Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  3472 кв.м., Вълче поле
  м. Чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 396.90 лв.
 • Земеделска земя
  2133 кв.м., Вълче поле
  м. Граматичко дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 243.90 лв.
 • Земеделска земя
  3778 кв.м., Вълче поле
  м. Граматичко дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 432.00 лв.
 • Земеделска земя
  2915 кв.м., Вълче поле
  м. Юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 333.90 лв.
 • Земеделска земя
  16146 кв.м., Вълче поле
  м. Юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 1845.00 лв.
 • Земеделска земя
  1316 кв.м., Вълче поле
  м. Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 151.20 лв.
 • Земеделска земя
  514 кв.м., Вълче поле
  м. Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 59.40 лв.
 • Земеделска земя
  794 кв.м., Вълче поле
  м. Говежди пътеки
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 90.90 лв.
 • Земеделска земя
  4907 кв.м., Вълче поле
  м. Тръна поляна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 560.70 лв.
 • Земеделска земя
  5549 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 634.50 лв.
 • Земеделска земя
  60974 кв.м., Вълче поле
  м. Кемурчето
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 6964.20 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Балканци
  местност "ДАЛЪКЛИЕВА ЧЕШМА"
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 1520.00 лв.
 • Земеделска земя
  669 кв.м., Балканци
  местност БЕЛЯНКАТА
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 344.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Балканци
  местност МИСЛИМАН ТЪРЛА
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 1920.00 лв.
 • Земеделска земя
  2882 кв.м., Вълче поле
  м. Чукаря
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 329.40 лв.
 • Земеделска земя
  3668 кв.м., Вълче поле
  м. Сазлъдере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 419.40 лв.
 • Земеделска земя
  4701 кв.м., Марково

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2116.00 лв.
 • Земеделска земя
  4531 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 518.40 лв.
 • Земеделска земя
  498 кв.м., Марково
  М. МЕРИШКИ ДОЛ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 236.00 лв.
 • Земеделска земя
  14651 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1674.00 лв.
 • Земеделска земя
  3702 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1669.00 лв.
 • Земеделска земя
  3264 кв.м., Вълче поле
  м. Стоилова кория
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 373.50 лв.
 • Земеделска земя
  5600 кв.м., Марково
  М. СТАРЕЦ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2518.00 лв.
 • Земеделска земя
  4289 кв.м., Вълче поле
  м. Лочката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 490.50 лв.
 • Земеделска земя
  12968 кв.м., Марково
  М. СТАРЕЦ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 5814.00 лв.
 • Земеделска земя
  4049 кв.м., Вълче поле
  м. Кара тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 463.50 лв.
 • Земеделска земя
  3535 кв.м., Марково
  М. СТАРЕЦ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1595.00 лв.
 • Земеделска земя
  4981 кв.м., Вълче поле
  м. Бакъ Бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 569.70 лв.
 • Земеделска земя
  5001 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2250.00 лв.
 • Земеделска земя
  22402 кв.м., Вълче поле
  м. Хрянска ряка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 2558.70 лв.
 • Земеделска земя
  5599 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2518.00 лв.
 • Земеделска земя
  12938 кв.м., Вълче поле
  м. Кемурчетата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1477.80 лв.
 • Земеделска земя
  8701 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 3905.00 лв.
 • Земеделска земя
  16201 кв.м., Вълче поле
  м. Гьоля
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1851.30 лв.
 • Земеделска земя
  5200 кв.м., Марково
  М. ПОЛЯНИЦЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2339.00 лв.
 • Земеделска земя
  1381 кв.м., Марково
  ЯСКИ СЪРТ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 631.00 лв.
 • Земеделска земя
  3200 кв.м., Марково
  М. ГАРВАНА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1445.00 лв.
 • Земеделска земя
  3300 кв.м., Марково
  М. ТОПОЛИ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1490.00 лв.
 • Земеделска земя
  1792 кв.м., Вълче поле
  м. Каваците
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 205.20 лв.
 • Земеделска земя
  3535 кв.м., Марково
  М. СТАРЕЦ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1595.00 лв.
 • Земеделска земя
  12821 кв.м., Вълче поле
  м. Гьоля
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1465.20 лв.
 • Земеделска земя
  6150 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2764.00 лв.
 • Земеделска земя
  2577 кв.м., Вълче поле
  м. Хожевска река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 294.30 лв.
 • Земеделска земя
  4900 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2205.00 лв.
 • Земеделска земя
  1783 кв.м., Вълче поле
  м. Чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 204.30 лв.
 • Земеделска земя
  10810 кв.м., Вълче поле
  м. Чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1235.70 лв.
 • Земеделска земя
  4998 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2249.00 лв.
 • Земеделска земя
  6100 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2742.00 лв.
 • Земеделска земя
  4399 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1981.00 лв.
 • Земеделска земя
  676 кв.м., Вълче поле
  м. Далъ Бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 78.30 лв.
 • Земеделска земя
  8601 кв.м., Марково

  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 3861.00 лв.
 • Земеделска земя
  1778 кв.м., Вълче поле
  м. Далъ Бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 204.30 лв.
 • Земеделска земя
  5400 кв.м., Марково
  М. КУТРА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2429.00 лв.
 • Земеделска земя
  9280 кв.м., Вълче поле
  м. Далъ Бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1060.20 лв.
 • Земеделска земя
  2588 кв.м., Вълче поле
  м. Права река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 297.00 лв.
 • Земеделска земя
  3472 кв.м., Вълче поле
  м. Чучурката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 396.90 лв.
 • Земеделска земя
  1616 кв.м., Вълче поле
  м. Старото пладнище
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 185.40 лв.
 • Земеделска земя
  2133 кв.м., Вълче поле
  м. Граматичко дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 243.90 лв.
 • Земеделска земя
  3300 кв.м., Марково
  М. ПОЛЯНИЦЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1490.00 лв.
 • Земеделска земя
  3778 кв.м., Вълче поле
  м. Граматичко дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 432.00 лв.
 • Земеделска земя
  2915 кв.м., Вълче поле
  м. Юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 333.90 лв.
 • Земеделска земя
  14463 кв.м., Вълче поле
  тръна поляна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1652.40 лв.
 • Земеделска земя
  16146 кв.м., Вълче поле
  м. Юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 1845.00 лв.
 • Земеделска земя
  379 кв.м., Вълче поле
  пелтечки кимури
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 44.10 лв.
 • Земеделска земя
  1316 кв.м., Вълче поле
  м. Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 151.20 лв.
 • Земеделска земя
  5658 кв.м., Вълче поле
  юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 647.10 лв.
 • Земеделска земя
  514 кв.м., Вълче поле
  м. Пръста
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 59.40 лв.
 • Земеделска земя
  3300 кв.м., Марково
  М. ПОЛЯНИЦЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1937.00 лв.
 • Земеделска земя
  5152 кв.м., Вълче поле
  юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 589.50 лв.
 • Земеделска земя
  794 кв.м., Вълче поле
  м. Говежди пътеки
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 90.90 лв.
 • Земеделска земя
  1135 кв.м., Вълче поле
  чардачки ниви
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 130.50 лв.
 • Земеделска земя
  4907 кв.м., Вълче поле
  м. Тръна поляна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 560.70 лв.
 • Земеделска земя
  5609 кв.м., Марково
  М. ДЪЛБОКАТА-ЕЛЕНЕЦ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2522.00 лв.
 • Земеделска земя
  1162 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 133.20 лв.
 • Земеделска земя
  4150 кв.м., Марково
  М. ПОЛЯНИЦЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1870.00 лв.
 • Земеделска земя
  1162 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 133.20 лв.
 • Земеделска земя
  8899 кв.м., Вълче поле
  шафтана
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1017.00 лв.
 • Земеделска земя
  1947 кв.м., Марково
  М. ГЕРАКИНКАТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1130.00 лв.
 • Земеделска земя
  5549 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 634.50 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Вълче поле
  ематараклара
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 1143.00 лв.
 • Земеделска земя
  3528 кв.м., Марково
  М. ГЕРАКИНКАТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 2036.00 лв.
 • Земеделска земя
  3005 кв.м., Вълче поле
  дюс тараклара
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 343.80 лв.
 • Земеделска земя
  2200 кв.м., Марково
  М. ГЕРАКИНКАТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1270.00 лв.
 • Земеделска земя
  60974 кв.м., Вълче поле
  м. Кемурчето
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2017 до 15.02.2017
  Обявяване на: 2017-02-16
  Виж повече
 • 6964.20 лв.
 • Земеделска земя
  501 кв.м., Вълче поле
  дюс тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 58.50 лв.
 • Земеделска земя
  7249 кв.м., Вълче поле
  дюс тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 828.90 лв.
 • Земеделска земя
  3879 кв.м., Вълче поле
  дюс тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 443.70 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Вълче поле
  дюс тараклара
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 457.20 лв.
 • Земеделска земя
  15000 кв.м., Върбица
  М. ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 6710.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  дюс тарла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  12387 кв.м., Върбица
  М. ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 5543.00 лв.
 • Земеделска земя
  3616 кв.м., Вълче поле
  кутела
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 414.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Върбица
  М. ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1799.00 лв.
 • Земеделска земя
  514 кв.м., Вълче поле
  кутела
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 59.40 лв.
 • Земеделска земя
  2956 кв.м., Върбица
  М. ЯМАТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 1333.00 лв.
 • Земеделска земя
  2301 кв.м., Вълче поле
  чардачки ниви
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 263.70 лв.
 • Земеделска земя
  3511 кв.м., Вълче поле
  ФРЯНСКА РЕКА
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 401.40 лв.
 • Земеделска земя
  502 кв.м., Вълче поле
  бакъ бунар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 57.60 лв.
 • Земеделска земя
  667 кв.м., Вълче поле
  карачка нива1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 22.01.2018 до 22.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-23
  Виж повече
 • 76.50 лв.
 • Земеделска земя
  895 кв.м., Иваново
  М. ЛОЗЯТА
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 08.01.2018 до 08.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-09
  Виж повече
 • 433.00 лв.