Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  1591 кв.м., Вълче поле
  М. "СИНАНЦА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 182.70 лв.
 • Земеделска земя
  829 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 95.40 лв.
 • Земеделска земя
  1809 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 207.00 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., Вълче поле
  м. "БЪРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 400.50 лв.
 • Земеделска земя
  660 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 76.50 лв.
 • Земеделска земя
  1227 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 141.30 лв.
 • Земеделска земя
  1324 кв.м., Вълче поле
  м. "БАРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 152.10 лв.
 • Земеделска земя
  4394 кв.м., Цалапица
  местност "Говедарски път"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 1552.50 лв.
 • Земеделска земя
  1288 кв.м., Вълче поле
  М. "СИНАНЦА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 147.60 лв.
 • Земеделска земя
  2265 кв.м., Вълче поле
  М. "СИНАНЦА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 259.20 лв.
 • Земеделска земя
  7199 кв.м., Цалапица
  местност "Говедарски път"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 2430.00 лв.
 • Земеделска земя
  4893 кв.м., Вълче поле
  М. "СИНАНЦА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 558.90 лв.
 • Земеделска земя
  4500 кв.м., Цалапица
  местност "Говедарски път"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 1552.50 лв.
 • Земеделска земя
  2185 кв.м., Вълче поле
  м. "РАДОЙНОВА НИВА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 250.20 лв.
 • Земеделска земя
  5400 кв.м., Цалапица
  местност "Говедарски път"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.12.2017 до 19.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-22
  Виж повече
 • 1957.50 лв.
 • Земеделска земя
  380 кв.м., Вълче поле
  м. "ЮРЕНСКА РЕКА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 44.10 лв.
 • Земеделска земя
  1021 кв.м., Вълче поле
  м. "БЪРЧИНАТА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 119.70 лв.
 • Земеделска земя
  1042 кв.м., Вълче поле
  м. "СИВОТО КЛАДЕНЧЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 119.70 лв.
 • Земеделска земя
  827 кв.м., Вълче поле
  М. "ДАИМИТЕ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 95.40 лв.
 • Земеделска земя
  2421 кв.м., Вълче поле
  М. "БУХ КАМЪК"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 277.20 лв.
 • Земеделска земя
  806 кв.м., Вълче поле
  М. "БУХ КАМЪК"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 92.70 лв.
 • Земеделска земя
  842 кв.м., Вълче поле
  м. "КОЛЕВ ИГРЕК"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 97.20 лв.
 • Земеделска земя
  402 кв.м., Вълче поле
  М. "СИНАНЦА"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 46.80 лв.
 • Земеделска земя
  1037 кв.м., Вълче поле
  м. "МАДЕНЯ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 118.80 лв.
 • Земеделска земя
  704 кв.м., Вълче поле
  м. "МАДЕНЯ"
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 20.01.2018 до 20.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-21
  Виж повече
 • 81.00 лв.
 • Земеделска земя
  4133 кв.м., Коларци

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 5280.00 лв.
 • Земеделска земя
  4133 кв.м., Коларци

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-26
  Виж повече
 • 5280.00 лв.
 • Земеделска земя
  550 кв.м., Черешица
  местността „КАРАЧБАА”
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 422.40 лв.
 • Земеделска земя
  500 кв.м., Пъдарци
  местността „КАВАКЛЪК"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1736.00 лв.
 • Земеделска земя
  250 кв.м., Пъдарци
  местността „ЧАМ ТАРЛА"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1424.00 лв.
 • Земеделска земя
  250 кв.м., Пъдарци
  местността „САМАНЯНЪ"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1526.00 лв.
 • Земеделска земя
  157 кв.м., Пъдарци
  местността „ЧУКУР ТАРЛА"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 718.80 лв.
 • Земеделска земя
  425 кв.м., ДОБРИЧ

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 4961.25 лв.
 • Земеделска земя
  350 кв.м., Пъдарци
  местността „ЕВ БАШЪ"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 1195.60 лв.
 • Земеделска земя
  200 кв.м., Пъдарци
  местността „ЕВ АЛТЪ"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 683.20 лв.
 • Земеделска земя
  250 кв.м., Пъдарци
  местността „МАРТАЛЪ ЮЗЮ"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 854.00 лв.
 • Земеделска земя
  250 кв.м., Пъдарци
  местността „МАРТАЛЪ ЮЗЮ"
  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-23
  Виж повече
 • 854.00 лв.
 • Земеделска земя
  4458 кв.м., Велино
  М. " ЧАТМА"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 06.01.2018 до 06.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-07
  Виж повече
 • 1380.00 лв.
 • Земеделска земя
  1488 кв.м., ДОБРИЧ

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 1808.00 лв.
 • Земеделска земя
  1002 кв.м., Велино
  м. "НОВИТЕ ЛОЗЯ"
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 06.01.2018 до 06.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-07
  Виж повече
 • 180.00 лв.
 • Земеделска земя
  4196 кв.м., Велино
  м. Татарски Места
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 06.01.2018 до 06.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-07
  Виж повече
 • 1260.00 лв.
 • Земеделска земя
  1529 кв.м., Тученица
  с. Тученица, местността "Три могили", VII категория, нева, съставляваща имт № 122002
  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 620.00 лв.
 • Земеделска земя
  13621 кв.м., Ковачите
  МЕСТНОСТ КОРИЯТА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 612.95 лв.
 • Земеделска земя
  12496 кв.м., Ковачите
  МЕСТНОСТ ЯМКИТЕ
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 562.32 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Ковачите
  МЕСТНОСТ ПОД ЧУРУКЛИЙ
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 270.00 лв.
 • Земеделска земя
  15999 кв.м., Ковачите
  МЕСТНОСТ БРЯСТА
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 26.01.2018 до 26.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-27
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделска земя
  3040 кв.м., Ракитница

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Земеделска земя
  2100 кв.м., СТАРА ЗАГОРА
  м.Кюшкюлю бахча
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 29.12.2017 до 29.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-30
  Виж повече
 • 6800.00 лв.
 • Земеделска земя
  4200 кв.м., Полско Косово

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 31.12.2017 до 31.01.2018
  Обявяване на: 2018-02-01
  Виж повече
 • 405.00 лв.
 • Земеделска земя
  3554 кв.м., Подгоре
  местност "Лилковци"
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1016.00 лв.
 • Земеделска земя
  11220 кв.м., Съединение
  с.Съединение, общ.Сунгурларе
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2500.00 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., Алино
  местност "Гульов рид"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 3807.00 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., Алино
  местност "Гульов рид"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 3807.00 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., Алино
  местност "Гульов рид"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 3807.00 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., Алино
  местност "Гульов рид"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 3807.00 лв.
 • Земеделска земя
  4929 кв.м., Драговищица
  с.Драговищица, махала Батковци, община Костинброд
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 7800.00 лв.
 • Земеделска земя
  1950 кв.м., Алино
  местност "Просени дол"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 2835.00 лв.
 • Земеделска земя
  5848 кв.м., Драговищица
  с.Драговищица, махала Батковци, община Костинброд
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 9300.00 лв.
 • Земеделска земя
  8000 кв.м., Царичина
  с.Царичина, местност "Дълбока падина", област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 3200.00 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., Царичина
  с.Царичина, местност „Магерица“, област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Царичина
  с.Царичина, местност "Дъбиците", област София
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1600.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Чибаовци
  с.Чибаовци, местност „Лицето“, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделска земя
  1750 кв.м., Чибаовци
  с.Чибаовци, местност „Андреев дол“, област Софийска
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 720.00 лв.
 • Земеделска земя
  21249 кв.м., Победа
  село ПОБЕДА
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 23.01.2018 до 23.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-26
  Виж повече
 • 42500.00 лв.
 • Земеделска земя
  3229 кв.м., Войнежа

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 2115.00 лв.
 • Земеделска земя
  4001 кв.м., Войнежа

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 2623.50 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Войнежа

  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 17.12.2017 до 17.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-18
  Виж повече
 • 2097.00 лв.
 • Земеделска земя
  22746 кв.м., Вълче поле
  Сазлъдере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 2598.30 лв.
 • Земеделска земя
  8500 кв.м., Вълче поле
  Сазлъдере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 972.00 лв.
 • Земеделска земя
  5073 кв.м., Вълче поле
  Сазлъдере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 579.60 лв.
 • Земеделска земя
  5073 кв.м., Вълче поле
  Сазлъдере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 579.60 лв.
 • Земеделска земя
  2409 кв.м., Вълче поле
  Сазлъдере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 275.40 лв.
 • Земеделска земя
  1485 кв.м., Вълче поле
  Тръна поляна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 170.10 лв.
 • Земеделска земя
  2890 кв.м., Вълче поле
  Попов чаир
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 331.20 лв.
 • Земеделска земя
  8614 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 984.60 лв.
 • Земеделска земя
  793 кв.м., Вълче поле
  Попов чаир
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 90.90 лв.
 • Земеделска земя
  897 кв.м., Вълче поле
  Попов чаир
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 102.60 лв.
 • Земеделска земя
  897 кв.м., Вълче поле
  Попов чаир
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 102.60 лв.
 • Земеделска земя
  2477 кв.м., Вълче поле
  Попов чаир
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 283.50 лв.
 • Земеделска земя
  15029 кв.м., КОСТИНБРОД
  град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 4600.00 лв.
 • Земеделска земя
  301 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 35.10 лв.
 • Земеделска земя
  10797 кв.м., КОСТИНБРОД
  град Костинброд, махала „Шияковци", ЕКАТТЕ: 99145, община Костинброд, област Софийска, местност „Гладно поле"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1700.00 лв.
 • Земеделска земя
  1672 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 191.70 лв.
 • Земеделска земя
  7238 кв.м., КОСТИНБРОД
  град Костинброд, махала „Шияковци", община Костинброд, област Софийска, местност „Радичевец"
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделска земя
  7923 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 905.40 лв.
 • Земеделска земя
  472 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 54.00 лв.
 • Земеделска земя
  631 кв.м., Вълче поле
  Сазлъдере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 72.90 лв.
 • Земеделска земя
  385 кв.м., Вълче поле
  Саята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 44.10 лв.
 • Земеделска земя
  5070 кв.м., Вълче поле
  Тикерла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 579.60 лв.
 • Земеделска земя
  181 кв.м., Горно Трапе
  Община Троян, с. Горно трапе, местност "Ливадките"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 05.01.2018 до 05.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-06
  Виж повече
 • 640.00 лв.
 • Земеделска земя
  5070 кв.м., Вълче поле
  Тикерла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 579.60 лв.
 • Земеделска земя
  8665 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 42988.50 лв.
 • Земеделска земя
  1557 кв.м., Вълче поле
  Дряна
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 178.20 лв.
 • Земеделска земя
  5941 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 29101.50 лв.
 • Земеделска земя
  17810 кв.м., Вълче поле
  Радойнова нива
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 2034.90 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 16983.00 лв.
 • Земеделска земя
  6920 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 40032.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., КОСТИНБРОД
  гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.12.2017 до 18.01.2018
  Обявяване на: 2018-01-19
  Виж повече
 • 16983.00 лв.
 • Земеделска земя
  4615 кв.м., Вълче поле
  Коначетата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 528.30 лв.
 • Земеделска земя
  3557 кв.м., Вълче поле
  Коначетата
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.01.2018 до 14.02.2018
  Обявяване на: 2018-02-15
  Виж повече
 • 406.80 лв.