Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  1600 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 444.00 лв.
 • Земеделска земя
  6149 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 3568.00 лв.
 • Земеделска земя
  3543 кв.м., Горно Трапе
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 956.00 лв.
 • Земеделска земя
  3020 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 520.00 лв.
 • Земеделска земя
  6006 кв.м., Горно Павликене
  с. Горно Павликене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1032.00 лв.
 • Земеделска земя
  4498 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1208.00 лв.
 • Земеделска земя
  2603 кв.м., Брестово
  с. Брестово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 728.00 лв.
 • Земеделска земя
  2347 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 641.00 лв.
 • Земеделска земя
  4499 кв.м., Гостиня
  с. Гостиня
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1888.00 лв.
 • Земеделска земя
  2997 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1023.00 лв.
 • Земеделска земя
  4650 кв.м., Радювене
  с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1952.00 лв.
 • Земеделска земя
  3427 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 925.00 лв.
 • Земеделска земя
  2701 кв.м., Каравелово
  с.Каравелово, общ.Карлово, обл.Пловдив
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1957.50 лв.
 • Земеделска земя
  4033 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1370.00 лв.
 • Земеделска земя
  2219 кв.м., Радювене
  с. Радювене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 384.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1340.00 лв.
 • Земеделска земя
  5736 кв.м., Горско Сливово
  Община Летница, с. Горско Сливово
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 02.01.2018 до 02.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-05
  Виж повече
 • 1817.00 лв.
 • Земеделска земя
  2761 кв.м., Гложене
  с. Гложене, общ. Тетевен, местността "Вежница"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 06.01.2018 до 06.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-07
  Виж повече
 • 4887.00 лв.
 • Земеделска земя
  3501 кв.м., Бежаново
  с. Бежаново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1172.00 лв.
 • Земеделска земя
  18618 кв.м., ЛУКОВИТ
  гр. Луковит
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 6806.00 лв.
 • Земеделска земя
  4217 кв.м., ЛУКОВИТ
  гр. Луковит
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1560.00 лв.
 • Земеделска земя
  1700 кв.м., Брестовица
  местност "Комбаковица"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.01.2018 до 01.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-02
  Виж повече
 • 1530.90 лв.
 • Земеделска земя
  4914 кв.м., ЛУКОВИТ
  гр. Луковит
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1812.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Ъглен
  с. Ъглен
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 434.00 лв.
 • Земеделска земя
  1400 кв.м., Брестовица
  местност "Юруковица"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.01.2018 до 01.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-02
  Виж повече
 • 1350.00 лв.
 • Земеделска земя
  4004 кв.м., Тодоричене
  с. Тодоричене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1164.00 лв.
 • Земеделска земя
  4906 кв.м., Тодоричене
  с. Тодоричене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1421.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Тодоричене
  с. Тодоричене
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 308.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Румянцево
  с. Румянцево
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 412.00 лв.
 • Земеделска земя
  3993 кв.м., Румянцево
  с. Румянцево
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1060.00 лв.
 • Земеделска земя
  16758 кв.м., Расово
  местност Под окопа
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 13317.60 лв.
 • Земеделска земя
  17443 кв.м., Расово
  местност Горуня
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 19048.00 лв.
 • Земеделска земя
  1338 кв.м., Карлуково
  с. Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 399.00 лв.
 • Земеделска земя
  4578 кв.м., Расово
  местност Греда
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 4615.20 лв.
 • Земеделска земя
  2044 кв.м., Карлуково
  с. Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 598.00 лв.
 • Земеделска земя
  2700 кв.м., Дерманци
  с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 958.00 лв.
 • Земеделска земя
  5042 кв.м., Мокреш
  Стопански двор
  Окръжен съд: Монтана
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 4447.20 лв.
 • Земеделска земя
  1800 кв.м., Дерманци
  с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 646.00 лв.
 • Земеделска земя
  4081 кв.м., Беленци
  с. Беленци, общ. Луковит, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 1068.00 лв.
 • Земеделска земя
  1 кв.м., КАЗАНЛЪК
  имот № 201409
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-26
  Виж повече
 • 464.00 лв.
 • Земеделска земя
  4224 кв.м., КАЗАНЛЪК
  имот № 074015, местност Касмера
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-26
  Виж повече
 • 5200.00 лв.
 • Земеделска земя
  2817 кв.м., КАЗАНЛЪК
  имот № 074014
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-26
  Виж повече
 • 3600.00 лв.
 • Земеделска земя
  8000 кв.м., Бежаново
  с. Бежаново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 4544.00 лв.
 • Земеделска земя
  10786 кв.м., Бежаново
  с. Бежаново
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 07.01.2018 до 07.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-08
  Виж повече
 • 6648.00 лв.
 • Земеделска земя
  8000 кв.м., Ясен

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 19068.75 лв.
 • Земеделска земя
  6902 кв.м., Драгоман
  м. ДЗАНДЗА
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 658.80 лв.
 • Земеделска земя
  6501 кв.м., Драгоман
  м. ПУЛИН ШУМАК
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 625.39 лв.
 • Земеделска земя
  796 кв.м., Логодаж

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 882.00 лв.
 • Земеделска земя
  1502 кв.м., Логодаж

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1110.00 лв.
 • Земеделска земя
  1135 кв.м., Солник
  с. Солник с ЕКАТТЕ 68028, общ. Долни чифлик, обл. Варна, местност „Реката“
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.12.2017 до 24.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-25
  Виж повече
 • 513.90 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Бодрово
  м. Светла Елена
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 187.50 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Бодрово
  м. Светла Елена
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 187.50 лв.
 • Земеделска земя
  4001 кв.м., Добрич
  м. Кайряка
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 750.00 лв.
 • Земеделска земя
  6500 кв.м., Добрич
  м. Дъбака
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделска земя
  5501 кв.м., Добрич
  м. Мерите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 1050.00 лв.
 • Земеделска земя
  3800 кв.м., Добрич
  м. Дръбака
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 23.12.2017 до 23.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-24
  Виж повече
 • 750.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Вълче поле
  м. Юртенска река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 229.50 лв.
 • Земеделска земя
  387 кв.м., Вълче поле
  м. Юртен река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 44.10 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 114.30 лв.
 • Земеделска земя
  300 кв.м., Вълче поле
  м. Маденя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 35.10 лв.
 • Земеделска земя
  1582 кв.м., Вълче поле
  м. Маденя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 180.90 лв.
 • Земеделска земя
  3055 кв.м., Вълче поле
  м. Киров карач
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 350.10 лв.
 • Земеделска земя
  1933 кв.м., Вълче поле
  м. Попово гробе
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 221.40 лв.
 • Земеделска земя
  1424 кв.м., Вълче поле
  м. Чаирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 162.90 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 171.90 лв.
 • Земеделска земя
  697 кв.м., Вълче поле
  м. Чеирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 80.10 лв.
 • Земеделска земя
  600 кв.м., Вълче поле
  м. Чаира
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 69.30 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Дългопол
  гр. Дългопол с ЕКАТТЕ 24565, м-ст „Армутлука“, обл. Варна
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.12.2017 до 25.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-26
  Виж повече
 • 148.00 лв.
 • Земеделска земя
  1187 кв.м., Вълче поле
  м. Чаира
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 135.90 лв.
 • Земеделска земя
  400 кв.м., Вълче поле
  м. Чаирето
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 45.90 лв.
 • Земеделска земя
  854 кв.м., Вълче поле
  м. Чаирите 1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 97.85 лв.
 • Земеделска земя
  1822 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 208.80 лв.
 • Земеделска земя
  2862 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 327.60 лв.
 • Земеделска земя
  890 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 102.60 лв.
 • Земеделска земя
  4457 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 509.40 лв.
 • Земеделска земя
  343 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 39.60 лв.
 • Земеделска земя
  426 кв.м., Вълче поле
  м. Попово гробе
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 48.60 лв.
 • Земеделска земя
  26400 кв.м., Царацово
  местност "Корийката - Изток"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.01.2018 до 01.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-02
  Виж повече
 • 170100.00 лв.
 • Земеделска земя
  802 кв.м., Вълче поле
  м. Попово гробе
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 92.70 лв.
 • Земеделска земя
  700 кв.м., Вълче поле
  м. Стари лозя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 80.10 лв.
 • Земеделска земя
  643 кв.м., Вълче поле
  м. Чиирите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 74.70 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Вълче поле
  м. Челлаире
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 342.90 лв.
 • Земеделска земя
  1238 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 141.30 лв.
 • Земеделска земя
  852 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 97.20 лв.
 • Земеделска земя
  450 кв.м., Вълче поле
  м. Чаирето
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 51.30 лв.
 • Земеделска земя
  726 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 83.70 лв.
 • Земеделска земя
  124 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 14.40 лв.
 • Земеделска земя
  400 кв.м., Вълче поле
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 46.80 лв.
 • Земеделска земя
  1852 кв.м., Вълче поле
  м. Юртя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 212.40 лв.
 • Земеделска земя
  27597 кв.м., Вълче поле
  м. Ематараклара
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 3152.70 лв.
 • Земеделска земя
  13678 кв.м., Вълче поле
  м. Дюс тараклара
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 1562.40 лв.
 • Земеделска земя
  4862 кв.м., Вълче поле
  м. Кемурчетата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 556.20 лв.
 • Земеделска земя
  1243 кв.м., Вълче поле
  м. Кемурчетата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 142.20 лв.
 • Земеделска земя
  4523 кв.м., Вълче поле
  м. Фрянска река
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 516.60 лв.
 • Земеделска земя
  2882 кв.м., Вълче поле
  м. Чукаря
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 329.40 лв.
 • Земеделска земя
  3668 кв.м., Вълче поле
  м. Сазлъдере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 419.40 лв.
 • Земеделска земя
  4531 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 518.40 лв.
 • Земеделска земя
  14651 кв.м., Вълче поле
  м. Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 1674.00 лв.
 • Земеделска земя
  3264 кв.м., Вълче поле
  м. Стоилова кория
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 373.50 лв.
 • Земеделска земя
  4289 кв.м., Вълче поле
  м. Лочката
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 15.01.2018 до 15.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-16
  Виж повече
 • 490.50 лв.