Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  3999 кв.м., Добромирка

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 2835.00 лв.
 • Земеделска земя
  2800 кв.м., Добромирка

  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 756.00 лв.
 • Земеделска земя
  225 кв.м., Крушевец
  (300-2017) МЕСТНОСТ МОКРОШОВ ВРИС
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 102.40 лв.
 • Земеделска земя
  35651 кв.м., Сопот

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 4006.80 лв.
 • Земеделска земя
  10970 кв.м., Сопот

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 1231.30 лв.
 • Земеделска земя
  2725 кв.м., Сопот

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 306.00 лв.
 • Земеделска земя
  6879 кв.м., Сопот

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 774.00 лв.
 • Земеделска земя
  3051 кв.м., Сопот

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 342.00 лв.
 • Земеделска земя
  2501 кв.м., Славяни

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 216.00 лв.
 • Земеделска земя
  249 кв.м., Славяни

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 46.80 лв.
 • Земеделска земя
  998 кв.м., Пчеларово

  Окръжен съд: Кърджали
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 758.40 лв.
 • Земеделска земя
  2097 кв.м., Джулюница
  общ. Лясковец
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 09.02.2018 до 09.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-12
  Виж повече
 • 2024.00 лв.
 • Земеделска земя
  2026 кв.м., БЛАГОЕВГРАД

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 27689.00 лв.
 • Земеделска земя
  4500 кв.м., Александрово

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 23.02.2018 до 23.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-26
  Виж повече
 • 828.00 лв.
 • Земеделска земя
  1014 кв.м., Суворово
  ЛОЗЕ, находящо се в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, в местността „Драката”
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 631.80 лв.
 • Земеделска земя
  1854 кв.м., ТРОЯН

  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 35690.40 лв.
 • Земеделска земя
  1018 кв.м., Иваняне
  местност Турската
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 15300.00 лв.
 • Земеделска земя
  86384 кв.м., Иваняне
  местност Турската
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 1080000.00 лв.
 • Земеделска земя
  483 кв.м., БАЛЧИК

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 26.02.2018 до 26.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-27
  Виж повече
 • 2296.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Давидово
  Иглолистна гора, местност Пред село
  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 2304.00 лв.
 • Земеделска земя
  2400 кв.м., Панчарево
  м. Могилите
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 28800.00 лв.
 • Земеделска земя
  34590 кв.м., Славейково

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 2284.80 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., Славейково

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 3407.20 лв.
 • Земеделска земя
  3500 кв.м., Славейково

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 2433.60 лв.
 • Земеделска земя
  7 кв.м., ПРОВАДИЯ

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 4003.20 лв.
 • Земеделска земя
  2255 кв.м., Цонево
  с. Цонево, общ. Провадия, обл. Варна
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 444.96 лв.
 • Земеделска земя
  4499 кв.м., Роза
  1/2 ид.ч. от собствеността върху ЛИВАДА с площ от 4.499 дка, в местността „Долни лозя”, съставляваща имот № 026084 по плана за земеразделяне на с.Роза, общ.Тунджа
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 05.03.2018 до 05.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-06
  Виж повече
 • 1040.00 лв.
 • Земеделска земя
  7600 кв.м., Звездица
  С.ЗВЕЗДИЦА, М. КЕМЕКЧИЯТА, ОБЛ. ВАРНА
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 4016.00 лв.
 • Земеделска земя
  2136 кв.м., Созопол
  местност Ачмалъци
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 102096.00 лв.
 • Земеделска земя
  3366 кв.м., Созопол
  местност Ачмалъци
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 140832.00 лв.
 • Земеделска земя
  3751 кв.м., Шуменци

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 5120.00 лв.
 • Земеделска земя
  1046 кв.м., Созопол
  местност Ачмалъци
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 50040.00 лв.
 • Земеделска земя
  14996 кв.м., Езерово

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 108000.00 лв.
 • Земеделска земя
  11002 кв.м., ПОМОРИЕ
  местност "ЕЗЕРОТО" (цената е за 1/2 (една втора) идеална част)
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 21.02.2018 до 21.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-22
  Виж повече
 • 5516.00 лв.
 • Земеделска земя
  2445 кв.м., Изворово

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Земеделска земя
  6960 кв.м., Раждавица
  м. "Каловица"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 10746.00 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Орляк

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 11200.00 лв.
 • Земеделска земя
  250 кв.м., Росеново

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 1800.00 лв.
 • Земеделска земя
  931 кв.м., Росеново

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 1702.40 лв.
 • Земеделска земя
  5820 кв.м., Борисово
  местност Тетра баир
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 836.65 лв.
 • Земеделска земя
  9504 кв.м., Борисово
  местност Тетра баир
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 11761.20 лв.
 • Земеделска земя
  3638 кв.м., Борисово
  местност Тетра баир
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-16
  Виж повече
 • 7682.92 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Каблешково

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 15600.00 лв.
 • Земеделска земя
  1224 кв.м., Стефаново

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 2160.00 лв.
 • Земеделска земя
  5600 кв.м., Лом Черковна

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 2511.00 лв.
 • Земеделска земя
  4998 кв.м., Бозвелийско
  с. Бозвелийско м-ст Чуката
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 12.03.2018 до 12.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-13
  Виж повече
 • 4640.00 лв.
 • Земеделска земя
  6360 кв.м., Осеново
  с. Осеново м-ст Дамгълъка
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 02.03.2018 до 02.04.2018
  Обявяване на: 2018-04-03
  Виж повече
 • 8576.00 лв.
 • Земеделска земя
  2352 кв.м., Стакевци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 283.50 лв.
 • Земеделска земя
  973 кв.м., Стакевци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 118.13 лв.
 • Земеделска земя
  2219 кв.м., Стакевци

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 267.30 лв.
 • Земеделска земя
  2221443 кв.м., Салаш

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 153096.75 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Изгрев

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 1539.00 лв.
 • Земеделска земя
  8998 кв.м., Изгрев

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 7971.75 лв.
 • Земеделска земя
  10450 кв.м., Тополи
  72709.60.5
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 553554.00 лв.
 • Земеделска земя
  3499 кв.м., ВАРНА
  10135.2017.485
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 6561.00 лв.
 • Земеделска земя
  5000 кв.м., ВАРНА
  10135.2017.226
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 9402.75 лв.
 • Земеделска земя
  5272 кв.м., Горни Дъбник

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 2120.00 лв.
 • Земеделска земя
  3600 кв.м., Горни Дъбник

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 1276.00 лв.
 • Земеделска земя
  4718 кв.м., Горни Дъбник

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 27.02.2018 до 27.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-28
  Виж повече
 • 1672.00 лв.
 • Земеделска земя
  7680 кв.м., НОВИ ПАЗАР
  м. Каспичан Йолу
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 6400.00 лв.
 • Земеделска земя
  9536 кв.м., НОВИ ПАЗАР
  м. Каспичан Йолу
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 28.02.2018 до 28.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-29
  Виж повече
 • 8000.00 лв.
 • Земеделска земя
  5625 кв.м., Огражден

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 19.02.2018 до 19.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-20
  Виж повече
 • 2808.00 лв.
 • Земеделска земя
  2096 кв.м., Конаре

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 975.00 лв.
 • Земеделска земя
  2991 кв.м., Конаре

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 612.50 лв.
 • Земеделска земя
  3005 кв.м., Конаре

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 525.00 лв.
 • Земеделска земя
  3013 кв.м., Конаре

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 525.00 лв.
 • Земеделска земя
  4993 кв.м., Конаре

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 962.50 лв.
 • Земеделска земя
  4007 кв.м., Конаре

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 13.02.2018 до 13.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-14
  Виж повече
 • 775.00 лв.
 • Земеделска земя
  11251 кв.м., Брестник
  ЛАУТА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 08.02.2018 до 08.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-09
  Виж повече
 • 52296.00 лв.
 • Земеделска земя
  3559 кв.м., Лазарово

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1664.00 лв.
 • Земеделска земя
  4044 кв.м., Лазарово

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1890.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Лазарово

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 20.02.2018 до 20.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-21
  Виж повече
 • 1870.00 лв.
 • Земеделска земя
  6000 кв.м., Сбор

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 1872.00 лв.
 • Земеделска земя
  2528 кв.м., Мало Конаре

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 1752.00 лв.
 • Земеделска земя
  4448 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 5176.00 лв.
 • Земеделска земя
  5466 кв.м., Драгор

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 6360.00 лв.
 • Земеделска земя
  13601 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 11862.00 лв.
 • Земеделска земя
  6249 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 3486.72 лв.
 • Земеделска земя
  2970 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 2227.20 лв.
 • Земеделска земя
  2543 кв.м., ПАЗАРДЖИК

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 12.02.2018 до 12.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-13
  Виж повече
 • 2960.00 лв.
 • Земеделска земя
  1105 кв.м., Мезек
  м. Частни чаира
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 67.50 лв.
 • Земеделска земя
  311 кв.м., Мезек
  м. Герейла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 19.80 лв.
 • Земеделска земя
  311 кв.м., Мезек
  м. Герейла
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 19.80 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Мезек
  м. Орехите
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 241.20 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Мезек
  м. Ермова градина
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 112.50 лв.
 • Земеделска земя
  1425 кв.м., Мезек
  м. Частни чаира
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 88.20 лв.
 • Земеделска земя
  330 кв.м., Мезек
  м. Частни чаира
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 19.80 лв.
 • Земеделска земя
  1377 кв.м., Мезек
  м. Лозята
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 112.50 лв.
 • Земеделска земя
  48727 кв.м., Кочериново
  местност „ГАБЕРО“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 23677.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Мезек
  м. Милкова могила
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 60.75 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Мезек
  м. Гържевиките
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 91.80 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Бараково
  местност: „БАЧИЩЕ И Л.ДУПКИ“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 9000.00 лв.
 • Земеделска земя
  1500 кв.м., Мезек
  м. Гера илан
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 121.50 лв.
 • Земеделска земя
  129 кв.м., Бараково
  местност: „СРЕДЕН РИД“
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 06.02.2018 до 06.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-07
  Виж повече
 • 13500.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Мезек
  м. Касаб дере
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 135.00 лв.
 • Земеделска земя
  1409 кв.м., Мезек
  м. Чукура
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 747.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Мезек
  м. Кавака
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 252.00 лв.
 • Земеделска земя
  1200 кв.м., Мезек
  м. Бялата пръст
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 14.02.2018 до 14.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-15
  Виж повече
 • 306.00 лв.
 • Земеделска земя
  7995 кв.м., Генералово
  м. Беймезар
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 1350.00 лв.
 • Земеделска земя
  2999 кв.м., Генералово
  м. Старите лозя
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2018 до 07.03.2018
  Обявяване на: 2018-03-08
  Виж повече
 • 455.63 лв.