Всички имоти от категория Земеделска земя на търг от ЧСИ

 • Земеделска земя
  600 кв.м., Бяла черква
  100 СЕЛИЩЕ
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 28.04.2018 до 28.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-29
  Виж повече
 • 503.20 лв.
 • Земеделска земя
  15001 кв.м., Солник
  ПИ 026039
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 8100.00 лв.
 • Земеделска земя
  11583 кв.м., Пчелник
  ПИ 042007
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 6750.00 лв.
 • Земеделска земя
  22198 кв.м., Венелин
  ПИ 073014
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 12525.00 лв.
 • Земеделска земя
  5999 кв.м., Любен Каравелово
  ПИ 020034
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 3225.00 лв.
 • Земеделска земя
  3942 кв.м., Крумово
  пи 000070
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 2550.00 лв.
 • Земеделска земя
  9182 кв.м., Бенковски
  ПИ 055007
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 5700.00 лв.
 • Земеделска земя
  2801 кв.м., Аврен
  ПИ 082023
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 1275.00 лв.
 • Земеделска земя
  10000 кв.м., Дюлино
  24739.9.14
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 4800.00 лв.
 • Земеделска земя
  19125 кв.м., Бяла
  07598.81.13
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 9450.00 лв.
 • Земеделска земя
  10293 кв.м., Бяла
  07598.48.23
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 4950.00 лв.
 • Земеделска земя
  46734 кв.м., Бяла
  07598.47.20
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 21900.00 лв.
 • Земеделска земя
  3001 кв.м., Белослав
  03719.152.4
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 1275.00 лв.
 • Земеделска земя
  5279 кв.м., Белослав
  03719.22.1
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Крумово
  местност "Кошарата"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-21
  Виж повече
 • 1440.00 лв.
 • Земеделска земя
  3 кв.м., Крумово
  местност "Кошарата"
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 20.05.2018 до 20.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-21
  Виж повече
 • 5403.60 лв.
 • Земеделска земя
  5625 кв.м., Огражден

  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 2960.00 лв.
 • Земеделска земя
  1400 кв.м., Аврен
  с. Аврен м-ст Мечи Камък
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 525.60 лв.
 • Земеделска земя
  4200 кв.м., Аврен
  с. Аврен м-ст Под бучето
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 1584.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Аврен
  с. Аврен м-ст Ос круша
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 448.56 лв.
 • Земеделска земя
  1478 кв.м., Равна гора
  с. Равна гора м-ст Зад селото
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 381.60 лв.
 • Земеделска земя
  1063 кв.м., Равна гора
  с. Равна гора м-ст Лозята
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 273.60 лв.
 • Земеделска земя
  5299 кв.м., Равна гора
  с. Равна гора м-ст Отсреща
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 1357.20 лв.
 • Земеделска земя
  5801 кв.м., Равна гора
  с. Равна гора м-ст Ливадите
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 1584.00 лв.
 • Земеделска земя
  14920 кв.м., Равна гора
  с. Равна гора м-ст Големи Ниви
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 4032.00 лв.
 • Земеделска земя
  1600 кв.м., Подвис
  местност Чалнък Келеме
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 734.40 лв.
 • Земеделска земя
  611 кв.м., Просеник
  местност Саръ Меше
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.05.2018 до 15.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-18
  Виж повече
 • 126.66 лв.
 • Земеделска земя
  762 кв.м., Просеник
  местност Саръ Меше
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.05.2018 до 15.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-18
  Виж повече
 • 213.34 лв.
 • Земеделска земя
  10649 кв.м., Тракия
  имот № 014068
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 18.06.2018 до 18.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-19
  Виж повече
 • 2270.00 лв.
 • Земеделска земя
  5584 кв.м., Тракия
  имот № 024030
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 18.06.2018 до 18.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-19
  Виж повече
 • 650.00 лв.
 • Земеделска земя
  5905 кв.м., Бял извор
  имот № 008043
  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 18.06.2018 до 18.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-19
  Виж повече
 • 3080.00 лв.
 • Земеделска земя
  222144 кв.м., Салаш

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 181448.00 лв.
 • Земеделска земя
  1512 кв.м., Черковица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 843.75 лв.
 • Земеделска земя
  653 кв.м., Черковица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 405.00 лв.
 • Земеделска земя
  2601 кв.м., Черковица

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 1451.25 лв.
 • Земеделска земя
  7814 кв.м., Долна Баня
  1/12 ид.ч., местност Селско дере
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 1114.00 лв.
 • Земеделска земя
  3592 кв.м., Долна Баня
  1/12 ид.ч., местност Селско дере
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 500.00 лв.
 • Земеделска земя
  3334 кв.м., Долна Баня
  1/12 ид.ч., местност Карачимена
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 474.00 лв.
 • Земеделска земя
  8000 кв.м., ШУМЕН
  местността „ГОРЕН СУСУРЛУК“
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 7200.00 лв.
 • Земеделска земя
  1 кв.м., Калище
  община Ковачевци, село Калища, местност АЗНА
  Окръжен съд: Перник
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 1808.00 лв.
 • Земеделска земя
  948 кв.м., БУРГАС
  местност Кафка
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 19512.00 лв.
 • Земеделска земя
  6902 кв.м., Драгоман
  м. ДЗАНДЗА
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 688.80 лв.
 • Земеделска земя
  6501 кв.м., Драгоман
  м. ПУЛИН ШУМАК
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 628.80 лв.
 • Земеделска земя
  2500 кв.м., Осенец
  гр./с.Осенец, община Разград, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 1032.75 лв.
 • Земеделска земя
  1200 кв.м., Осенец
  гр./с.Осенец, община Разград, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 495.72 лв.
 • Земеделска земя
  6628 кв.м., Осенец
  гр./с.Осенец, община Разград, област Разград
  Окръжен съд: Разград
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 2738.03 лв.
 • Земеделска земя
  5236 кв.м., Беброво
  местност „ЧЕРЕШКИТЕ"
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 1507.97 лв.
 • Земеделска земя
  3900 кв.м., Петрово

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 2901.60 лв.
 • Земеделска земя
  13166 кв.м., Кошничари

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 4240.00 лв.
 • Земеделска земя
  3336 кв.м., Зараево

  Окръжен съд: Търговище
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 1584.00 лв.
 • Земеделска земя
  2048 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 141.00 лв.
 • Земеделска земя
  5740 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 395.00 лв.
 • Земеделска земя
  1708 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 235.00 лв.
 • Земеделска земя
  3269 кв.м., Крушовене

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 451.00 лв.
 • Земеделска земя
  3199 кв.м., Старо Железаре
  местност ГЕРЕНА
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.05.2018 до 19.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-20
  Виж повече
 • 2080.00 лв.
 • Земеделска земя
  3100 кв.м., Старо Железаре
  местност ПИРЯНКОВЧЕ
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 19.05.2018 до 19.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-20
  Виж повече
 • 1760.00 лв.
 • Земеделска земя
  2938 кв.м., Враняк

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 1260.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Белица
  МЕСТНОСТ "ВЛАХОВЕЦ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 36.00 лв.
 • Земеделска земя
  5007 кв.м., Белица
  МЕСТНОСТ "ВЛАХОВЕЦ"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 100.08 лв.
 • Земеделска земя
  2681 кв.м., Белица
  МЕСТНОСТ "ЕДРЕВО"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 54.72 лв.
 • Земеделска земя
  4726 кв.м., Белица
  МЕСТНОСТ "ГАЛАБНИЦА"
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 97.92 лв.
 • Земеделска земя
  1143 кв.м., Крупник
  Местността "Реката", землището на село Крупник, общ. Симитли, обл. Благоевград
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 1480.00 лв.
 • Земеделска земя
  5625 кв.м., Сапарева баня
  местност "Джубрена"
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 16228.00 лв.
 • Земеделска земя
  3229 кв.м., Войнежа
  местност "ЛИПАТА"
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 1710.00 лв.
 • Земеделска земя
  4001 кв.м., Войнежа
  местност "ГОЛЯМАТА ЛИВАДА"
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 2124.00 лв.
 • Земеделска земя
  4000 кв.м., Войнежа
  МЕСТНОСТ "ГОЛЯМА ЛИВАДА"
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 11.05.2018 до 11.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-12
  Виж повече
 • 1692.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Близнаци
  с. Близнаци, м-ст "Сарите лозя"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 2952.00 лв.
 • Земеделска земя
  4998 кв.м., Бозвелийско
  с. Бозвелийско м-ст Чуката
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 4176.00 лв.
 • Земеделска земя
  86384 кв.м., Иваняне
  местност Турската
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 970000.00 лв.
 • Земеделска земя
  3398 кв.м., Банкя

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 4584.00 лв.
 • Земеделска земя
  2501 кв.м., Банкя

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 3376.00 лв.
 • Земеделска земя
  1123 кв.м., Банкя

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 1520.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Банкя

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 1352.00 лв.
 • Земеделска земя
  1800 кв.м., Банкя

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 2432.00 лв.
 • Земеделска земя
  2438 кв.м., Банкя

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 3288.00 лв.
 • Земеделска земя
  5004 кв.м., Банкя

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 20264.00 лв.
 • Земеделска земя
  5550 кв.м., Мечка

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 13.05.2018 до 13.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-14
  Виж повече
 • 1056.00 лв.
 • Земеделска земя
  3483 кв.м., Пиргово

  Окръжен съд: Русе
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 904.00 лв.
 • Земеделска земя
  7598 кв.м., Ракитница

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 04.06.2018 до 04.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-05
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделска земя
  4985 кв.м., Ахтопол
  гр.Ахтопол, м."Корсията"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 97920.00 лв.
 • Земеделска земя
  182 кв.м., Ахтопол
  гр.Ахтопол, м."Корсията"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 3744.00 лв.
 • Земеделска земя
  9420 кв.м., Ахтопол
  гр.Ахтопол, м."Корсията"
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 183600.00 лв.
 • Земеделска земя
  3110 кв.м., Обел
  общ. Благоевград
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 10014.00 лв.
 • Земеделска земя
  475 кв.м., Рибен

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 136.00 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Рибен

  Окръжен съд: Плевен
  Срок: 25.05.2018 до 25.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-26
  Виж повече
 • 285.00 лв.
 • Земеделска земя
  14996 кв.м., Езерово

  Окръжен съд: Варна
  Срок: 02.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 97200.00 лв.
 • Земеделска земя
  3173 кв.м., Родопи
  местността КОМЛУКА
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 03.04.2018 до 03.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-04
  Виж повече
 • 2520.00 лв.
 • Земеделска земя
  3031 кв.м., ВИДИН
  местността Гриндул
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 45464.80 лв.
 • Земеделска земя
  3031 кв.м., ВИДИН
  местността Гриндул
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване на: 2018-07-06
  Виж повече
 • 45464.80 лв.
 • Земеделска земя
  4088 кв.м., Козарка
  ОБЛ. СМОЛЯН, ОБЩ. НЕДЕЛИНО, С. КОЗАРКА, МЕСТНОСТ "СВИНИЩЕТО"
  Окръжен съд: Смолян
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 1754.64 лв.
 • Земеделска земя
  1000 кв.м., Дълбоки

  Окръжен съд: Стара Загора
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 655.20 лв.
 • Земеделска земя
  44466 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.04.2018 до 27.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 21351.20 лв.
 • Земеделска земя
  49604 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.04.2018 до 27.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 23808.00 лв.
 • Земеделска земя
  4888 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.04.2018 до 27.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 2344.00 лв.
 • Земеделска земя
  1992 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 26.04.2018 до 26.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-27
  Виж повече
 • 960.00 лв.
 • Земеделска земя
  4871 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.04.2018 до 27.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 2336.00 лв.
 • Земеделска земя
  2600 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.04.2018 до 27.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 1248.00 лв.
 • Земеделска земя
  2000 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.04.2018 до 27.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 1200.00 лв.
 • Земеделска земя
  2848 кв.м., Дедево
  местност Гарваница
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.05.2018 до 01.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-04
  Виж повече
 • 2880.00 лв.
 • Земеделска земя
  3000 кв.м., Ветрен

  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 27.04.2018 до 27.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-28
  Виж повече
 • 1440.00 лв.