 • Земеделска земя
  899 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Земеделска земя
  1080 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 440.00 лв.
 • Земеделска земя
  1801 кв.м., Анево
  местност "Исакът"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 872.00 лв.
 • Земеделска земя
  1082 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 440.00 лв.
 • Земеделска земя
  900 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 360.00 лв.
 • Земеделска земя
  4048 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 1624.00 лв.
 • Земеделска земя
  2699 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 1080.00 лв.
 • Земеделска земя
  1350 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 544.00 лв.
 • Земеделска земя
  2194 кв.м., Анево
  местност "Карач Пунар"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 1056.00 лв.
 • Земеделска земя
  1980 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 800.00 лв.
 • Земеделска земя
  2700 кв.м., Анево
  местност "Кору Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 648.00 лв.
 • Земеделска земя
  1884 кв.м., Анево
  местност "Под Селото"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 912.00 лв.
 • Земеделска земя
  3603 кв.м., Анево
  местност "Таушан Дере"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделска земя
  438 кв.м., Шиварово
  (1695-2015) МЕСТНОСТ КАВАЦИТЕ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 770.40 лв.
 • Земеделска земя
  5599 кв.м., Сопот
  местност "Розите"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 3824.00 лв.
 • Земеделска земя
  2499 кв.м., Сопот
  местност "Розите"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Земеделска земя
  3498 кв.м., Шиварово
  (1695-2015) МЕСТНОСТ КОРУ КЮТЮК
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1362.00 лв.
 • Земеделска земя
  1230 кв.м., Сопот
  местност "Розите"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.11.2017 до 20.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-21
  Виж повече
 • 592.00 лв.
 • Земеделска земя
  3751 кв.м., Шиварово
  (1695-2015) МЕСТНОСТ ЮРТЛУК
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1464.00 лв.
 • Земеделска земя
  2100 кв.м., Песнопой
  МЕСТНОСТ "ПРОНКОВИ ДЪБИ"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 1008.00 лв.
 • Земеделска земя
  3797 кв.м., Шиварово
  (1695-2015) МЕСТНОСТ БЮИК ЕРИ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1482.00 лв.
 • Земеделска земя
  3626 кв.м., Вресово
  (1695-2015) МЕСТНОСТ ТОП КОРУ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1416.00 лв.
 • Земеделска земя
  829 кв.м., Вресово
  (1695-2015) МЕСТНОСТ КАЙРЯК АЛТЪ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 324.00 лв.
 • Земеделска земя
  999 кв.м., Вресово
  (1695-2015) МЕСТНОСТ БОЗАЛЪКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 390.00 лв.
 • Земеделска земя
  3288 кв.м., Вресово
  (1695-2015) МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1662.00 лв.
 • Земеделска земя
  3288 кв.м., Вресово
  (1695-2015) МЕСТНОСТ ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1662.00 лв.
 • Земеделска земя
  2175 кв.м., Ръжица
  (1246-2016) МЕСТНОСТ ГЮЛМЕЗ ТАРЛА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1044.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ ТАШ БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 837.00 лв.
 • Земеделска земя
  1300 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КАРА БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1053.00 лв.
 • Земеделска земя
  1298 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КАРА БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1105.38 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КАРА БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2025.00 лв.
 • Земеделска земя
  3666 кв.м., Разбойна
  (1245-2017) МЕСТНОСТ КАРА БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2969.46 лв.
 • Земеделска земя
  3999 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ ЮЧ МЕЗАР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1672.46 лв.
 • Земеделска земя
  4800 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КАРА БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2008.80 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ АЧМАЛЪКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1256.04 лв.
 • Земеделска земя
  1474 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КАРА БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 397.98 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КАРА БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 945.00 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КАРА БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 945.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КАРА БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 810.00 лв.
 • Земеделска земя
  8399 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ ТАШ БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2268.00 лв.
 • Земеделска земя
  4333 кв.м., ДОБРИЧ

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 6640.00 лв.
 • Земеделска земя
  2963 кв.м., Рибарица
  с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, местност "Начовото"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 19.11.2017 до 19.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-20
  Виж повече
 • 17176.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ БЕЙ АЛАН
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 837.00 лв.
 • Земеделска земя
  7500 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ БЕЙ АЛАН
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 2025.00 лв.
 • Земеделска земя
  7830 кв.м., Ръжица
  (1246-2016) МЕСТНОСТ ОБРУКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 3271.32 лв.
 • Земеделска земя
  4350 кв.м., Ръжица
  (1246-2016) МЕСТНОСТ ОБРУКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 3399.30 лв.
 • Земеделска земя
  378 кв.м., Ръжица
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КОРУ БАЛ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 157.68 лв.
 • Земеделска земя
  1195 кв.м., Ръжица
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КОРУ БАЛ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 500.04 лв.
 • Земеделска земя
  524 кв.м., Ръжица
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КОРУ БАЛ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 219.24 лв.
 • Земеделска земя
  8122 кв.м., Ръжица
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КАНЛЪ МЕШЕ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 3399.30 лв.
 • Земеделска земя
  1300 кв.м., Разбойна
  (1246-2016) МЕСТНОСТ КАРА БАИР
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1053.00 лв.
 • Земеделска земя
  8749 кв.м., Скалак
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ШЕСТТЕ ЧУЧУРА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.11.2017 до 14.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-15
  Виж повече
 • 1968.53 лв.
 • Земеделска земя
  3401 кв.м., Смолник
  (1688-2012) МЕСТНОСТ ЯМБОЛСКИ КЪТ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 2565.00 лв.
 • Земеделска земя
  1787 кв.м., Железник
  (864-2013) МЕСТНОСТ КАРАНДЖИКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 1417.50 лв.
 • Земеделска земя
  1586 кв.м., Зимен
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ЛАГУНИТЕ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 925.90 лв.
 • Земеделска земя
  2903 кв.м., КАРНОБАТ
  (1245-2017) МЕСТНОСТ ДРЕНАКА
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 1802.98 лв.
 • Земеделска земя
  633 кв.м., Драганци
  (1245-2017) МЕСТНОСТ АКАНТИЯ
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 13.11.2017 до 13.12.2017
  Обявяване на: 2017-12-14
  Виж повече
 • 385.77 лв.